Sällan har det väl varit så få varsel som i juli i år. Rekordfå rent av.

– I ett historiskt perspektiv så är varslen låga. De var låga redan i fjol, och i år ligger vi på en ännu lägre nivå, säger Andreas Mångs, analytiker på arbetsförmedlingen till SvD/TT.

Ett glädjande tecken på en stark ekonomisk tillväxt, men också en varningssignal för att det kanske går för snabbt. Risken för flaskhalsar i form av brist på arbetskraft inom den offentliga tjänstesektorn kan därmed verka i motsatt riktning och hålla tillbaka sysselsättningsökningen.

Läs hela artikeln här!

 

Redaktionen