Davvero är ett nystartat företag som rekryterar och anställer unga människor som ser en möjlighet i att lära sig serviceyrket. Företaget utbildar och tränar personalen i kundservice och försäljning och ger dem samtidigt en riktning in i vuxenlivet.

–  Ungdomarna får lära sig färdigheter som att ge service och träna sin sociala kompetens förutom specifika kunskaper om tex telekombranschen eller pensioner. Det är ofta svårare att lära en 22-åring att passa tider än hur pensionssystemet fungerar, säger Johan Talenti, en av grundarna av rekryteringsföretaget Davvero.

Professor Magnus Henrekson menar att ickekognitiva färdigheter såsom självdisciplin, social kompetens, uthållighet och punktlighet har en avgörande betydelse för unga människors chanser att ta sig in på arbetsmarknaden. Henreksson anser också att man bör öka kraven på eleverna och utbildningstakten måste bli högre. Unga människor som saknar kunskap lär sig oerhört snabbt om de icke-kognitiva förmågorna som uthållighet, arbetsmoral och motivation först tränas upp.

–  Vi ser att det finns ett enormt stort behov hos näringslivet att anställa unga människor som har tränat upp just dessa förmågor. Det är dessutom något man har stor nytta av oavsett vad man senare i livet ska jobba med fortsätter Johan Talenti.

När politiker talar om innovationskraft, kreativitet och reformerade utbildningssystem missar de helt att kunskapen bara kommer om uthållighet, målmedvetenhet och förmågan till att vara kontinuerlig tränas upp. Klokskap och nyfikenheten är ofta stor hos unga människor och i den mån den saknas lär sig unga människor om de får träna på att träna.

–  Vår uppgift är att få ungdomarna att förstå att kunskapen kommer av sig själv om de är beredda att träna och jobba för att skaffa sig den. Det finns en mycket stark efterfrågan på servicetränade unga människor och vi bedömer att vi kommer att kunna rekrytera ut några hundra färdigtränade ungdomar inom något år, avslutar Johan Talenti.