Behovet av programmerare är stort och förväntas bli betydligt större de kommande åren. Dessutom sker teknikutvecklingen snabbt och en del av den kunskap som finns blir snabbt daterad. Läs mer här om tjejerna som skapar en snabbare väg till nybakade kodare.

Redaktionen