SKR, Sveriges kommuner och regioner, har i en utredning tittat på frågor kring kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken när Arbetsförmedlingen reformeras och fristående aktörer ska matcha och rusta arbetssökande för de lediga jobben. SKR menar att ett huvudsakligt bekymmer är att de som bor långt bort från storstäderna eller är långt ifrån arbete kan få det svårt att komma i arbete med utomstående leverantörer. De föreslår därför att regeringen bör teckna särskilda överenskommelser för kommunerna att tillsammans med AF utföra insatser för vissa målgrupper och i vissa geografiska områden. Kruxet är att de tillfrågade kommunerna uppger att de inte alls vill träda in som aktörer på marknaden som fristående aktörer.

Läs hela artikeln här!

Så nätverkar du!

Nätverksexperten Jan Paulusz tipsar i DN om hur man på bästa sätt bygger sitt nätverk – till exempel om man är ny på arbetsmarknaden och inte har särskilt många kontakter att nyttja. Han menar att man till exempel kan nätverka via sociala medier som LinkedIn och Facebook vilket blir väldigt tidseffektivt, men att man också bör försöka gå på nätverksträffar, event och mässor för att träffa människor. Han menar att man också kan rannsaka bland sina intressen för att till exempel engagera sig i en förening.

Läs alla Pulusz tips här!

Hur kommer arbetsmarknaden att se ut år 2020? Hur kommer den att se ut om 5 år? Arbetsförmedlingen har sammanställt vilka yrken som det kommer vara störst brist på i framtiden, dessa är bl.a. civilingenjörer, lärare, sjuksköterskor och it-specialister. Arbetsförmedlingen menar att situationen hade sett bättre ut om man hade haft fler studie- och yrkesvägledare med mer tid till eleverna, samt att många av bristyrkena kräver lång eftergymnasial utbildning och det tar tid att utbilda.

Vi på Davvero specialiserar oss på bemanning inom bristyrken, läs mer om oss här, och läs mer om Arbetsförmedlingens rapport här!

Endast var tredje invandrad akademiker har ett jobb i nivå med sin utbildning efter tio år i Sverige. vilket kan ses som ett oerhört slöseri med viktig talang och kunskap. Det skriver skriver bland andra Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef Unionen. Tillfrågade arbetsgivare menar att det svenska språket är viktigt för att klara sig på arbetsmarknaden, men det gäller att se språket som en möjlighet i stället för en låsning. Författarna menar att vi måste göra det lättare för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden, oavsett utbildningsnivå, till exempel genom att Prioritera matchning och satsa på målgruppsanpassad SFI.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen