Framtidens arbetsmarknad kommer i hög grad att påverkas av hur digitaliseringen fortsätter att utvecklas. Nu har forskare undersökt vilka yrken det är som minskade under tidsperioden 1985 till 2013 som följd av teknikutvecklingen. “Allra mest påverkades yrken som har medelhöga inkomster, till exempel inom tillverkningsindustrin. Det är framför allt de som är rutinartade och enkla att ersätta med teknik”, säger Sofia Hernnäs, doktorand vid Uppsala universitet. Till exempel har antalet korrekturläsare, maskinskrivare och montörer minskat sedan 1980-talet, och i framtiden spås även yrken som kräver lägre utbildning att minska. Ett exempel på yrken som kan komma att drabbas av digitaliseringen är arbeten inom fordonsindustrin, menar Sofia Hernnäs. Simuleringar vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, har tittat på hur man kan ersätta 136.000 personbilar som kör i Stockholm varje dag. Om man ersätter dem med självkörande taxibilar, skulle det räcka med endast 9.700 fordon.

Läs hela artikeln här!