Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi, vill se en snabb återgång till hur arbetsmarknaden såg ut före krisen. Han skriver i DN att vi utan dröjsmål bör påbörja strävan mot att öppna kontoren. Han anser att många av de jobb som har försvunnit under krisen har gjort det på grund av restriktionerna och att vi istället behöver våga diskutera munskydd, testa fler och låta människor återvända till sina arbeten.

Läs hela artikeln här!