A-kassan måste bli en obligatorisk del av den allmänna socialförsäkringen. Alltför många ramlar mellan maskorna i gigekonomin. Det skriver Gunnar Wetterberg, historiker, författare och kolumnist. Han skriver att redan före pandemin visste vi att det närmaste årtiondets digitalisering och robotisering kommer att leda till stora omställningar. Till detta kommer nu coronans brutala framfart i tjänstesektorn, just där många av giggarna och egenföretagarna ska få ihop sitt levebröd. Deras omställning skulle underlättas av den ökade trygghet som en heltäckande a-kassa skulle medföra.

Läs hela artikeln här!