Vägen till jobb ser olika ut

En ny studie från Malmö Universitet har undersökt hur vägen till arbete ser ut för nyanlända i Sverige, och har kommit fram till fem typiska deltagare i Arbetsförmedlingens etableringsinsatser. Dessa kallas för svensklärande, frustrerade arbetssökande, vilsna etablerare, arbetsfinnare och etablerare med förhinder. Vilka hinder stöter varje grupp på? Och hur kan varje grupp finna vägen till ett arbete?

Läs hela artikeln här!