Sverige hamnar bland de tre främsta EU-länderna när kommissionen detaljanalyserar läget inom välfärd- och arbetsmarknadspolitiken. Kommissionen har valt ut 14 områden när den varje år utfärdar rekommendationer till medlemsländerna om hur de kan stärka sina ekonomier och samhällen och förhindra eller förmildra framtida kriser.  Dessa inkluderar bl.a. unga med högst grundskoleutbildning, sysselsättningsklyfta mellan könen och inkomstskillnader.

Läs mer här!