Utredning av Jobskills nerlagd

Arbetsförmedlingens egen webbtjänst för att förmedla jobb, Jobskills, har minst sagt väckt stor uppmärksamhet. Tjänsten, som lanserades 2017, var menad att hjälpa arbetsgivare och arbetssökande att matchas. I tjänsten skulle asylsökande kunna lägga in sina meriter så att arbetsgivare skulle kunna hitta deras kompetens. SVT rapporterade 2018 att tjänsten däremot också skulle kunna användas för flyktingspionage, varvid tjänsten lades ner. Sedan dess har en extern utredning gjorts och den ansvarige tjänstemannen har lämnat sin tjänst och blivit åtalsanmäld. Nu rapporterar dock åklagaren att förundersökningen läggs ner.

Läs hela artikeln här!