Pandemin har gjort det svårare för personer med funktionsnedsättning som behöver stöd och hjälp att hitta jobb, menar Myndigheten för delaktighet, MFD. “Personer med funktionsnedsättning är en stor kundgrupp på Arbetsförmedlingen som från ett redan utsatt läge drabbas hårt av de konsekvenser coronakrisen får på arbetsmarknaden”, säger Camilla Arvenberg pressansvarig på MFD. “Det riskerar att sätta personer i ett permanent utanförskap. Det har gjorts en hel del forskning på det här under 90-talskrisen som visade att personer med funktionsnedsättningar var de som fick lämna först och de som hade svårare att komma tillbaka in på arbetsmarknaden sen”, säger Albin Falkmer. kommunikationschef på Samhall, Sveriges största arbetsgivare för personer med funktionsnedsättning.

Läs hela artikeln här!