Så påverkar nya EU-riktlinjer

Den europeiska bankmyndigheten (EBA) har nyligen släppt de nya riktlinjerna som kommer att bli europeisk standard för hantering av säkerhets- och it-risker. De nya riktlinjerna beskriver hur banker, fondbolag och leverantörer av betalningstjänster inom EU ska hantera sina interna och externa risker när det gäller it- och säkerhetsrisker, detta för att minska sannolikheten för potentiella attacker, dataläckor, intrång och avbrott. De nya riktlinjerna innebär mer konkret att det inte längre räcker med att bara kunna visa på att säkerhetsåtgärder uppfylls, utan nu behöver organisationerna även genomföra konkreta tester som visar hur cybersäkerheten stärks både i den egna verksamheten och för till exempel kunder och leverantörer.

Läs hela artikeln här!