Lagen om anställningsskydd, Las, kom till på 1970-talet och är således femtio år gammal vid det här laget. Sedan dess har den svenska arbetsmarknaden förändrats mycket och det svenska anställningsskyddet bör spegla den förändringen. Det skriver Hanna Marie Björklund i en ledare. Las fungerar som ett skydd som gör att arbetsgivare inte kan avskeda människor på lösa grunder och innebär i sin tur ett skydd för äldre anställda som kanske inte skulle kunna hitta ett nytt jobb. För många arbetsgivare är Las ett problem eftersom dess starka ställning gör företagen rädda för att anställa någon alls, vilket försvårar för människor att komma in på arbetsmarknaden. Björklund menar att en reform är nödvändig för att få till en större rörlighet på arbetsmarknaden.

Läs hela ledaren här!

Di rapporterar om Bluestep-rapporten för 2020 som sammanställer hur svenskarna förutspår att arbetsmarknaden kommer se ut framåt. Svenskarna tror bland annat att 74 procent kommer att jobba hemifrån samt att fler kommer att jobba under andra former än en tillsvidareanställning. Det ställer i sin tur större krav på framtidens banker och deras lösningar.

Läs hela artikeln här!

En ny undersökning från Wise IT beskriver att allt fler IT-konsulter nu söker fasta anställningar, det rapporterar Svenska Nomader. Flexibilitet angavs som den främsta anledningen till att överväga eller välja en karriär som egenkonsult inom IT-området till att börja med, men sedan pandemin blivit ett faktum har dock trygghet fått än större betydelse för landets IT-konsulter.

Läs hela artikeln här!

Jonas Grafström, forskare inom nationalekonomi vid forskningsinstitutet Ratio och Luleå tekniska universitet har tittat på hur automatisering kommer påverka våra liv, arbetsmarknad och yrkeskarriärer i framtiden. Grafström menar att om vi tittar historiskt så har vi oavsett vilken teknik som kommit så har det utmynnat i mer avancerade jobb som ofta varit bättre betalda. En efterfråga har då skapats på nya produkter och tjänster vi inte trodde vi behövde. Med den snabba utvecklingen av självkörande bilar kan även lastbilschaufförer och taxiförare slås ut samtidigt som en ny infrastruktur kommer att skapa nya arbetstillfällen tror han.

Läs hela artikeln här!

It och ett intresse av att bidra till samhället – det är de tydliga trenderna i en ny undersökning av vad som lockar svenska IT-studenter. De mest eftertraktade arbetsgivarna är Google, Apple och Netflix. Även intresset för att jobba inom offentlig sektor har ökat.

Läs hela artikeln här!

TT har sammanställt en lista på de utbildningar som är bäst att satsa på utifrån framtidens arbetsmarknad. Bäst ser det ut för barnmorskor, följt av civilingenjörer, förskollärare, sjuksköterskor och läkare. Hårdast konkurrens väntas för banktjänstemän, fastighetsmäklare, finansanalytiker, fotografer och grafiska formgivare. Även säljare, projektledare eller konsulter inom exempelvis it har stor efterfrågan just nu.

Läs hela artikeln här!

Arbetsförmedlingen har släppt nya siffror över arbetslösheten i Sverige. Analyschef på AF, Annika Sundén, säger att fler får jobb eller börjar studera samtidigt som antalet personer som varit arbetslösa länge ökar.

Lyssna på hela klippet  via Sveriges radio här!

En ny undersökning har granskat vad som egentligen är viktigt när nyexaminerade personer inom IT söker jobb. Det som är viktigast i valet av arbetsgivare är alltså trevliga kollegor och bra arbetsmiljö, något som 64 procent av deltagarna i undersökningen är viktigast. Därefter följer intressanta och utmanande arbetsuppgifter, bra lön och förmåner, karriär och goda utvecklingsmöjligheter samt bra chef och ledarskap.

Läs hela artikeln här!

Mellan juli 2019 och juli 2020 har andelen unga mellan 18-24 år som är inskrivna på Arbetsförmedlingen ökat kraftigt, från 3,69 procent till 7,82 procent. Det tros bero på att coronakrisen har slagit hårt mot Stockholms besöksnäring – en bransch där många unga hittar sina första jobb, det visar siffror som Stockholms stad sammanställt från Arbetsförmedlingen och Sweco.

Läs hela artikeln här!

Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi, vill se en snabb återgång till hur arbetsmarknaden såg ut före krisen. Han skriver i DN att vi utan dröjsmål bör påbörja strävan mot att öppna kontoren. Han anser att många av de jobb som har försvunnit under krisen har gjort det på grund av restriktionerna och att vi istället behöver våga diskutera munskydd, testa fler och låta människor återvända till sina arbeten.

Läs hela artikeln här!

Strategier för distansarbete

Att distansarbeta är en vattendelare. Somliga älskar det och andra tycker att det är påfrestande. Psykoterapeuten och författaren Amy Morin ger sina bästa tips för att vara bättre förberedd, bland annat att hitta en balans mellan jobb och fritid, försöka se fördelarna och skapa en hälsosam arbetsplats hemma.

Läs alla tips här!

Enligt Arbetsförmedlingens nya rapport kommer arbetslösheten att kunna nå över 11 procent under mars 2021, det vill säga över 600.000 personer kan stå utan jobb om ett år. “Vi kommer se en historiskt hög arbetslöshet det kommande året”, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar. Mindhammar menar också att det blev ett tuffare läge än tidigare eftersom krisen blev långvarigare än vad vi först trodde, och hon talar om detta som den största krisen i modern tid. Enligt analyschef Annika Sundén väntas dock delar av ekonomin komma igång under hösten och många korttidspermitterade kan då återgå till sina arbeten. Men det gäller inte alla.

 Läs hela artikeln här!

Efter Coronapandemin i Sverige menar fem rekryterare att jobbet aldrig mer kommer bli som förr – kartan för arbetsmarknaden har ritats om för gott. Det är Di som intervjuat HR-specialisterna, och de spår att ett generellt krav kommer bli att till viss del kunna jobba hemifrån, och att de arbetsgivare som ifrågasätter detta kommer ses som gammalmodiga. De spår också ett uppsving för grå myndigheter och storföretag.

 

Läs hela intervjun här!

Thomas Erséus, vd på Almega m.fl., har skrivit en debattartikel för NyTeknik där de uppmanar till skarpa åtgärder för att säkra kompetensutveckling. De föreslår kompetensavdrag på 100 procent, tech-checkar och digitalisering av utbildningar. Detta för att rusta näringslivet och arbetskraften för en snabb återstart och för god konkurrenskraft när krisen är över. Nu är det rätt tid att satsa på kompetensutveckling, som är grunden för konkurrenskraft, innovationer och tillväxt.

Men den stora utmaningen är att de arbetsgivare som drabbats hårt av sjunkande efterfrågan under krisen inte har ekonomiska resurser att satsa på kompetensutveckling. Istället menar författarna att arbetsgivare som gör en samhällsinsats och satsar på kompetensutveckling bör kunna kvitta dessa kostnader. De föreslår också en stor satsning på digitalisering av utbildningar och på distansundervisning.

Läs hela debattartikeln här!

Chockdigitalisering

Coronapandemin är som ett gigantiskt digitalt experiment, det beskriver Elin Wihlborg och hennes kollegor vid Linköpings universitet som studerar pandemins effekter på digitalisering. Hon menar att pandemin orsakar en typ av “chockdigitalisering”, där hemarbete och distansstudier plötsligt fungerar relativt smärtfritt. “Det är intressant att se att människor plötsligt ordnar resfria möten, som man tidigare var så tveksam till”, säger hon. Wihlborg är i grunden positiv till utvecklingen, och menar att det här kanske är den omställning som vi behöver.

Läs hela artikeln här!

Jobbsajten jobbland.se som analyserat alla de tjänster som utannonserats på Linkedin i en rad städer i världen, bland annat Stockholm, och kommit fram till att IT-branschen är den som klarar Coronakrisen allra bäst. Under den tiden som analyserats har till och med andelen lediga techjobb av totala antalet lediga jobb ökat, och vid sista mätningen var 33 procent av alla jobb i Stockholm inom techbranschen. Det kan ses som en indikation på att även om många delar av arbetsmarknaden befinner sig i en rejäl ekonomisk knipa så är IT-branschen stabil. Det skulle till viss del kunna säga att det bero på att det ligger i IT-branschens natur att vara flexibel, anpassningsbar och lösningsorienterad.

Läs hela artikeln här!

Bryce Covert har för The New York Times skrivit en tankeväckande debattartikel kring att jobba hemifrån till följd av Coronakrisen. Hon menar att det är orimligt att anställda förväntas arbeta lika mycket och lika fokuserat som innan den rådande pandemin, att det helt enkelt är omöjligt att vara en ideal anställd just nu.  Framförallt för de föräldrar som behöver vara hemma med sina barn och ska försöka få ihop familjeliv samt bibehållen mental och fysisk hälsa och samtidigt jobba 8 timmar per dag. Covert nämner också i sin artikel att även då arbetsgivaren är förstående och generös så finns det en risk att anställda själva sätter press på sig att fortsätta jobba stenhårt och vara lika produktiva som tidigare – och hon avslutar med en uppmaning att helt enkelt sänka ribban för oss själva under dessa galna tider.

Läs hela debattartikeln här!

Lise-Lotte Argulander på Företagarna skriver i SvD en skarp replik till den debattartikel som Göran Arrius för Saco publicerade kring reformeringen av arbetsrätten. Argulander menar att man borde göra lagstiftningen mer kompatibel med dagens arbetsmarknad, eftersom fyra av fem jobb på den svenska arbetsmarknaden skapas av små och medelstora företag som saknar kollektivavtal. Det kommer att gynna Göran Arrius medlemmar i längden då det inte är regeringen som anställer personer långt ifrån arbetsmarknaden, utan företagen skriver hon. Låt utredningen ha sin gång, eller kom med bättre förslag på förändringar menar Argulander.

Läs hela repliken här!

Göran Arrius på Saco skriver svidande kritik mot januaripartiernas reformeringsidéer i en debattartikel för SvD, där han uppmanar regeringen att lägga ner utredningen kring lagen om anställningsskydd och istället satsa på åtgärder som leder till att grupper långt ifrån arbetsmarknaden kan få jobb och att möjligheterna till kompetensutveckling ökar. Han menar att Sverige har en starkare anställningstrygghet i och med las, men att det samtidigt finns stor flexibilitet i hur las tillämpas samt att arbetsgivare i de flesta branscher vittnar om att det är brist på kompetens som är deras största problem. En uppluckring av arbetsrätten i syfte att öka rörligheten på arbetsmarknaden löser inte det problemet, skriver Arrius.

Läs hela debattartikeln här!

Ny undersökning med 679 it-chefer och 250 it-ansvariga har undersökt vilka IT-jobb som är mest efterfrågade. Det visar sig vara svårt att hitta högkvalitativa kandidater inom säkerhet, design och användarupplevelse och dataanalys. Det är framförallt svårt att hitta rätt kandidat inom säkerhet, säkerhet är dessutom topprioriterat av samma företag. När det istället gäller designtänkande så går trenden från användarfokus till människa plus maskin. Det kräver alltså att designers förstår vilka möjligheter som finns med artificiell intelligens och hur den bäst samarbetar med den mänskliga kompetensen.

Se hela listan över de mest eftertraktade IT-jobben här!

Hur kommer arbetsmarknaden att se ut år 2020? Hur kommer den att se ut om 5 år? Arbetsförmedlingen har sammanställt vilka yrken som det kommer vara störst brist på i framtiden, dessa är bl.a. civilingenjörer, lärare, sjuksköterskor och it-specialister. Arbetsförmedlingen menar att situationen hade sett bättre ut om man hade haft fler studie- och yrkesvägledare med mer tid till eleverna, samt att många av bristyrkena kräver lång eftergymnasial utbildning och det tar tid att utbilda.

Vi på Davvero specialiserar oss på bemanning inom bristyrken, läs mer om oss här, och läs mer om Arbetsförmedlingens rapport här!

Global jämställdhet dröjer

Ny rapport från den schweiziska stiftelsen Världsekonomiskt forum (WEF) menar att det kommer dröja 250 år innan global jämställdhet kommer infinna sig på arbetsmarknaderna. Andelen kvinnor bland de som är utbildade för sina jobb och på högre positioner har visserligen ökat, men det sker samtidigt en stagnation eller försämring när det gäller om kvinnor arbetar över huvud taget och vad de då får för lön.

Läs hela artikeln här!

Gott nytt år!

Gott nytt år önskar vi på Davvero! Är du nyfiken på hur 2020 kommer att se ut på arbetsmarknaden? Arbetsförmedlingen har släppt en ny rapport som menar att prognosen för 2020 och 2021 är är god, även om efterfrågan på arbetskraft kommer att dämpas.

Olov Abrahamsson skriver för NSD att det inte finns någon tvekan om att Arbetsförmedlingen behövde reformeras. Nästan varannan tillfrågad i en rapport uppfattar Arbetsförmedlingen som ”ineffektiv”, ”långsam” och ”stelbent”. Andra starka omdömen var “omodern”, “fantasilös” och “inkompetent”. Han trycker på att digitaliseringen inte kommer fixa allt och att många behöver personlig service och ett mänskligt möte för att komma ut på arbetsmarknaden.

Vi håller med. Välkommen till oss på Davvero, här arbetar vi både med digitalisering och med det mänskliga mötet – samtidigt.

 

Att IT-branschen skriker efter mjukvaruutvecklare har nog ingen missat. Men trots den goda arbetsmarknaden har branschen fortsatt svårt att locka till sig kvinnor. För att skynda på utvecklingen har organisationen Pink Programming i Malmö börjat utbilda teknikbolag i mångfald och inkludering. Snart startar programmeringsnätverket dessutom en ny webbutveckling för kvinnor.

Läs hela artikeln här!

Åldersdiskrimineringen på svensk arbetsmarknad är omfattande enligt ny rapport. Redan i 40-årsåldern minskar chansen att bli kontaktad vid rekrytering, och vid 65 års ålder är chanserna minimala. Läs hela artikeln här eller sök en av våra lediga tjänster oavsett ålder här!

Det förväntas komma en stor brist på IT-kompetens berättar 6 svenska banker i ny intervju. Johan Clausén, CIO på Skandia säger att konkurrensen om IT-kompetensen har hårdnat och kommer att bli än hårdare framåt och SEB säger att om inte svensk skola fullt ut kan tillhandahålla den kompetens som efterfrågas i framtiden, kommer den att sökas utomlands. “Vi behöver även göra en kompetensförflyttning på samtliga medarbetare som idag arbetar hos oss, för att möta den tekniska utvecklingen och digitaliseringen” uppger Länsförsäkringar. Är man intresserad av att haka på ett framtida yrke inom IT finns det goda chanser enligt Skandias CIO: “Alla initiativ som minskar det framtida gapet mellan behov och utbud är positiva. Har man ett logiskt tänkande i grunden är det inga problem att skola om sig till att bli utvecklare. Det viktigaste är intresset för att lära sig nya saker”.

Läs hela intervjun här!

Fler jobb i Stockholm

Ny trendspaning visar att så mycket som 1 av 4 jobb finns i Stockholm, en ökad polarisering av arbetsmarknaden. Det innebär att Sverige sticker ut i jämförelse med andra EU-länder.

Läs hela rapporten här!

Det tycks finnas ett glapp mellan svenska företag och möjligheten att finna lågutbildad personal i Sverige. “Det är helt uppenbart att matchningen på svensk arbetsmarknad inte fungerar och att den inhemska kompetensen är otillräcklig.” skriver Gunther Mårder, vd på Företagarna för Aftonbladet. Han menar att möjligheten att rekrytera utanför Sveriges och EU:s gränser är ett avgörande verktyg för mindre företag att hitta rätt kompetens, men att det parallellt med kraftfulla insatser för att förbättra kompetensförsörjningen också behövs ett regelverk och ett stödsystem som säkerställer en fungerande och konkurrenskraftig arbetskraftsinvandring.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Endast var tredje invandrad akademiker har ett jobb i nivå med sin utbildning efter tio år i Sverige. vilket kan ses som ett oerhört slöseri med viktig talang och kunskap. Det skriver skriver bland andra Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef Unionen. Tillfrågade arbetsgivare menar att det svenska språket är viktigt för att klara sig på arbetsmarknaden, men det gäller att se språket som en möjlighet i stället för en låsning. Författarna menar att vi måste göra det lättare för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden, oavsett utbildningsnivå, till exempel genom att Prioritera matchning och satsa på målgruppsanpassad SFI.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Se den korta intervjun med Eva Nordmark, som nyligen ersatte Ylva Johansson som arbetsmarknadsminister. Trots den stundande lågkonjunkturen ser Nordmark fram emot det nya jobbet. Hon berättar i intervjun bland annat om det pågående reformarbetet med Arbetsförmedlingen och regeringens satsning på 1,3 miljarder kronor för att få fler i arbete.

Se intervjun här!

Redaktionen

Framtidens arbetsmarknad kommer i hög grad att påverkas av hur digitaliseringen fortsätter att utvecklas. Nu har forskare undersökt vilka yrken det är som minskade under tidsperioden 1985 till 2013 som följd av teknikutvecklingen. “Allra mest påverkades yrken som har medelhöga inkomster, till exempel inom tillverkningsindustrin. Det är framför allt de som är rutinartade och enkla att ersätta med teknik”, säger Sofia Hernnäs, doktorand vid Uppsala universitet. Till exempel har antalet korrekturläsare, maskinskrivare och montörer minskat sedan 1980-talet, och i framtiden spås även yrken som kräver lägre utbildning att minska. Ett exempel på yrken som kan komma att drabbas av digitaliseringen är arbeten inom fordonsindustrin, menar Sofia Hernnäs. Simuleringar vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, har tittat på hur man kan ersätta 136.000 personbilar som kör i Stockholm varje dag. Om man ersätter dem med självkörande taxibilar, skulle det räcka med endast 9.700 fordon.

Läs hela artikeln här!

Hur kommer den nya tekniken att påverka dig på ditt kontor? Analysföretaget Gartner höll en konferens om det digitala kontoret och beskrev på många praktiska plan hur AI kommer att breda ut sig i kontorsmiljöerna. Ett sätt är fler röstassistenter kommer att ta plats på jobbet, tjänster som Alexa och Siri är enormt stora på den privata marknaden, enligt Gartner är det bara en tidsfråga innan de slår igenom på kontoret också. AI-verktyg spås också i allt högre grad användas av chefer i enklare frågor som beslutsfattande, schemaläggning, uppgiftsfördelning, granskning etc. Det innebär förstås inte att du kommer rapportera till en AI-robot, men antagligen kommer din chef att använda sig av fler smarta verktyg. Fler arbetsplatser väntas dessutom ha stora mängder sensornätverk invävda i det fysiska landskapet. Det kan användas för att optimera ytor, för att reglera temperaturen, energianvändningen, leveranser, påfyllningar och så vidare.

Läs hela artikeln här!

En ny modell för att bättre matcha flyktingar med jobb har tagits fram i ett samarbete mellan fem olika universitet i USA, Storbritannien och Sverige. Modellen ser till att med hjälp av maskininlärning bl.a. placera flyktingar i den region där de har bäst möjlighet att få jobb baserat på kompetens. I USA sköts placeringen av kvotflyktingar av nio ideella organisationer och en av dem använder modellen –  vilket resulterat i att 35 procent fler kommit i arbete enligt forskarna. Men huruvida utfallet skulle bli lika gynnsamt i Sverige är osäkert. Tommy Andersson, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet säger i artikeln att “Det skulle definitivt inte bli sämre än i Sverige i dag. När man kommunplacerar i Sverige har man ingen tanke alls bakom, det är nästan slumpmässigt var man hamnar. Sämsta utfallet med vår modell skulle bli som i dag. Men om det blir 15, fem eller två procent bättre det vill jag inte uttala mig om.” Han poängterar också vilken administrativ vinst modellen innebär. “I stället för att ha 70 anställda som sitter och gör manuellt arbete som en dator kan göra på en halv minut så kan de 70 anställda fokusera på exempelvis åtgärder för att bättre integrera de som kommit hit.”.

Läs hela artikeln här!

Bara 22 procent av alla experter inom AI är kvinnor och bristen på kvinnliga experter frustrerar många som kämpar för jämlikhet. Vissa oroar sig för att vår digitala framtid kommer att vara skapad av män, för män. “Om det inte finns tillräckligt många kvinnor, kommer produkterna inte att bli lika bra som de skulle kunna bli, och de kommer verkligen inte att bli vad samhället vill att de ska vara – för kvinnor utgör 50 procent av samhället”, säger Gemma Lloyd, medgrundare till det australiensiska kvinnliga jobbnätverket Work180. Ett alternativt synsätt är att kunskaper som mer traditionellt har associerats med kvinnor, som emotionell intelligens, kommer att värderas högre när maskiner gör “grovjobben”. Detta kommer i sin tur att leda till nya jobb för såväl kvinnor som män, menar somliga.

Läs hela artikeln här!

Arbetslöshet tros öka

Nu stiger arbetslösheten enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. “Vår bedömning är att arbetslösheten kommer fortsätta öka under hösten 2019 och 2020. Det förklaras dels av ett svagare konjunkturläge och dels av färre subventionerade anställningar”, skriver Anders Ljungberg, enhetschef analys på Arbetsförmedlingen. I slutet av juli var arbetslösheten för kvinnor 6,9 procent och för män 6,8 procent. Men arbetslösheten är tydligt lägre bland unga kvinnor jämfört med unga män, med nivåer på 6,9 respektive 10,0 procent. Starkaste ökningen var i Gävleborgs län och Södermanlands län och lägst var den totala arbetslöshetsnivån i Gotlands län.

Läs hela artikeln här!

Funderar du på att byta karriär? Då är du inte ensam! En Sifoundersökning visar att 67 procent av personer mellan 18-29 år tror att de kommer skaffa ett nytt yrke eller en ny utbildning under arbetslivet. I åldersgruppen 30-49 år tror 53 procent att de kommer byta karriär. “Digitalisering, automatisering och globalisering gör att jobb försvinner, andra tillkommer eller förändras. Den utbildning vi skaffade i 20-årsåldern räcker inte alltid för ett helt arbetsliv och att byta karriär mitt i livet är vanligare” säger Lars Hallberg, vd för Omställningsfonden som nyligen släppt en rapport för hur Sverige ska bibehålla konkurrenskraften på en global arbetsmarknad.

Läs hela artikeln här!

Antalet anställda inom handeln väntas minska med upp till totalt 30 000. Störst tapp sker inom detaljhandeln, och då särskilt sällanköpshandeln dör minskningen är 50 000 jobb. Samtidigt ökar dock dagligvaruhandeln, bland annat eftersom vi blir fler invånare. Digitalisering och internationell konkurrens gör att handeln förändras blixtsnabbt. Särskilt gäller det sådant som vi köper sällan, det vill säga allt förutom livsmedel. I stället växer e-handeln, och vi kommer också att köpa mer från andra länder direkt via nätet.

Läs hela artikeln här!

Kompetensbristen är ett av de allra största tillväxthindren i Sverige i dag. Det bekräftas bland annat av Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät från förra året som visar att var fjärde rekryteringsförsök misslyckas, det skriver Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan. Tack vare beslut i riksdagen hösten 2017 har en mycket omfattande utbyggnad av yrkeshögskolan påbörjats. Fullt genomförd 2022 kommer antalet årsplatser ha ökat 45 procent och antalet studerande stigit från 48 000 till ungefär 70 000. Större volymer i yrkeshögskolan ger naturligtvis bättre förutsättningar att svara mot arbetslivets behov av kompetens generellt, men det gör det också lättare att skapa goda villkor för bättre kompetensförsörjning i olika delar av landet.

Läs hela debattartikeln här!

Dagens Samhälle rapporterade från årets Almedalsvecka där näringsminister Ibrahim Baylan intervjuades av deras reporter Joahn Delby kring gymnasieskolan. Baylan menar att gymnasieskolan inte är organiserad för framtidens arbetsmarknad och vill vill göra om gymnasieskolan i grunden. Han aviserar också förändringar av vuxenutbildningen.

Se hela videointervjun här!

Ny lista ute!

Vilka yrken kommer att vara eftertraktade om ett år? Arbetsförmedlingen har släppt en ny lista över vilka jobb som är hetast om ett år, där bland andra civilingenjörer, tekniker, lärare, fritidspedagoger, läkare, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom vård och omsorg är starkt eftertraktade. Men det bästa sättet att öka sina chanser till en fast förankring på arbetsmarknaden är en gymnasie- eller högskoleutbildning, säger Olle Ahlberg, analytiker på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Läs hela artikeln här!

Hur kommer Arbetsförmedlingens reformering att påverka bemanning, rekrytering och arbetsmarknaden på sikt? Det kan vi än så länge bara sia om, även om det redan nu finns en het debatt kring huruvida reformeringen är rätt väg att gå. Arbetsförmedlare går ut i en artikeln i DN och berättar att nedskärningarna har skett för fort och fel, på så sätt att de förre detta arbetsförmedlarna nu själva måste gå till AF. I en annan ledare menar författaren istället att Arbetsförmedlingens arbete med matchning var ofokuserat och kostsamt och att Arbetsförmedlingen har misslyckats med jobbmatchningen trots att goda förutsättningar med enkla jobb finns.

Läs båda artiklarna här och här!

Ny jobbprognos från AF

Arbetsförmedlingen har släppt en ny prognos som spår att arbetslösheten kommer att öka. I den nya prognosen för 2019 och 2020 beräknar Arbetsförmedlingen att antalet sysselsatta ökar med 120.000 jobb där storstadsregionerna står för mer än 80 procent av jobbtillväxten, men bedömningen är ändå att på längre sikt så kommer arbetslösheten att stiga från 6,4 till 6,5 procent för att nå upp till 6,7 procent under 2020.

De tre största utmaningarna tror AF är att motverka bristen på utbildad arbetskraft, att öka utrikesföddas sysselsättning och motverka långtidsarbetslöshet. Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen menar att det fortsatt kommer finnas stora rekryteringssvårigheter och att det kommer att saknas 100.000 personer med rätt utbildning på fem års sikt.

Läs hela artikeln här!

AI inom logistik

Anders Remnebäck, medgrundare av Optilon, gästade AI-podden nyligen och berättar om AI inom logistikoptimering, i allt ifrån orderprognos till lageroptimering. AI används för att förstärka statistisk analys, som att se säsongmönster där man exempelvis skulle kunna förutsäga lagerbelastningen, och hur olika kampanjer påverkar försäljningen och hur man kan adaptera till dessa. Han berättar om teknik som kan lösa så komplexa problem att en mänsklig medarbetare inte skulle klara av det. Hur kommer det att påverka de människor som arbetar inom lager?

Lyssna på AI-podden här!

Redaktionen

Jobbkonkurrens

Inom en femårsperiod så förväntas arbetsmarknaden förändras en del, och konkurrensen kring kring framtidens jobb har sammanställts av Arbetsförmedlingen i en ny rapport. Allra minst konkurrens kommer det finns inom vårdyrken som läkare och psykologer, men även mjukvaruutvecklare och systemutvecklare kommer att ha låg konkurrens. Konkurrensen spås däremot vara hög för journalister, fotografer och fastighetsmäklare.

Läs hela artikeln och hur ditt jobb kommer ligga till här!

Redaktionen

AI kommer hjälpa AF

Arbetsförmedlingen görs nu om i grunden. I stället för att arbetsförmedla så ska man bedöma arbetsmarknaden och de arbetssökandes behov av insatser. För Arbetsförmedlingens del är AI en viktig komponent för att klara detta nya uppdrag. Det handlar om att lägga själva arbetsförmedlandet på privata aktörer och istället fokusera på de arbetssökandes behov av insatser. “Redan i dag kan vi se att om arbetsgivarna skriver på ett visst sätt så lockar de en viss typ av kandidater, exempelvis kan det vara så att de skriver på ett sätt som attraherar män till it-jobb och om de får förslag på att uttrycka sig annorlunda kan man motverka det – och det kan den här typen av teknik hjälpa till med” menar Magnus Bjelkenhed, Arbetsförmedlingens AI-center.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Oavsett bransch är det tydligt. Allt fler företag söker it-kompetens samtidigt som de allra flesta har svårt att hitta just det, det menar Unionens samhällspolitiske chef Henrik Ehrenberg. Han föreslår flera åtgärder, bland annat att fler ska kunna läsa enstaka kurser inom yrkeshögskolan för att snabbare komma åt kompetensbristen och underlätta yrkesverksammas vidareutbildning .

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Är du ingenjör, utvecklare, systemanalytiker eller it-arkitekt? Då finns du med på den lista över yrken där det är minst konkurrens om jobben enligt den prognos som Arbetsförmedlingen nyligen presenterade. “En del av problematiken kopplar jag till bristande jämställdhet, it – och telekombranschen har inte råd att bara attrahera män. Snedfördelningen börjar redan i utbildningsväsendet där de tekniska utbildningarna lockar få kvinnor. Dessa måste göras attraktiva och relevanta för fler målgrupper” menar Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Jobbet kan vara nyckeln för att bryta ungas psykiska ohälsa, det visar ny forskning från tre olika universitet i Sverige. Som nya på arbetsmarknaden är de unga i en situation karaktäriserad av osäkerhet på vad som förväntas av dem i deras yrkesutövande. De som är unga vuxna idag kommer dessutom ut på en arbetsmarknad som inte har samma kontinuitet och trygghet som tidigare i Sverige. En del studier pekar också på att unga idag har ett annat förhållningssätt till jobbet och andra behov. Att de värdesätter ett större individuellt utbyte av arbetet med en högre grad av autonomi och inflytande och ett ledarskap som är inriktat mot sociala relationer, någonting som dagens arbetsgivare behöver anpassa sig till.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Finansbranschen skakas om

Ny rapport förutspår att finansarbetsmarknaden kommer att skakas om ordentligt i och med AI. För de som arbetar inom branschen innebär det att de arbetsuppgifter som människor kan koncentrera sig på fullt ut kommer att bli allt viktigare, exempelvis att förstå verksamheten eller kundens situation eller att erbjuda mer professionell feedback och insikter och därmed verkligen kunna bygga fördjupade relationer på ett nytt sätt. Människans styrkor och förmågor kontra ”maskinens” kommer att bli än viktigare i framtiden, säger Bo Karlsson, Transformation leader på PwC Sverige som genomfört analysen.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Dagens samhälle publicerade nyligen en text kring den nya rapport som OECD släppt, där det framgår att Sverige ligger i framkant när det kommer till vuxenutbildning, det vill säga vi är oerhört duktiga på att utbilda vuxna framförallt inom vård och omsorg. Däremot befinner vi oss i den absoluta botten när det kommer till utbildningens effekt och kopplingen till arbetsmarknadens behov, där många uppfattar att utbildningen inte har särskilt stor effekt. Detta är mycket  oroväckande menar textens författare, förespråkare för Industriarbetsgivarna.

Läs hela inlägget här!

Redaktionen

Stockholms ekonomi kan vara på väg in i en lågkonjunktur, det visar den nya Stockholmsbarometern från Handelskammaren. “Vi har inte sett en så tydlig och kraftig inbromsning sedan den europeiska skuldkrisen 2010. Jag tror att vi måste ta det på allvar”, säger Andreas Hatzigeorgiou från Handelskammaren. Inom It-sektorn så bedömer man att anställningarna kommer att bli färre framöver, vilket kan kopplas till arbetskraftsbristen. Det mest allvarliga problemet för tillväxt anser de är bristen på lokaler och kompetensbristen, samtidigt som de befarar att efterfrågan på deras tjänster kommer att minska.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Nöjd personal lönar sig

Att satsa på nöjd personal verkar löna sig! Mårten Westberg upptäckte på sitt arbete med undersökningar att de bolag med stigande medarbetarindex också hade stigande aktiekurser, så pass att det ungefär är 2,5 gånger bättre att köpa aktier i ett företag där engagemanget stiger än där det inte gör det, det uppger han i en intervju. Det tycks alltså som en god idé att satsa på rätt rekrytering och att medarbetarna trivs på arbetsplatsen.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Jobbförmedlingen förflyttas

Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden, och själva jobbförmedlingen ska förflyttas till privata aktörer. Sveriges Radio har gjort en inslag som diskuterar hur detta kan komma att se ut i praktiken, och hur det kommer sig att Arbetsförmedlingen blivit så hårt kritiserade.

Lyssna på hela inslaget här!

Redaktionen

Digitaliseringens revolution når nu branscher som vi tidigare inte trodde att skulle automatiseras, till exempel banker, musikindustrin, resebranschen och medierna gå igenom enorma förändringar i och med den nya tekniken. Det är inte längre bara låglönejobben i tjänstebranschen som nu är utmanade utan också till exempel jurister och revisorer. Företagsexperten Ralf Blomqvist bedömer att de jobb som kräver en social kompetens och de jobb som innehåller mänskliga interaktioner har en större chans att bestå.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Behovet av IT ökar

Arbetsmarknaden inom IT står inför stora utmaningar 2019. Kompetensen krävs i allt fler branscher, och i takt med att utvecklingen av digitaliseringen och AI går framåt så ökar också behovet av duktig personal. En ny rapport menar till och med att bristen är så stor att den begränsar sysselsättningstillväxten i branschen.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Klarar AF av matchningen?

Ulf Lindberg och Anders Weihe från Teknikföretagen skriver i SvD att en fungerande matchning på arbetsmarknaden är av stor vikt för industrins möjligheter att stärka sin konkurrenskraft, någonting som Lindberg och Weihe menar att Arbetsförmedlingen inte klarar av. De menar att andra reformer behövs för att förbättra matchningen, som att minska arbetsgivarnas risk med att anställa och öka arbetstagarnas möjligheter att få en ny anställning när det behovet uppstår.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Unga får allt fler jobb

Är du ung och söker jobb? Då är dina chanser större än någonsin att få en anställning enligt ny rapport från Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten har sjunkit stadigt i fem år, och unga får allt fler jobb både inom privat och offentlig sektor. Och eftersom fler svenskar är i arbete och arbetsgivarna på många håll istället upplever brist på arbetskraft, ger detta goda förutsättningar för unga att komma in på arbetsmarknaden.

Gå gärna in och kika på vilka lediga jobb vi kan erbjuda dig här, eller läs en sammanställning av Arbetsförmedlingens rapport här.

Redaktionen

Hays har tillsammans med Oxford Economics tagit fram en rapport som ger en inblick i sysselsättning och ekonomi för 33 länder, varav Sverige ingår. I rapporten analyseras arbetsmarknaden och vilka utmaningar som företag står inför när de söker kompetens. Rapporten visar till exempel att IT-utvecklare och testare står högt på listan över de mest efterfrågade kompetenserna.

Läs rapporten här och se vilka jobb inom bland annat IT vi kan erbjuda här!

Redaktionen

Almegas tjänsteindikator visar på en stor kompetensbrist i Sverige. “En stor andel lediga jobb i kombination med många arbetssökande visar att matchningen på den svenska arbetsmarknaden fortsatt fungerar dåligt och att företagen inte hittar den kompetens de behöver”, skriver Almega. Framförallt är det inom branschen datakonsulter och programmering där 9 av 10 företag uppger att de har brist på personal. 4 av 10 företag uppger också att det är just personalbristen som är det största hindret för att kunna öka sin produktion.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

 

Det råder brist inom många områden på arbetsmarknaden, till exempel saknas hundratusentals offentligt anställda som spås kosta samhället många miljarder kronor de kommande åren. SKL uppger att digitaliseringen och nya sätt att organisera arbetet kommer krävas av de offentliga arbetsgivarna för att klara av bemanningen inom välfärden, och att den som önskar rekrytera yrken som har en bred arbetsmarknad behöver kunna erbjuda intressanta arbetsuppgifter och goda arbetsvillkor.

Vi vet att attraktiva kandidater har många valmöjligheter och konkurrensen om dem är hård, oavsett bransch. Därför är det viktigt att lyfta fördelarna som gör ditt erbjudande till kandidatens självklara val. Utveckling, trivsel och rätt timing är avgörande komponenter när det är dags att byta arbete. Så att alla kan göra rätt val.

Läs hela artikeln om bristen på offentligt anställda här och mer om hur vi finner våra konsulter inom olika bristyrken här!

Redaktionen

 

Alliansen föreslår att Arbetsförmedligen ska ersättas av privata aktörer då förtroendet för Arbetsförmedlingen är lågt från såväl arbetssökande som arbetsgivare. Rekryteringsföretag och bemanningsföretag anses bättre klara av att matcha arbetssökande med arbetsgivare. Professor Lars Calmfors föreslår en försiktigare strategi. Läs mer här

Kundtjänstens utmaningar

Det finns få saker som är så frustrerande som att behöva vänta i en lång telefonkö för att komma fram till kundtjänst, oavsett om det gäller Försäkringskassan, elbolaget eller mobiloperatören. Laura Hartman skriver att politiker försöker lösa problemet med olika väntetidsgarantier, garantier som i det långa loppet sällan ger önskan effekt. Visst händer det att väntetiderna går ner något, men detta på bekostnad av annat inom organisationen. Hartman menar att man istället för garantier ska analysera varför, var och hur köerna uppstår samt se över hur man kan tänka nytt i organisationen.

Tech World skriver i sin artikel att allt fler företag med kundtjänst tar bottar till hjälp för att assistera sina kunder, en automatiserad chattmjukvara. De varnar dock för att mänsklig kontakt inte helt kan uteslutas, och att kundtjänster behöver bli bättre på att snabbt lämna över de ärenden som bottar inte förstår eller kan lösa till faktiska kundtjänstmedarbetare som tar hand om de svårare frågorna.

Det tycks alltså som att våra svenska kundtjänster står inför flera utmaningar utan självklar lösning. Oavsett hur man väljer att möta utmaningarna finns det mycket som tyder på att kundtjänst fortfarande kräver mänskliga medarbetare, och bra sådana. Medarbetare som både är tidseffektiva och klarar av att lösa de komplicerade ärenden som bottar går bet på.

Läs båda artiklarna här och här.

Redaktionen

Stockholmskonjunkturen bromsar in, och den branschen som ligger mest illa till är IT-branschen. Den största anledningen till inbromsningen tycks vara arbetskraftsbristen, där 80 procent av alla IT-bolag uppger att de lider av arbetskraftsbrist trots att datorprogrammerare är det enskilt vanligaste yrket i Stockholm idag.

Vi på Davvero specialiserar oss på att hitta den mest attraktiva och svåråtkomliga personalen inom bristyrken. Läs mer om oss och vår personal här, och läs hela artikeln om Stockholmskonjunkturen här.

Redaktionen

En ny rapport från Arbetsförmedlingen visar att ungdomsarbetslösheten i landet är nere på den lägsta nivån på 10 år, men samtidigt ökar klyftorna. Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg talar om en vattendelare – en gymnasieutbildning ger mycket goda chanser till jobb, men att stå utan leder till betydande svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

Läs mer HÄR!

Redaktionen

Sverige har internationellt länge varit i framkant när det gäller digitalisering och ny teknik. Nu hårdnar konkurrensen och Sverige rör sig inte ifrån gamla vanor, utan fokus styrs mot det som ansågs vara i framkant för ett flertal år sedan.

Managementkonsultbolaget Bearingpoint har tagit fram en rapport där 80 av Sveriges ledande företag analyseras kring tidigare nämnda faktorer, där de flera av de mest välkända giganterna i år faller ur topplistan.

Läs mer och se topplistan HÄR!

Redaktionen

Vill du byta jobb? Du är inte ensam. En undersökning gjord av Folkuniversitetet visar att allt fler vill ut på arbetsmarknaden. Många upplever sin jobbsituation som frustrerande och vill ta sig vidare i karriären, men saknar vägledning.

De faktorer som påverkar flest är lön och inspirerande arbetsuppgifter.

Läs mer HÄR!

Redaktionen

Jobbhälsobarometern för i år visar att yngre kvinnor i större omfattning än övriga kategorier förknippar sitt arbete med psykiskt obehag. Anledningen tros vara hur olika personer upplever sin arbetsmiljö. Fackförbundet Jusek har även gjort en fördjupad undersökning riktad mot akademiker, där identifierade faktorer som tros vara viktiga för välbefinnandet är bland annat bra relationer, att få utlopp för kreativitet och arbeta i en miljö med högt i tak.

Sammanställningen av Jobbhälsobarometern hittar du HÄR, vill du istället läsa Juseks fördjupning hittar du den HÄR.

Redaktionen

E-sport som merit

Föreningsaktiviteter och sportengagemang är, speciellt hos ungdomar, väl omtalat när man söker jobb. Andjela Kusmuk, krönikör på techsajten Breakit, påstår nu att få ser värdet i gaming-meriter.

Hon menar att E-sport utvecklar många färdigheter meriterande för arbetslivet. Några nämnda exempel är att arbeta som ett lag, hantera stress och att prata engelska, då samtliga blir en naturlig del av personens vardag.

Läs mer HÄR!

Redaktionen

Privat kontakt mellan chefer och anställda via sociala medier blir allt vanligare. Enligt en ny rapport från Unionen accepterar nästan varannan chef sina medarbetare på Facebook. Experterna är kluvna – är det okej att neka en vänförfrågan?

Marina Ådman, vice ordförande på Unionen, påstår det suddar ut gränsen mellan privat- och arbetsliv och att det är de anställda som förlorar på det i det långa loppet.

Läs mer HÄR!

Redaktionen

I en nationell undersökning sammanställd av Academic Work har drygt 11 000 ungdomar berättat om sin syn på arbetslivet. Resultaten uppvisar att en kompetent chef värderas högst i samtliga yrkeskategorier, samtidigt som en hög lön prioriteras lägst.

“Undersökningen visar att dagens unga akademiker inser värdet av hur viktigt det är med en bra chef och gott ledarskap” säger Svante Randlert, kompetensrådgivare på Academic Work.

Läs mer HÄR!

Redaktionen

En stark konjunktur och en svårighet att rekrytera inom bristyrken har lett till att bemanningsföretagen går bättre än någonsin. Samtidigt påstås det att Arbetsförmedlingens slentrianmässiga hantering av nyanlända försvårar integrationen.

“Tyvärr hindras vi idag ofta att utnyttja vår kompetens och nätverk. Det är väldigt olyckligt med tanke på hur oerhört viktigt uppdrag integrationen av de nyanlända är” säger Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen.

Läs mer HÄR!

Redaktionen

Ledighet ger tid för att reflektera över sin arbetssituation. En färsk undersökning gjord av Blocket Jobb uppger att var tredje svensk ångrar sitt yrkesval.

Som följd blir det allt vanligare att kontinuerligt se över arbetsmarknaden och läsa jobbannonser för att hålla sig uppdaterad. Det som har visat sig locka mest är nya utvecklingsmöjligheter inom försäljning. Läs mer HÄR!

Är du en av dom som letar efter nästa steg i karriären? Klicka HÄR.

Redaktionen

Genom att människors vanor ändras med större krav på tillgänglighet och service tror många att robotar kan lösa en del av de krav människor förväntas ställa på framtidens kundservice. Men robotarna kan inte ersätta mänskliga relationer. Kundservicemedarbetarnas arbete kommer däremot att förändras genom att de kommer att behöva samarbeta med robotar istället för att konkurrera med dem. Läs mer här.

Redaktionen

 

Arbetsförmedlingen är den myndighet som svenska folket har lägst förtroende för enligt undersökningen Myndighetsbarometern. Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg medger att det är ett problem och menar att man aktivt arbetar med att förbättra förtroendet, bla genom att utveckla den digitala servicen. Läs mer här.

Redaktionen

Efterfrågan på ny personal är fortsatt stark hos stora delar av näringslivet. Bristen på personal är framförallt stor inom IT-sektorn och arbetsgivare tävlar om talangerna genom att locka dem från varandra. Andra sätt att lösa efterfrågan på är att anlita rekryteringsföretag och bemanningsföretag samt olika typer av mäklare. Läs mer här om jobbprognosen.

Redaktionen

Att träning ger färdighet är en illa dold hemlighet. Men för att träningen ska ge verklig effekt krävs att den är tydligt målsatt och handledd av en chef eller tränare, menar professor Anders Ericsson. Att få regelbunden och konkret feedback på detaljnivå för att kunna träna på att förbättra sig är ytterligare villkor för att träningen ska ge goda resultat. Läs mer här.

Redaktionen

Förra året var 7,6 procent av Sveriges befolkning engagerad i entreprenörskap, vilket kan jämföras med 7,2 procent 2015 och 6,7 procent 2014. Och det är främst det kvinnliga entreprenörskapet som ökar. Det visar en undersökning Global Entrepreneurship Monitor (GEM) genomfört, läs mer HÄR.

Det franska bolaget Clustree erbjuder med hjälp av artificiell intelligensen en tjänst som är tänkt att minska fördomsfulla rekryteringar. Många företag anlitar bemanningsföretag och rekryteringsföretag för att effektivt kunna rekrytera ny personal och dessa letar ständigt efter personal som både har rätt yrkeskunskap och social kompetens. För att säkerställa kvaliteten vid rekryteringar och undvika att känslor styr utvecklas nya testmetoder. Läs mer här.

Redaktionen

När digitaliseringen gör att vi är ständigt uppkopplade blir det viktigare att ha pauser i arbetet och samtidigt skaffa sig verktyg för att kunna reflektera. Reflektion gör att vi blir smartare och mer innovativa. För att förbättra förutsättningarna för att lyckas har många företag aktivt börjat arbeta med yoga. Läs mer här om vilka effekter meditation och yoga kan få.

Redaktion

Klubbarna i SHL ska i ett samarbete med arbetsförmedlingen hjälpa till att minska ungdomsarbetslösheten. Meningen är att klubbarnas företagspartners ska kunna ta emot praktikanter enligt en modell som Brynäs tidigare har testat. Brynäs menar att klubbarna på ett tydligare sätt behöver visa att de fyller en viktig samhällsroll och tillför andra värden än enbart bra underhållning för att ha ett långsiktigt existensberättigande. Frågan är när hockeyklubbarna blir lika viktiga aktörer som bemanningsföretagen är för unga människor in på arbetsmarknaden. Läs mer här.

Redaktionen

När den anställde avlutar en anställning vill många arbetsgivare att hen ger feedback i ett så kallat avslutningssamtal. Samtalet syftar till att ge arbetsgivaren en bättre bild av möjliga förbättringsområden på arbetsplatsen men också den anställde chansen att få till ett bra avslut. För att samtalet ska ge båda parter ett bra utbyte är det viktigt att samtalet inte sker i affekt. Avslutningssamtal är främst en möjlighet för dem som är etablerade på arbetsmarknaden. Unga människor som ofta arbetar kortare perioder på en arbetsplats inom exempelvis servicenäringen, handeln, på bemanningsföretag etc har sällan samma chanser till ett avslutningssamtal. Detta är ett område som företag som arbetar med många unga behöver utveckla. Läs mer här.

Redaktionen

Att tillåta sig själv att prova olika saker och framförallt ge sig själv chansen att misslyckas är en grundförutsättning för att lära sig nya saker. När man är yngre har man större frihet att testa flera alternativ, både för att lära sig men också för att lära känna vilket jobb man trivs bäst med och vad man passar för. Detta är villkor som framgångsrika rekryteringsföretag behöver förhålla sig till,  läs mer här.

Redaktionen

De senaste tiden har en stor strukturomvandling skett när det gäller tillväxten i svenska bolag. Från att skapats utifrån teknikskiften ser vi nu att många av de 100 största företagen i Sverige växt genom att delar av verksamheter outsourcats till dem eller att den offentliga verksamheten privatiserats. Vart fjärde svenskt storföretag är grundat efter 1995. Läs mer om vad Anders Bornefalk, forskare vid Svenskt Näringsliv, kommit fram till HÄR.

Det är stor variation hos unga när de rankar sina drömjobb. Vissa vill arbeta på stora internationella bolag, andra på intresseorganisationer medan det finns de som ser polismyndigheten som sin drömarbetsplats. Att förstå unga människors drivkrafter är viktigt för rekryteringsföretag och bemanningsföretag som ofta erbjuder det första och viktiga steget in på arbetsmarknaden. Läs också här om vad flest studenter drömmer om att arbeta som.

Redaktionen

Det kan ibland vara svårt att veta om man har rätt lämplighet för vissa jobb som innehåller yrkestitlar som tidigare inte fanns. Inom exempelvis IT-sektorn tillkommer jobb som tidigare inte fanns och som det ibland kan vara svårt att veta vad de innebär. Rekryteringsföretag har en roll att fylla som innebär att fylla gapet mellan de arbetssökande och de som letar efter ny personal. Läs mer här.

Redaktionen

Ofta talas det om matchningsproblem på arbetsmarknaden. Arbetsgivare menar att det är svårt att hitta personal med rätt utbildning, yrkeserfarenhet och personlighet. Rektorn på KTH, Sigbritt Karlsson menar att avståndet mellan näringslivet och utbildningsväsendet behöver minska och att utbildningarna än mer behöver anpassas för att passa företagens behov. Läs mer här. Ett livslångt lärande är också något alla behöver förhålla sig till, kunskap behöver ständigt förnyas. Men för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden behöver man förs ta sig in och skaffa sig yrkeserfarenhet. Vi vet att bemannings- och rekryteringsföretag fyller en viktig roll för att erbjuda unga människor som ännu inte är etablerade ett första steg in.

Redaktionen

En ny lag som underlättar för arbetskraftsinvandring förväntas träda i kraft i december i år. I flera fall då arbetsgivare har gjort mindre administrativa missar har personal med spetskompetens tvingas lämna landet även om missarna har rättats till. Såväl rekryteringsföretag som bemanningsföretag ser nu världen som ett fält att söka efter personal där det råder brist i Sverige. Läs mer här.

Redaktionen

 

Det är väl känt att det är svårt för nyanlända att komma i arbete. Arbetsförmedlingen har därför fått i uppdrag av regeringen att hitta nyanlända vars kompetenser efterfrågas på arbetsmarknaden. Men resultaten har uteblivit och Arbetsförmedlingen har fått kritik för bristande matchning. Arbetsförmedlingens svar på kritiken är att det har varit svårt att överföra utländsk kompetens till svenska förhållande. Men det är just matchningen och att hjälpa nyanlända att komplettera sin kunskap som har varit myndighetens uppdrag. Bemannings- och rekryteringsföretag har en viktigt uppdrag att fylla. Bemanningsföretag kan hjälpa människor att komma in på arbetsmarknaden och träna dem i uppdrag som matchar kompetens för att successivt ta sig vidare till mer komplexa uppdrag. Läs mer här

Redaktionen

Meningarna går isär när det gäller frågan om det är bättre eller sämre att arbeta i öppna landskap jämfört med att sitta ostört i ett mindre rum. Kanske är svaret att det är både och. Eller det beror på vad man är ute efter. En fördel är att medarbetare bättre kan snappa upp kunskap från sina arbetskamrater när man sitter i ett öppet landskap. En nackdel är att det kan vara svårare att skapa en kreativ miljö då människor riskerar att bli ständigt avbrutna vilket gör att det svårt att fördjupa sig i en fråga. Läs mer här.

Redaktionen

De personliga egenskaperna blir allt viktigare när företagen anställer nya medarbetare. Framförallt har den sociala kompetensen stor betydelse när företag ska anställa människor som är unga med begränsad arbetslivserfarenhet och referenser. När tjänster ska tillsättas i i servicenäringen är de personliga egenskaperna kanske viktigare än något annat. Läs mer här om hur det påverkar bemanningsföretag.

Redaktionen

I relativ närtid riskerar många jobb att försvinna och ersättas av robotar. De jobb som involverar människor och som innehåller en relativt hög grad av kreativitet blir svårare att ersätta med artificiell intelligens menar författaren Martin Ford. Lär mer här 

Redaktionen

Ofta blandas social kompetens felaktigt ihop med att man är extrovert. Människor som är mer introverta kan tvärtom mycket väl ha en väl utvecklad social kompetens. De har ofta en väl utvecklad förmåga att fördjupa sig i enskildheter och jobba igenom saker tills dess att de blir klara. Detta är egenskaper som kan vara mycket värdefulla på en arbetsplats. Läs mer här

Redaktionen

 

Kritik kommer nu från fackligt håll när det gäller lagen om anställningsskydd. Den avgående förbundsordföranden i Metall Anders Ferbe menar att las behöver reformeras då den är full av håll som behöver täppas till. Det har vid tidigare förhandlingar funnits krav från fackligt håll att personal som hyrs in från bemanningsföretag ska erbjudas anställning hos kundföretaget efter ett år. Läs mer här

Redaktionen

 

Drygt 10 000 företagsledare och HR-chefer har listat nutidens viktigaste trender inom personalpolitik. Fortsatt väl omnämnt är digitaliseringen och hur den kan komma att påverka ett företags framgång. Det visar sig även att den unga arbetskraften prioriterar möjligheten till karriär och utveckling högre än någonsin vid ett val av ny arbetsgivare.

Läs mer HÄR!

Redaktionen

Samtidigt som arbetslösheten stiger har företagen fortsatta problem med att hitta ny arbetskraft. Utmaningarna är särskilt stora inom industrin. Andra tecken på att arbetsmarknaden kan anses vara överhettad samtidigt som fler nu har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden är att efterfrågan på bemanningsföretagens och rekryteringsföretagens tjänster är fortsatt hög. Läs mer här

 

Redaktionen

Den digitaliseringsvåg vi är inne i och som vi har framför oss kommer att innebära mycket stora förändringar på arbetsmarknaden. Ingen vet exakt vilka jobb som kommer att försvinna och i vilken takt. Det är naturligtvis också svårt att veta vilka jobb som kommer att tillkomma, men det kommer att uppstå många nya möjligheter som vi idag inte känner till. Läs mer här 

Redaktionen

Virtual reality är ett relativt välkänt begrepp som många har ett diffus relation till. Många menar att VR kommer att få en viktig funktion i många av framtidens jobb. Många av de jobb som kommer att innehålla VR i någon form känner vi ännu inte till medan andra redan är här

Redaktionen

Många av dagens bristyrken känner du kanske inte ens till. Utvecklingstakten inom IT-sektorn är extremt hög och många av morgondagens jobb existerar ännu inte. Det ställer stora krav på bemanningsföretag för att de ska lyckas matcha företagens behov och de nya kraven med rätt personal. Läs mer här

Förtroendet för Arbetsförmedlingen har varit lågt under många år hos såväl allmänheten som hos politiker. Förslag på förändringar har varit många för att förbättra resultaten och förtroendet för Arbetsförmedlingen. Centern fortsätter att driva på kring frågan att privata aktörer som exempelvis bemanningsföretag är bättre lämpade att sköta själva förmedlingen av jobb även om ansvaret för själva tillsynen fortsatt ska ligga hos myndigheten.

Läs mer här!

 

Redaktionen

Det råder redan idag brist på programmerare i både Sverige och i Europa. Inom bara några år kan bristen komma att uppgå till 1 miljon programmerare i Europa. Läs om en metod som på sikt kan förbättra förutsättningarna för Sverige och samtidigt minska ungdomsarbetslösheten.

Läs mer här!

 

Redaktionen

Ett socialt nätverk är idag viktigare än någonsin för den egna karriären. Oavsett om det är en ny anställning, ett förstärkt personligt varumärke eller ett utbrett nätverk som ligger i sikte är Linkedin enligt karriärrådgivaren Charlotte Hågård ett otroligt viktigt verktyg – men hur ska man använda sig av det på bästa möjliga sätt?

Läs mer HÄR!

Är du intresserad av att göra karriär? Davvero kan vara din språngbräda ut till några av landets främsta arbetsgivare. Se lediga tjänster HÄR!

 

Redaktionen

Fler har mer än ett jobb

Genom att de större arbetsgivarna söker efter större flexibilitet och vill ha  en mindre andel egen personal blir fler anställda genom bemanningsföretag. Men fler det blir också egna företagare genom så kallad egenanställning vilket innebär att man som individ tar en större risk.

Läs mer här!

 

Redaktionen

Det kommer positiva signaler från Arbetsförmedlingen när det gäller arbetsmarknaden för unga. En tydlig minskning har skett beträffande antalet öppet arbetslösa på so är registrerade på Arbetsförmedlingen. Men det finns moln på himlen. I slutet av 2017 väntas antalet arbetslösa bland unga återigen öka.

Läs hela artikeln här!

 

Redaktionen

Socialdemokraterna och Moderaterna fortsätter att slåss om bilden av vem som har den bästa politiken för att fler ungdomsjobb ska tillkomma. Områden som skapar många jobb för unga som tex bemanningsbranschen, kundservice, IT-support och helpdesk nämns sällan som exempel från politiskt håll på var de nya jobben tillkommer. Kunskapen behöver öka hos politiker om vad som är de verkliga drivkrafterna för företagen och de unga.

Läs hela artikeln här!

 

Redaktionen

Den globala konkurrensen hårdnar och det finns ett växande behov av ökat fokus på innovation inom tjänsteföretag. Almegas forsknings- och innovationsråd menar att politik och myndigheter inte hänger med i den digitalisering som nu sker, där fler och fler företag uppger att det är svårt att hitta rätt kompetens på rätt tid och på rätt plats.

Där finns nu Davvero. Davveros rekryteringsmetod bygger på att vi selekterar hårdare än traditionella bemanningsföretag och vi kan dessutom erbjuda personal som praktiskt tränats i våra egna utvecklingscenter. Vi erbjuder den kompetens som våra kunder behöver – på rätt tid och på rätt plats.

Läs mer om vår tränade personal här och läs hela artikeln här!

 

Redaktionen

Det är viktigt att komma ihåg att arbetsuppgifter i alla tider har försvunnit samtidigt som nya tillkommit, skriver Fores vice vd Anders Bergström. Däremot kan automatiseringen komma att innebära att många av dagens jobb försvinner, och det är därför viktigt att vi rustar arbetskraften för omställning och noga följer den utveckling som redan nu pågår.

Läs hela artikeln här!

 

Redaktionen

Digitaliseringen leder till tusentals nya jobb i Europa de kommande decennierna men de skulle kunna bli betydligt fler. I alla fall om man ska tro på Stockholms Handelskammare som vill bl.a. vill se ett enklare regelverk och förbättrad digitalisering av den offentliga sektorn.

När digitaliseringen ökar försvinner vissa jobb men ersätts av andra.Exempelvis kan vi se ett ökat behov inom IT-support och helpdesk och efterfrågan på nyutbildade programmera fortsätter att öka.

Läs mer här!

Redaktionen

Arbetslösheten i Sverige minskar och framförallt fler unga mellan 18-24 år kommer ut i arbetslivet, visar Arbetsförmedlingen.

Att människor tidigt kommer ut på arbetsmarknaden och får ett första arbete har länge fastslagits vara en viktig faktor för att lyckas med en bra karriärresa. Det är här vi på Davvero kommer in. Davvero är bemanningsföretaget som lär unga människor att lära och ger drivna människor det första jobb som är nyckeln in.

Vi ger unga människor chansen att jobba inom kundservice och försäljning vilket utvecklar de sociala förmågor som krävs av allt fler på dagens arbetsmarknad. Vi vill stötta den positiva förändringen i arbetslösheten, och allt börjar med att fler får ett första arbete, tidigare.

Läs mer om arbetslösheten i Sverige här, och om vår personal här!

Redaktionen

Det finns många fallgropar när det kommer till hur man bör och inte bör klä sig till arbetsintervjun. Davvero guidar dig igenom hur du förbättrar ditt första intryck genom små medel.

Klicka på bilderna för större.
filip_dålig outfit
filip_bra outfit

Om du ska bära skjorta på anställningsintervjun så tänk på att hellre knäppa en knapp för mycket än för lite. Stryk också skjortan, det tar bara någon minut och ger ett mer seriöst intryck. Ett annat stilknep är att stoppa in skjortan och använda ett snyggt bälte till. Färgen blå signalerar lojalitet, lugn och tillit och passar därför bra när du ska träffa din framtida arbetsgivare.

 

tova_dålig outfit tova_bra outfit
Det är lätt hänt att man överdoserar med smycken, vilket kan ta fokus från dig som person under en intervju. Skramliga armband kan rentav vara störande för rekryteraren. Försök också undvika byxor med slitningar, även om det kan kännas moderiktigt så ger det inte alltid ett professionellt intryck.

 

david_dålig outfit david_bra outfit
Att ha en stickad tröja över skjortan passar bra om klädkoden hos din framtida arbetsgivare inte är så strikt, men tänk då på att stoppa in eventuella skjortflikar och krage. Men även om klädkoden är avslappnad så lämna mössan hemma och stryk gärna bak håret från ansiktet, det utstrålar självsäkerhet. Tänk också på de små detaljerna, sy till exempel upp dina för långa byxor och komplettera med ett armbandsur.

 

Lycka till på arbetsintervjun!

 

/Redaktionen

 

Den tydliga automatiseringstrenden leder till att konsumenterna ställer större krav på mänsklig hjälp med teknisk support. Det ställs också allt större krav på att personalen i kundtjänsterna utvecklas i samma höga takt som de produkter och tjänster som de jobbar med. Videosamtal som idag är nytt, i morgon kommer det att vara lika nytt som mobiltelefoni.

Läs hela artikeln här.

Johan Talenti,
VD