En ny kunskapssammanställning har gjorts av Luleå tekniska universitet för Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Den pekar på flera organisatoriska faktorer som är viktiga för de anställdas hälsa, välbefinnande, effektivitet och produktivitet. Till exempel bör man undvika motstridiga krav inom offentlig verksamhet.

Läs hela rapporten här!