Unga kvinnor drabbas hårdast

Unga personer och kvinnor är de som bedöms drabbas hårdast av Coronakrisen. Det menar Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister. “Under finanskrisen var det framförallt industrin och männen som drabbades. Men i den här krisen ser vi framförallt en ökning bland unga kvinnor. Det kan så klart bero på att de är överrepresenterade i branscherna som drabbats”, säger Nordmark. Arbetsförmedlingens senaste statistik visar att dryga 69 000 har varslats sedan 1 mars i år, och det är framförallt branscherna för hotell, restaurang, handeln och resetjänster som krisen slagit till som hårdast på svensk arbetsmarknad.

Läs hela artikeln här!