Göran Arrius på Saco skriver svidande kritik mot januaripartiernas reformeringsidéer i en debattartikel för SvD, där han uppmanar regeringen att lägga ner utredningen kring lagen om anställningsskydd och istället satsa på åtgärder som leder till att grupper långt ifrån arbetsmarknaden kan få jobb och att möjligheterna till kompetensutveckling ökar. Han menar att Sverige har en starkare anställningstrygghet i och med las, men att det samtidigt finns stor flexibilitet i hur las tillämpas samt att arbetsgivare i de flesta branscher vittnar om att det är brist på kompetens som är deras största problem. En uppluckring av arbetsrätten i syfte att öka rörligheten på arbetsmarknaden löser inte det problemet, skriver Arrius.

Läs hela debattartikeln här!