Så nätverkar du!

Nätverksexperten Jan Paulusz tipsar i DN om hur man på bästa sätt bygger sitt nätverk – till exempel om man är ny på arbetsmarknaden och inte har särskilt många kontakter att nyttja. Han menar att man till exempel kan nätverka via sociala medier som LinkedIn och Facebook vilket blir väldigt tidseffektivt, men att man också bör försöka gå på nätverksträffar, event och mässor för att träffa människor. Han menar att man också kan rannsaka bland sina intressen för att till exempel engagera sig i en förening.

Läs alla Pulusz tips här!