Rekrytera personal

Vi är specialister på att hitta personal i bristyrken. För att lyckas rekrytera människor som har många valmöjligheter behöver ett förtroende byggas upp under lång tid. Därför genomför vi dagliga researchaktiviteter i stor volym. Vi tar reda på hur kandidaterna ser på sina karriärer, vilka drivkrafter de har för att byta jobb och var de befinner sig i sin beslutsprocess. Våra nätverk med kandidater förädlas dag för dag, långt innan vi får förfrågningar från våra kunder för att kunna vara snabbare och mer träffsäkra när frågan väl kommer.

Vi lyckas bygga en stark relation med fler kandidater genom att vi under 20 år har byggt upp en marknadsföringsmetod som når fram. Vi skickar inte ut förfrågningar på måfå på Linkedin och hoppas på det bästa. De svårfångade kräver mer än så. Vi agerar istället som karriärrådgivare åt människor som många företag letar efter.

Davveros kundnöjdhet och kvalitet

Då Davvero arbetar med långsiktiga uppdrag ansvarar vi för att identifiera och rekrytera personal med matchande kompetens- och personlighetsprofil utifrån de behov som du har.

Vi vet att personer som delar värderingar med arbetsgivaren trivs och presterar bättre. Vi identifierar vår kunds värderingar och företagskultur för att förstå vilka kandidater som passar bäst. Det innebär att vårt jobb handlar om att hitta konsulter som har värderingar som matchar våra uppdragsgivares. Därmed erbjuder vi våra konsulter deras bästa tänkbara arbetsplats. Och vi kan erbjuda våra uppdragsgivare deras bästa tänkbara medarbetare.

 

DEN SOCIALA KOMPETENSEN

Vi vet att en av grundbultarna i att matcha uppdragsgivare med medarbetare är det sociala samspelet och den sociala kompetensen. Men hur tänker stora företag när de rekryterar? Vi frågade Sveriges företagsledare vad de anser om den sociala kompetensens betydelse. Se våra intervjuer här!

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ring Adam på telefonnummer
08 555 415 00