Personalen allt viktigare

De bolag som är duktigast på att ta hand om sin personal kommer i slutändan stå som vinnare. Det menar Konsultföretaget Inhouse i en intervju med Veckans Affärer. Det är av största vikt att ha rätt personer ombord, som har rätt förutsättningar för att kunna tackla de utmaningar som bolaget ställs inför. Det har dessutom aldrig varit svårare att vara chef till sin oerhört viktiga personal, då digitaliseringen och globaliseringen har ökat tempot i näringslivet.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen