Det förväntas komma en stor brist på IT-kompetens berättar 6 svenska banker i ny intervju. Johan Clausén, CIO på Skandia säger att konkurrensen om IT-kompetensen har hårdnat och kommer att bli än hårdare framåt och SEB säger att om inte svensk skola fullt ut kan tillhandahålla den kompetens som efterfrågas i framtiden, kommer den att sökas utomlands. “Vi behöver även göra en kompetensförflyttning på samtliga medarbetare som idag arbetar hos oss, för att möta den tekniska utvecklingen och digitaliseringen” uppger Länsförsäkringar. Är man intresserad av att haka på ett framtida yrke inom IT finns det goda chanser enligt Skandias CIO: “Alla initiativ som minskar det framtida gapet mellan behov och utbud är positiva. Har man ett logiskt tänkande i grunden är det inga problem att skola om sig till att bli utvecklare. Det viktigaste är intresset för att lära sig nya saker”.

Läs hela intervjun här!