SKR, Sveriges kommuner och regioner, har i en utredning tittat på frågor kring kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken när Arbetsförmedlingen reformeras och fristående aktörer ska matcha och rusta arbetssökande för de lediga jobben. SKR menar att ett huvudsakligt bekymmer är att de som bor långt bort från storstäderna eller är långt ifrån arbete kan få det svårt att komma i arbete med utomstående leverantörer. De föreslår därför att regeringen bör teckna särskilda överenskommelser för kommunerna att tillsammans med AF utföra insatser för vissa målgrupper och i vissa geografiska områden. Kruxet är att de tillfrågade kommunerna uppger att de inte alls vill träda in som aktörer på marknaden som fristående aktörer.

Läs hela artikeln här!