Det tycks finnas ett glapp mellan svenska företag och möjligheten att finna lågutbildad personal i Sverige. “Det är helt uppenbart att matchningen på svensk arbetsmarknad inte fungerar och att den inhemska kompetensen är otillräcklig.” skriver Gunther Mårder, vd på Företagarna för Aftonbladet. Han menar att möjligheten att rekrytera utanför Sveriges och EU:s gränser är ett avgörande verktyg för mindre företag att hitta rätt kompetens, men att det parallellt med kraftfulla insatser för att förbättra kompetensförsörjningen också behövs ett regelverk och ett stödsystem som säkerställer en fungerande och konkurrenskraftig arbetskraftsinvandring.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen