Stark oro inför nya utmaningar

Martin Linder, ordförande för Unionen, uttrycker en stark oro inför hur Sverige kommer att kunna möta de nya utmaningarna som väntar på arbetsmarknaden. “Vi står inför en konjunkturnedgång samtidigt som automatiseringen förändrar arbetsmarknaden i grunden.” skriver Linder i en debattartikel för SvD.

Han menar vidare att reformbehovet är stort och att näringslivet är helt beroende av att de som jobbar kan möta de förändrade kompetenskraven som uppstår. För att möta utmaningarna behöver politikerna underlätta inträdet på arbetsmarknaden, säkra kompetensförsörjningen och underlätta omställningen.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen