Dagens samhälle publicerade nyligen en text kring den nya rapport som OECD släppt, där det framgår att Sverige ligger i framkant när det kommer till vuxenutbildning, det vill säga vi är oerhört duktiga på att utbilda vuxna framförallt inom vård och omsorg. Däremot befinner vi oss i den absoluta botten när det kommer till utbildningens effekt och kopplingen till arbetsmarknadens behov, där många uppfattar att utbildningen inte har särskilt stor effekt. Detta är mycket  oroväckande menar textens författare, förespråkare för Industriarbetsgivarna.

Läs hela inlägget här!

Redaktionen