A-kassan måste bli en obligatorisk del av den allmänna socialförsäkringen. Alltför många ramlar mellan maskorna i gigekonomin. Det skriver Gunnar Wetterberg, historiker, författare och kolumnist. Han skriver att redan före pandemin visste vi att det närmaste årtiondets digitalisering och robotisering kommer att leda till stora omställningar. Till detta kommer nu coronans brutala framfart i tjänstesektorn, just där många av giggarna och egenföretagarna ska få ihop sitt levebröd. Deras omställning skulle underlättas av den ökade trygghet som en heltäckande a-kassa skulle medföra.

Läs hela artikeln här!

Lagen om anställningsskydd, Las, kom till på 1970-talet och är således femtio år gammal vid det här laget. Sedan dess har den svenska arbetsmarknaden förändrats mycket och det svenska anställningsskyddet bör spegla den förändringen. Det skriver Hanna Marie Björklund i en ledare. Las fungerar som ett skydd som gör att arbetsgivare inte kan avskeda människor på lösa grunder och innebär i sin tur ett skydd för äldre anställda som kanske inte skulle kunna hitta ett nytt jobb. För många arbetsgivare är Las ett problem eftersom dess starka ställning gör företagen rädda för att anställa någon alls, vilket försvårar för människor att komma in på arbetsmarknaden. Björklund menar att en reform är nödvändig för att få till en större rörlighet på arbetsmarknaden.

Läs hela ledaren här!

Pandemin har gjort det svårare för personer med funktionsnedsättning som behöver stöd och hjälp att hitta jobb, menar Myndigheten för delaktighet, MFD. “Personer med funktionsnedsättning är en stor kundgrupp på Arbetsförmedlingen som från ett redan utsatt läge drabbas hårt av de konsekvenser coronakrisen får på arbetsmarknaden”, säger Camilla Arvenberg pressansvarig på MFD. “Det riskerar att sätta personer i ett permanent utanförskap. Det har gjorts en hel del forskning på det här under 90-talskrisen som visade att personer med funktionsnedsättningar var de som fick lämna först och de som hade svårare att komma tillbaka in på arbetsmarknaden sen”, säger Albin Falkmer. kommunikationschef på Samhall, Sveriges största arbetsgivare för personer med funktionsnedsättning.

Läs hela artikeln här!

Di rapporterar om Bluestep-rapporten för 2020 som sammanställer hur svenskarna förutspår att arbetsmarknaden kommer se ut framåt. Svenskarna tror bland annat att 74 procent kommer att jobba hemifrån samt att fler kommer att jobba under andra former än en tillsvidareanställning. Det ställer i sin tur större krav på framtidens banker och deras lösningar.

Läs hela artikeln här!

SKR, Sveriges kommuner och regioner, har i en utredning tittat på frågor kring kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken när Arbetsförmedlingen reformeras och fristående aktörer ska matcha och rusta arbetssökande för de lediga jobben. SKR menar att ett huvudsakligt bekymmer är att de som bor långt bort från storstäderna eller är långt ifrån arbete kan få det svårt att komma i arbete med utomstående leverantörer. De föreslår därför att regeringen bör teckna särskilda överenskommelser för kommunerna att tillsammans med AF utföra insatser för vissa målgrupper och i vissa geografiska områden. Kruxet är att de tillfrågade kommunerna uppger att de inte alls vill träda in som aktörer på marknaden som fristående aktörer.

Läs hela artikeln här!

En ny undersökning från Wise IT beskriver att allt fler IT-konsulter nu söker fasta anställningar, det rapporterar Svenska Nomader. Flexibilitet angavs som den främsta anledningen till att överväga eller välja en karriär som egenkonsult inom IT-området till att börja med, men sedan pandemin blivit ett faktum har dock trygghet fått än större betydelse för landets IT-konsulter.

Läs hela artikeln här!

Nytt industriavtal på plats

Fack och arbetsgivare har nyligen kommit överens om det nya industriavtalet, som bland annat innehåller bland annat löneökningar på 5,4 procent och en låglönesatsning. “Det är bara att konstatera att en stor andel av de lågavlönade är kvinnor så det här är också att betrakta som en jämställdhetssatsning”, säger Per-Olof Sjöö, förbundsordförande för GS-facken.

Läs hela artikeln här!

Jonas Grafström, forskare inom nationalekonomi vid forskningsinstitutet Ratio och Luleå tekniska universitet har tittat på hur automatisering kommer påverka våra liv, arbetsmarknad och yrkeskarriärer i framtiden. Grafström menar att om vi tittar historiskt så har vi oavsett vilken teknik som kommit så har det utmynnat i mer avancerade jobb som ofta varit bättre betalda. En efterfråga har då skapats på nya produkter och tjänster vi inte trodde vi behövde. Med den snabba utvecklingen av självkörande bilar kan även lastbilschaufförer och taxiförare slås ut samtidigt som en ny infrastruktur kommer att skapa nya arbetstillfällen tror han.

Läs hela artikeln här!

Att behöva träffa en kollega man ogillar varje dag på kontoret kan kännas tufft, men det behöver inte nödvändigtvis bli bättre av att jobba på distans. Computer Sweden har sammanställt hur man hanterar kollegor man inte kommer överens med vid distansarbete. Bland annat tipsar de om att välja sina strider och fundera över om det är värt det samt att inte låta negativa känslor sippra in i ditt huvud.

Läs hela artikeln här!

It och ett intresse av att bidra till samhället – det är de tydliga trenderna i en ny undersökning av vad som lockar svenska IT-studenter. De mest eftertraktade arbetsgivarna är Google, Apple och Netflix. Även intresset för att jobba inom offentlig sektor har ökat.

Läs hela artikeln här!

TT har sammanställt en lista på de utbildningar som är bäst att satsa på utifrån framtidens arbetsmarknad. Bäst ser det ut för barnmorskor, följt av civilingenjörer, förskollärare, sjuksköterskor och läkare. Hårdast konkurrens väntas för banktjänstemän, fastighetsmäklare, finansanalytiker, fotografer och grafiska formgivare. Även säljare, projektledare eller konsulter inom exempelvis it har stor efterfrågan just nu.

Läs hela artikeln här!

Kriminella infiltrerat AF

Sveriges Radio rapporterar att den organiserade brottsligheten utnyttjar Arbetsförmedlingen på flera sätt. Det uppger myndighetens enhetschef Eva-Lena Edberg. Enligt Arbetsförmedlingen har man inom verksamheten identifierat flera anställda som fungerat som infiltratörer åt kriminella nätverk som bedriver brott mot välfärdssystemet.

Läs hela artikeln här!

Arbetsförmedlingen har släppt nya siffror över arbetslösheten i Sverige. Analyschef på AF, Annika Sundén, säger att fler får jobb eller börjar studera samtidigt som antalet personer som varit arbetslösa länge ökar.

Lyssna på hela klippet  via Sveriges radio här!

En ny undersökning har granskat vad som egentligen är viktigt när nyexaminerade personer inom IT söker jobb. Det som är viktigast i valet av arbetsgivare är alltså trevliga kollegor och bra arbetsmiljö, något som 64 procent av deltagarna i undersökningen är viktigast. Därefter följer intressanta och utmanande arbetsuppgifter, bra lön och förmåner, karriär och goda utvecklingsmöjligheter samt bra chef och ledarskap.

Läs hela artikeln här!

Kommunerna kritiska mot AF

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har genomfört en undersökning som visar att kommunerna tycker att Arbetsförmedlingen har svårt att uppfylla flera delar av sitt uppdrag, och att myndighetens omställning kommer mycket olägligt.  Roy Melchert, sektionschef för arbetsmarknadsfrågor på SKR menar att Läget är oroande när coronakrisen har slagit till med rekordvarsel och stigande arbetslöshet. Generaldirektör Maria Mindhammar förklarar att hon tar kommunernas synpunkter på största allvar, men håller samtidigt inte med om att Arbetsförmedlingens arbete blir sämre.

Läs hela artikeln här!

En ny undersökning av TCO med syftet att undersöka vad yrkesarbetande tjänstemän anser om arbetsmiljön under rådande coronapandemin visar att nio av tio vill fortsätta jobba hemifrån åtminstone en dag i veckan även fortsättningsvis. För många har det skapat en bättre balans mellan jobb och privatliv, man kan få livet att gå ihop bättre, men det kan också skapa stress, att man istället jobbar för mycket och att samarbetet mellan kollegor kan vara utmanande när man sitter på olika håll och kanter.

Läs hela artikeln här!

Mellan juli 2019 och juli 2020 har andelen unga mellan 18-24 år som är inskrivna på Arbetsförmedlingen ökat kraftigt, från 3,69 procent till 7,82 procent. Det tros bero på att coronakrisen har slagit hårt mot Stockholms besöksnäring – en bransch där många unga hittar sina första jobb, det visar siffror som Stockholms stad sammanställt från Arbetsförmedlingen och Sweco.

Läs hela artikeln här!

Expressen har talat med LinkedIn-chefen Lisa Gunnarsson om vad som kan vara bra att tänka på när man skriver ett personligt brev och CV. Hon tipsar bl.a. om att börja med det viktigast, hålla dig koncis och tona ner skrytet i ditt personliga brev, samt att ha med en bild på sig själv och lägga tid på att beskriva sina senaste roller i ditt CV.

Läs samtliga tips här!

 

 

Finansminister Magdalena Andersson är försiktigt positiv när hon presentrar Finansdeprtementets senaste siffror. Bnp spås falla med 4,6 procent för hela året, vilket är en mindre minskning än EU-ländernas medeltal. Nu satsas istället 100 miljarder kronor på nya stödpaket, främst för att skapa jobb. “Nu ska vi ställa om från krispolitik till investeringar”, säger finansminister Magdalena Andersson.

Läs hela artikeln här!

Att tänka på vid karriärbyte

Går du i tankar på att byta jobb? DN har tillsammans med ekonomer sammanställt en lista kring vad som kan vara bra att tänka på vid ett karriärbyte. Till exempel att se över efterfrågan i den bransch man vill ge sig in i, skapa ett buffertsparande inför tiden mellan jobb och se över löneläget i din nya bransch. När du sedan känner dig redo finns vi på Davvero här för att ta dig vidare.

Läs hela DNs artikel här!

Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi, vill se en snabb återgång till hur arbetsmarknaden såg ut före krisen. Han skriver i DN att vi utan dröjsmål bör påbörja strävan mot att öppna kontoren. Han anser att många av de jobb som har försvunnit under krisen har gjort det på grund av restriktionerna och att vi istället behöver våga diskutera munskydd, testa fler och låta människor återvända till sina arbeten.

Läs hela artikeln här!

Strategier för distansarbete

Att distansarbeta är en vattendelare. Somliga älskar det och andra tycker att det är påfrestande. Psykoterapeuten och författaren Amy Morin ger sina bästa tips för att vara bättre förberedd, bland annat att hitta en balans mellan jobb och fritid, försöka se fördelarna och skapa en hälsosam arbetsplats hemma.

Läs alla tips här!

Utredning av Jobskills nerlagd

Arbetsförmedlingens egen webbtjänst för att förmedla jobb, Jobskills, har minst sagt väckt stor uppmärksamhet. Tjänsten, som lanserades 2017, var menad att hjälpa arbetsgivare och arbetssökande att matchas. I tjänsten skulle asylsökande kunna lägga in sina meriter så att arbetsgivare skulle kunna hitta deras kompetens. SVT rapporterade 2018 att tjänsten däremot också skulle kunna användas för flyktingspionage, varvid tjänsten lades ner. Sedan dess har en extern utredning gjorts och den ansvarige tjänstemannen har lämnat sin tjänst och blivit åtalsanmäld. Nu rapporterar dock åklagaren att förundersökningen läggs ner.

Läs hela artikeln här!

Arbetslösheten ökar inte i samma takt som under den tidiga Coronautvecklingen, utan har nu börjat bromsa in, det rapporterar Arbetsförmedlingen. ”Det är tydligt att pandemin har försvårat arbetsmarknadsläget ytterligare för allt fler grupper inskrivna arbetslösa. Risken att hamna i långtidsarbetslöshet är stor, särskilt bland dem med kort utbildning”, menar Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén.

Läs hela rapporten här!

En ny kunskapssammanställning har gjorts av Luleå tekniska universitet för Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Den pekar på flera organisatoriska faktorer som är viktiga för de anställdas hälsa, välbefinnande, effektivitet och produktivitet. Till exempel bör man undvika motstridiga krav inom offentlig verksamhet.

Läs hela rapporten här!

Så påverkar nya EU-riktlinjer

Den europeiska bankmyndigheten (EBA) har nyligen släppt de nya riktlinjerna som kommer att bli europeisk standard för hantering av säkerhets- och it-risker. De nya riktlinjerna beskriver hur banker, fondbolag och leverantörer av betalningstjänster inom EU ska hantera sina interna och externa risker när det gäller it- och säkerhetsrisker, detta för att minska sannolikheten för potentiella attacker, dataläckor, intrång och avbrott. De nya riktlinjerna innebär mer konkret att det inte längre räcker med att bara kunna visa på att säkerhetsåtgärder uppfylls, utan nu behöver organisationerna även genomföra konkreta tester som visar hur cybersäkerheten stärks både i den egna verksamheten och för till exempel kunder och leverantörer.

Läs hela artikeln här!

Mitt i rådande Coronakris kan det kännas lönlöst att hitta ett nytt jobb. Men det finns flera branscher som fortfarande letar efter medarbetare, och där efterfrågan till och med ökar. Exempel på sådana branscher är hälso- och sjukvård, lager och logistik samt IT-branschen. Om det känns klurigt att själv navigera bland tjänsterna kan du alltid spana in vilka lediga tjänster vi på Davvero erbjuder – det gör du här.

Enligt Arbetsförmedlingens nya rapport kommer arbetslösheten att kunna nå över 11 procent under mars 2021, det vill säga över 600.000 personer kan stå utan jobb om ett år. “Vi kommer se en historiskt hög arbetslöshet det kommande året”, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar. Mindhammar menar också att det blev ett tuffare läge än tidigare eftersom krisen blev långvarigare än vad vi först trodde, och hon talar om detta som den största krisen i modern tid. Enligt analyschef Annika Sundén väntas dock delar av ekonomin komma igång under hösten och många korttidspermitterade kan då återgå till sina arbeten. Men det gäller inte alla.

 Läs hela artikeln här!

Så fixar du jobbet!

DN har listat flera tips för hur nyexaminerade vid universitet eller högskola får jobb trots pandemins effekter på arbetsmarknaden. Ett tips är att börja med att kontakta företagen man vill arbeta på. Till exempel kan man ringa direkt till den som är personalansvarig och presentera sig. Man bör även fundera på vad som gör en unik, på så sätt att man många gånger sitter på en massa kunskap som man helt har missat att lyfta fram. För vissa arbetsgivare är det även mycket viktigt med någon som har yrkeserfarenhet, då kan det vara en idé att kompromissa med sig själv och tacka ja till ett konsultuppdrag i några månader eller en praktikplats, som kan leda till att du bygger ett nätverk i branschen.

Läs hela artikeln här!

Unga kvinnor drabbas hårdast

Unga personer och kvinnor är de som bedöms drabbas hårdast av Coronakrisen. Det menar Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister. “Under finanskrisen var det framförallt industrin och männen som drabbades. Men i den här krisen ser vi framförallt en ökning bland unga kvinnor. Det kan så klart bero på att de är överrepresenterade i branscherna som drabbats”, säger Nordmark. Arbetsförmedlingens senaste statistik visar att dryga 69 000 har varslats sedan 1 mars i år, och det är framförallt branscherna för hotell, restaurang, handeln och resetjänster som krisen slagit till som hårdast på svensk arbetsmarknad.

Läs hela artikeln här!

Efter Coronapandemin i Sverige menar fem rekryterare att jobbet aldrig mer kommer bli som förr – kartan för arbetsmarknaden har ritats om för gott. Det är Di som intervjuat HR-specialisterna, och de spår att ett generellt krav kommer bli att till viss del kunna jobba hemifrån, och att de arbetsgivare som ifrågasätter detta kommer ses som gammalmodiga. De spår också ett uppsving för grå myndigheter och storföretag.

 

Läs hela intervjun här!

Thomas Erséus, vd på Almega m.fl., har skrivit en debattartikel för NyTeknik där de uppmanar till skarpa åtgärder för att säkra kompetensutveckling. De föreslår kompetensavdrag på 100 procent, tech-checkar och digitalisering av utbildningar. Detta för att rusta näringslivet och arbetskraften för en snabb återstart och för god konkurrenskraft när krisen är över. Nu är det rätt tid att satsa på kompetensutveckling, som är grunden för konkurrenskraft, innovationer och tillväxt.

Men den stora utmaningen är att de arbetsgivare som drabbats hårt av sjunkande efterfrågan under krisen inte har ekonomiska resurser att satsa på kompetensutveckling. Istället menar författarna att arbetsgivare som gör en samhällsinsats och satsar på kompetensutveckling bör kunna kvitta dessa kostnader. De föreslår också en stor satsning på digitalisering av utbildningar och på distansundervisning.

Läs hela debattartikeln här!

Chockdigitalisering

Coronapandemin är som ett gigantiskt digitalt experiment, det beskriver Elin Wihlborg och hennes kollegor vid Linköpings universitet som studerar pandemins effekter på digitalisering. Hon menar att pandemin orsakar en typ av “chockdigitalisering”, där hemarbete och distansstudier plötsligt fungerar relativt smärtfritt. “Det är intressant att se att människor plötsligt ordnar resfria möten, som man tidigare var så tveksam till”, säger hon. Wihlborg är i grunden positiv till utvecklingen, och menar att det här kanske är den omställning som vi behöver.

Läs hela artikeln här!

Så jobbar du hemifrån!

Det är många som tycker att det är svårt att jobba hemifrån. Antingen vet man inte när man ska sluta jobba och riskerar utbrändhet, eller så finner man att det är svårt att fokusera och vara produktiv. Petra Lindfors, professor vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, har länge forskat om att jobba hemifrån och hon listar sina bästa knep för hur man får vardagen att gå ihop. Bland annat tipsar hon om att behålla sina dagliga rutiner, komma ut och röra på sig (förslagsvis morgon och kväll som ett sätt att bryta arbetsdagen) och undvik alltför många digitala möten på en dag.

Läs alla tips för hemmajobbare här!

Jobbsajten jobbland.se som analyserat alla de tjänster som utannonserats på Linkedin i en rad städer i världen, bland annat Stockholm, och kommit fram till att IT-branschen är den som klarar Coronakrisen allra bäst. Under den tiden som analyserats har till och med andelen lediga techjobb av totala antalet lediga jobb ökat, och vid sista mätningen var 33 procent av alla jobb i Stockholm inom techbranschen. Det kan ses som en indikation på att även om många delar av arbetsmarknaden befinner sig i en rejäl ekonomisk knipa så är IT-branschen stabil. Det skulle till viss del kunna säga att det bero på att det ligger i IT-branschens natur att vara flexibel, anpassningsbar och lösningsorienterad.

Läs hela artikeln här!

Bryce Covert har för The New York Times skrivit en tankeväckande debattartikel kring att jobba hemifrån till följd av Coronakrisen. Hon menar att det är orimligt att anställda förväntas arbeta lika mycket och lika fokuserat som innan den rådande pandemin, att det helt enkelt är omöjligt att vara en ideal anställd just nu.  Framförallt för de föräldrar som behöver vara hemma med sina barn och ska försöka få ihop familjeliv samt bibehållen mental och fysisk hälsa och samtidigt jobba 8 timmar per dag. Covert nämner också i sin artikel att även då arbetsgivaren är förstående och generös så finns det en risk att anställda själva sätter press på sig att fortsätta jobba stenhårt och vara lika produktiva som tidigare – och hon avslutar med en uppmaning att helt enkelt sänka ribban för oss själva under dessa galna tider.

Läs hela debattartikeln här!

DI har sammanställt en lista över varsel inom olika sektorer till följd av Coronakrisen. Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, tror att vi skulle kunna återhämta oss ganska snabbt, när krisen väl är över och ekonomin kommer tillbaka. Men bara om företagen finns kvar och de anställda har kvar sina jobb. Hon menar att det inte är pandemin i sig, utan hur mycket arbetslösheten ökar som avgör hur långvarig krisen blir. Med det sagt så är det en närmast historisk siffra människor som blivit varslade.

Läs hela artikeln här!

Ny rapport från Globaldata har tittat på hur olika branscher kommer att påverkas av Coronakrisen. De har kommit fram till att allt kommer påverkas, men att värst blir det för it-branschen. Detta därför att konsultbranscher är sårbara för den här typen av kris i en högre utsträckning än exempelvis media/publishing, e-handel och spelutveckling enligt rapporten. Samtliga branscher spås ha ett branschtapp på minst 50 procent varav it-tjänster räknas tappa 60 procent.

Läs hela artikeln här!

Tjäna pengar genom att byta jobb

Jobbar du inom IT? Då är det mycket lönsamt för dig att byta jobb! Ny statistik visar att i snitt stärker plånboken med 1 815 kronor per månad. Framförallt finns det mycket att vinna om man arbetar med IT inom branschen bank och finans – där ligger medellönen på mer än 11 000 kronor mer än de som arbetar i kommun- eller regionförvaltning.

Läs hela artikeln och se siffrorna här.

Jobbar du inom IT och vill höja lönen? Se vilka lediga jobb vi erbjuder här!

Lise-Lotte Argulander på Företagarna skriver i SvD en skarp replik till den debattartikel som Göran Arrius för Saco publicerade kring reformeringen av arbetsrätten. Argulander menar att man borde göra lagstiftningen mer kompatibel med dagens arbetsmarknad, eftersom fyra av fem jobb på den svenska arbetsmarknaden skapas av små och medelstora företag som saknar kollektivavtal. Det kommer att gynna Göran Arrius medlemmar i längden då det inte är regeringen som anställer personer långt ifrån arbetsmarknaden, utan företagen skriver hon. Låt utredningen ha sin gång, eller kom med bättre förslag på förändringar menar Argulander.

Läs hela repliken här!

Göran Arrius på Saco skriver svidande kritik mot januaripartiernas reformeringsidéer i en debattartikel för SvD, där han uppmanar regeringen att lägga ner utredningen kring lagen om anställningsskydd och istället satsa på åtgärder som leder till att grupper långt ifrån arbetsmarknaden kan få jobb och att möjligheterna till kompetensutveckling ökar. Han menar att Sverige har en starkare anställningstrygghet i och med las, men att det samtidigt finns stor flexibilitet i hur las tillämpas samt att arbetsgivare i de flesta branscher vittnar om att det är brist på kompetens som är deras största problem. En uppluckring av arbetsrätten i syfte att öka rörligheten på arbetsmarknaden löser inte det problemet, skriver Arrius.

Läs hela debattartikeln här!

Ny undersökning med 679 it-chefer och 250 it-ansvariga har undersökt vilka IT-jobb som är mest efterfrågade. Det visar sig vara svårt att hitta högkvalitativa kandidater inom säkerhet, design och användarupplevelse och dataanalys. Det är framförallt svårt att hitta rätt kandidat inom säkerhet, säkerhet är dessutom topprioriterat av samma företag. När det istället gäller designtänkande så går trenden från användarfokus till människa plus maskin. Det kräver alltså att designers förstår vilka möjligheter som finns med artificiell intelligens och hur den bäst samarbetar med den mänskliga kompetensen.

Se hela listan över de mest eftertraktade IT-jobben här!

Så nätverkar du!

Nätverksexperten Jan Paulusz tipsar i DN om hur man på bästa sätt bygger sitt nätverk – till exempel om man är ny på arbetsmarknaden och inte har särskilt många kontakter att nyttja. Han menar att man till exempel kan nätverka via sociala medier som LinkedIn och Facebook vilket blir väldigt tidseffektivt, men att man också bör försöka gå på nätverksträffar, event och mässor för att träffa människor. Han menar att man också kan rannsaka bland sina intressen för att till exempel engagera sig i en förening.

Läs alla Pulusz tips här!

TV4 släpper en ny granskning kring arbetsförhållanden inom den svenska IT-branschen för unga personer från utlandet. De rapporterar att många unga utnyttjas och får arbeta under närmast slavliknande arbetsförhållanden med löften som inte infriats. TV4Nyheternas reporter Ulla Danné berättar mer om granskningen i den här intervjun.

Om du är intresserad av ett jobb inom IT med goda arbetsförhållanden på seriösa företag, tveka inte att kontakta oss på Davvero.

 

Therese Svanström, TCO:s ordförande, skriver för Dagens Samhälle att en rad förbättringar krävs för ett fungerande system för arbetskraftsinvandring. Regeringen har tillsatt en ny utredning för att se närmare på arbetskraftsinvandringen och kompetensutvisningarna. Svanström menar att utredningens största fråga blir att ordna kompetensutvisningarna på ett sätt som inte innebär att man prutar på kravet att lön, försäkringar och övriga villkor ska vara i nivå med svenska kollektivavtal. Prutar man på de kraven ökar risken för exploatering av arbetstagarna, men också för att reglerna missbrukas skriver hon.

Läs hela debattartikeln här!

Just nu förändras arbetsmarknaden snabbt till följd av digitaliseringen. Oavsett om man har en anställning eller inte blir det allt viktigare att hänga med i utvecklingen. Står man utan jobb en period är det ett bra tillfälle att se över vilka kompetenser som skulle gynna en framöver. Man kan till exempel gå onlinekurser som till exempel Google Digitalakademin. Man bör också se över om man kan utveckla sina egenskaper inom kreativitet och övertalningsförmåga samt att förstå sig på AI, ha analytisk förmåga och kunna utveckla molntjänster. Dessa rankas nämligen av LinkedIn som de mest eftertraktade egenskaperna på arbetsmarknaden. Och glöm inte att nätverka på till exempel frukostseminarier!

Läs hela artikeln med samtliga tips här!

Arbetslösheten ökar i Sverige

Nya siffror från AF visar inte på en ljus framtid på arbetsmarknaden. För femte månaden i rad stiger arbetslösheten och på ett år har arbetslösheten stigit från 6,9 till 7,2 procent. “Vi har en stark jobbtillväxt och det finns arbetstillfällen men samtidigt finns det många arbetslösa. Det beror på att arbetssökande inte har kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar”, säger Sanna Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. Samtidigt blir fler av med jobbet, bland annat för att teknikutvecklingen med digitalisering och AI ställer nya krav.

Är du arbetssökande? Spana in våra lediga jobb här, eller läs hela artikeln om Arbetsförmedlingens rapport här!

Etableringsjobb får stark kritik

Företrädare för LO, Unionen och Svenskt Näringsliv går nu ut med stark kritik mot regeringen, som de anser har förvanskat överenskommelsen kring etableringsjobb. Syftet med etableringsjobben var att få nyanlända och långtidsarbetslösa in i arbete och underlätta arbetsgivarnas kompetensförsörjning. Men hela processen har tappat styrfart menar författarna. De menar att många nyanlända som kommit till Sverige skulle kunna bidra till att minska brister på arbetsmarknaden men att regeringen under det senaste året istället har ägnat stor kraft åt att förfela modellen.

Läs hela debattartikeln här!

Hur kommer arbetsmarknaden att se ut år 2020? Hur kommer den att se ut om 5 år? Arbetsförmedlingen har sammanställt vilka yrken som det kommer vara störst brist på i framtiden, dessa är bl.a. civilingenjörer, lärare, sjuksköterskor och it-specialister. Arbetsförmedlingen menar att situationen hade sett bättre ut om man hade haft fler studie- och yrkesvägledare med mer tid till eleverna, samt att många av bristyrkena kräver lång eftergymnasial utbildning och det tar tid att utbilda.

Vi på Davvero specialiserar oss på bemanning inom bristyrken, läs mer om oss här, och läs mer om Arbetsförmedlingens rapport här!

Global jämställdhet dröjer

Ny rapport från den schweiziska stiftelsen Världsekonomiskt forum (WEF) menar att det kommer dröja 250 år innan global jämställdhet kommer infinna sig på arbetsmarknaderna. Andelen kvinnor bland de som är utbildade för sina jobb och på högre positioner har visserligen ökat, men det sker samtidigt en stagnation eller försämring när det gäller om kvinnor arbetar över huvud taget och vad de då får för lön.

Läs hela artikeln här!

Gott nytt år!

Gott nytt år önskar vi på Davvero! Är du nyfiken på hur 2020 kommer att se ut på arbetsmarknaden? Arbetsförmedlingen har släppt en ny rapport som menar att prognosen för 2020 och 2021 är är god, även om efterfrågan på arbetskraft kommer att dämpas.

Olov Abrahamsson skriver för NSD att det inte finns någon tvekan om att Arbetsförmedlingen behövde reformeras. Nästan varannan tillfrågad i en rapport uppfattar Arbetsförmedlingen som ”ineffektiv”, ”långsam” och ”stelbent”. Andra starka omdömen var “omodern”, “fantasilös” och “inkompetent”. Han trycker på att digitaliseringen inte kommer fixa allt och att många behöver personlig service och ett mänskligt möte för att komma ut på arbetsmarknaden.

Vi håller med. Välkommen till oss på Davvero, här arbetar vi både med digitalisering och med det mänskliga mötet – samtidigt.

 

Att IT-branschen skriker efter mjukvaruutvecklare har nog ingen missat. Men trots den goda arbetsmarknaden har branschen fortsatt svårt att locka till sig kvinnor. För att skynda på utvecklingen har organisationen Pink Programming i Malmö börjat utbilda teknikbolag i mångfald och inkludering. Snart startar programmeringsnätverket dessutom en ny webbutveckling för kvinnor.

Läs hela artikeln här!

Åldersdiskrimineringen på svensk arbetsmarknad är omfattande enligt ny rapport. Redan i 40-årsåldern minskar chansen att bli kontaktad vid rekrytering, och vid 65 års ålder är chanserna minimala. Läs hela artikeln här eller sök en av våra lediga tjänster oavsett ålder här!

Det förväntas komma en stor brist på IT-kompetens berättar 6 svenska banker i ny intervju. Johan Clausén, CIO på Skandia säger att konkurrensen om IT-kompetensen har hårdnat och kommer att bli än hårdare framåt och SEB säger att om inte svensk skola fullt ut kan tillhandahålla den kompetens som efterfrågas i framtiden, kommer den att sökas utomlands. “Vi behöver även göra en kompetensförflyttning på samtliga medarbetare som idag arbetar hos oss, för att möta den tekniska utvecklingen och digitaliseringen” uppger Länsförsäkringar. Är man intresserad av att haka på ett framtida yrke inom IT finns det goda chanser enligt Skandias CIO: “Alla initiativ som minskar det framtida gapet mellan behov och utbud är positiva. Har man ett logiskt tänkande i grunden är det inga problem att skola om sig till att bli utvecklare. Det viktigaste är intresset för att lära sig nya saker”.

Läs hela intervjun här!

Borg kommenterar AF-reform

Anders Borg kommenterade nyligen reformeringen av Arbetsförmedlingen och menar att det kan få allvarliga effekter med en så stor och snabb reformering nu när många människor kommit till Sverige och på grund av bostadsmarknaden hamnat i områden där arbetsmarknaden är svag. Borg menar att privata aktörer kan få svårt att etablera sig i mindre orter, även om det fungerar mycket bra i storstadsområdena. Han poängterar också att Arbetsförmedlingen har inte fungerat bra och det finns berättigad kritik mot den. Det finns anledning att göra en bred översyn men man behöver gå försiktigt framåt i mindre städer.

Läs hela artikeln här!

Sverige hamnar bland de tre främsta EU-länderna när kommissionen detaljanalyserar läget inom välfärd- och arbetsmarknadspolitiken. Kommissionen har valt ut 14 områden när den varje år utfärdar rekommendationer till medlemsländerna om hur de kan stärka sina ekonomier och samhällen och förhindra eller förmildra framtida kriser.  Dessa inkluderar bl.a. unga med högst grundskoleutbildning, sysselsättningsklyfta mellan könen och inkomstskillnader.

Läs mer här!

Fler jobb i Stockholm

Ny trendspaning visar att så mycket som 1 av 4 jobb finns i Stockholm, en ökad polarisering av arbetsmarknaden. Det innebär att Sverige sticker ut i jämförelse med andra EU-länder.

Läs hela rapporten här!

Affärsvärlden publicerade nyligen en krönika kring jakten på den perfekta jobbmatchningen, det vill säga hur vet man när man kommit rätt och när det är dags att gå vidare? Hur vet man vilket jobb man kommer trivas på? Det är oerhört viktigt för vårt välmående som anställda eftersom jobb där vi inte kan göra goda resultat kan göra oss sjuka. Om du själv har klurat på din arbetssituation är du alltid välkommen att höra av dig till oss på Davvero. Vi är din personliga karriärrådgivare.

Läs hela krönikan här, eller läs mer om en karriär genom oss här.

Redaktionen

Det tycks finnas ett glapp mellan svenska företag och möjligheten att finna lågutbildad personal i Sverige. “Det är helt uppenbart att matchningen på svensk arbetsmarknad inte fungerar och att den inhemska kompetensen är otillräcklig.” skriver Gunther Mårder, vd på Företagarna för Aftonbladet. Han menar att möjligheten att rekrytera utanför Sveriges och EU:s gränser är ett avgörande verktyg för mindre företag att hitta rätt kompetens, men att det parallellt med kraftfulla insatser för att förbättra kompetensförsörjningen också behövs ett regelverk och ett stödsystem som säkerställer en fungerande och konkurrenskraftig arbetskraftsinvandring.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Representanter för Almega, Kompetensföretagen och Utbildningsföretagen har för Di skrivit en debattartikel kring omstruktureringen av AF. De skriver att de välkomnar den planerade omläggningen av hela arbetsmarknadspolitiken. I stället för trögrörliga byråkratiska system ska matchningsföretag i hela landet ges möjligheten att överta Arbetsförmedlingens roll att förmedla jobb. De menar att rätt utformad kan reformen minska arbetslösheten, förbättra matchningen på arbetsmarknaden och minska kostnaderna samt att genom att de arbetssökande får möjlighet att själva välja aktör kommer drivkrafterna för god service och tillgänglighet att vara starka. Men de menar också att det krävs sju grundläggande förutsättningar för att reformen ska lyckas.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Endast var tredje invandrad akademiker har ett jobb i nivå med sin utbildning efter tio år i Sverige. vilket kan ses som ett oerhört slöseri med viktig talang och kunskap. Det skriver skriver bland andra Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef Unionen. Tillfrågade arbetsgivare menar att det svenska språket är viktigt för att klara sig på arbetsmarknaden, men det gäller att se språket som en möjlighet i stället för en låsning. Författarna menar att vi måste göra det lättare för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden, oavsett utbildningsnivå, till exempel genom att Prioritera matchning och satsa på målgruppsanpassad SFI.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Se den korta intervjun med Eva Nordmark, som nyligen ersatte Ylva Johansson som arbetsmarknadsminister. Trots den stundande lågkonjunkturen ser Nordmark fram emot det nya jobbet. Hon berättar i intervjun bland annat om det pågående reformarbetet med Arbetsförmedlingen och regeringens satsning på 1,3 miljarder kronor för att få fler i arbete.

Se intervjun här!

Redaktionen

Framtidens arbetsmarknad kommer i hög grad att påverkas av hur digitaliseringen fortsätter att utvecklas. Nu har forskare undersökt vilka yrken det är som minskade under tidsperioden 1985 till 2013 som följd av teknikutvecklingen. “Allra mest påverkades yrken som har medelhöga inkomster, till exempel inom tillverkningsindustrin. Det är framför allt de som är rutinartade och enkla att ersätta med teknik”, säger Sofia Hernnäs, doktorand vid Uppsala universitet. Till exempel har antalet korrekturläsare, maskinskrivare och montörer minskat sedan 1980-talet, och i framtiden spås även yrken som kräver lägre utbildning att minska. Ett exempel på yrken som kan komma att drabbas av digitaliseringen är arbeten inom fordonsindustrin, menar Sofia Hernnäs. Simuleringar vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, har tittat på hur man kan ersätta 136.000 personbilar som kör i Stockholm varje dag. Om man ersätter dem med självkörande taxibilar, skulle det räcka med endast 9.700 fordon.

Läs hela artikeln här!

Det kan kännas svårt att göra ett bra första intryck och samtidigt sticka ut på jobbintervjun. En amerikansk studie har sammanställt de fem viktigaste punkterna för att inte schabbla bort chansen till jobbet. Till exempel rekommenderas det att du kommer förberedd till intervjun, läs på innan om arbetsplatsen och tjänsten du sökt. Baktala inte heller tidigare arbetsgivare och utgå inte från att rekryteraren har memorerat ditt CV, kom ihåg att det finns ett stort värde i att du själv berättar om dina erfarenheter och vem du är!

Läs hela artikeln här, och sök sedan en av våra lediga tjänster här!

Hur kommer den nya tekniken att påverka dig på ditt kontor? Analysföretaget Gartner höll en konferens om det digitala kontoret och beskrev på många praktiska plan hur AI kommer att breda ut sig i kontorsmiljöerna. Ett sätt är fler röstassistenter kommer att ta plats på jobbet, tjänster som Alexa och Siri är enormt stora på den privata marknaden, enligt Gartner är det bara en tidsfråga innan de slår igenom på kontoret också. AI-verktyg spås också i allt högre grad användas av chefer i enklare frågor som beslutsfattande, schemaläggning, uppgiftsfördelning, granskning etc. Det innebär förstås inte att du kommer rapportera till en AI-robot, men antagligen kommer din chef att använda sig av fler smarta verktyg. Fler arbetsplatser väntas dessutom ha stora mängder sensornätverk invävda i det fysiska landskapet. Det kan användas för att optimera ytor, för att reglera temperaturen, energianvändningen, leveranser, påfyllningar och så vidare.

Läs hela artikeln här!

En ny modell för att bättre matcha flyktingar med jobb har tagits fram i ett samarbete mellan fem olika universitet i USA, Storbritannien och Sverige. Modellen ser till att med hjälp av maskininlärning bl.a. placera flyktingar i den region där de har bäst möjlighet att få jobb baserat på kompetens. I USA sköts placeringen av kvotflyktingar av nio ideella organisationer och en av dem använder modellen –  vilket resulterat i att 35 procent fler kommit i arbete enligt forskarna. Men huruvida utfallet skulle bli lika gynnsamt i Sverige är osäkert. Tommy Andersson, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet säger i artikeln att “Det skulle definitivt inte bli sämre än i Sverige i dag. När man kommunplacerar i Sverige har man ingen tanke alls bakom, det är nästan slumpmässigt var man hamnar. Sämsta utfallet med vår modell skulle bli som i dag. Men om det blir 15, fem eller två procent bättre det vill jag inte uttala mig om.” Han poängterar också vilken administrativ vinst modellen innebär. “I stället för att ha 70 anställda som sitter och gör manuellt arbete som en dator kan göra på en halv minut så kan de 70 anställda fokusera på exempelvis åtgärder för att bättre integrera de som kommit hit.”.

Läs hela artikeln här!

Framstående forskare om AI

Fei-Fei Li är forskare vid Stanfords Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, som bedriver forskning och utbildning för maskininlärning. Hon säger i en intervju att “AI är i tiden. Det har vuxit från att vara en nisch till att vara en drivande kraft för framtidens mänskliga samhälle”. Lis målsättning är att framtidens teknologi ska vara gynnsam. Hon ser dock ett problem i bristen på diversifiering inom AI och hur forskningen är så fokuserad på maskiner och algoritmer – istället för människor.

Läs hela intervjun här!

Bara 22 procent av alla experter inom AI är kvinnor och bristen på kvinnliga experter frustrerar många som kämpar för jämlikhet. Vissa oroar sig för att vår digitala framtid kommer att vara skapad av män, för män. “Om det inte finns tillräckligt många kvinnor, kommer produkterna inte att bli lika bra som de skulle kunna bli, och de kommer verkligen inte att bli vad samhället vill att de ska vara – för kvinnor utgör 50 procent av samhället”, säger Gemma Lloyd, medgrundare till det australiensiska kvinnliga jobbnätverket Work180. Ett alternativt synsätt är att kunskaper som mer traditionellt har associerats med kvinnor, som emotionell intelligens, kommer att värderas högre när maskiner gör “grovjobben”. Detta kommer i sin tur att leda till nya jobb för såväl kvinnor som män, menar somliga.

Läs hela artikeln här!

Att hitta rätt personal inom IT är svårt för de flesta företag och kompetensbristen är stor. CIO.com har sammanställt en lista med vad som är viktigt för att matchningen ska bli rätt. Till exempel föredras mjuka förmågor framför hårda kunskaper.
Det vill säga då it-avdelningens roll förändras är det viktigt att anställa it-proffs som kan kommunicera och samarbeta med andra avdelningar på företaget. Det innebär att arbetsgivare är mer intresserade av kandidater som är bra lyssnare, kritiskt tänkande och duktiga på att kommunicera.

Läs hela artikeln här!

Arbetslöshet tros öka

Nu stiger arbetslösheten enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. “Vår bedömning är att arbetslösheten kommer fortsätta öka under hösten 2019 och 2020. Det förklaras dels av ett svagare konjunkturläge och dels av färre subventionerade anställningar”, skriver Anders Ljungberg, enhetschef analys på Arbetsförmedlingen. I slutet av juli var arbetslösheten för kvinnor 6,9 procent och för män 6,8 procent. Men arbetslösheten är tydligt lägre bland unga kvinnor jämfört med unga män, med nivåer på 6,9 respektive 10,0 procent. Starkaste ökningen var i Gävleborgs län och Södermanlands län och lägst var den totala arbetslöshetsnivån i Gotlands län.

Läs hela artikeln här!

Funderar du på att byta karriär? Då är du inte ensam! En Sifoundersökning visar att 67 procent av personer mellan 18-29 år tror att de kommer skaffa ett nytt yrke eller en ny utbildning under arbetslivet. I åldersgruppen 30-49 år tror 53 procent att de kommer byta karriär. “Digitalisering, automatisering och globalisering gör att jobb försvinner, andra tillkommer eller förändras. Den utbildning vi skaffade i 20-årsåldern räcker inte alltid för ett helt arbetsliv och att byta karriär mitt i livet är vanligare” säger Lars Hallberg, vd för Omställningsfonden som nyligen släppt en rapport för hur Sverige ska bibehålla konkurrenskraften på en global arbetsmarknad.

Läs hela artikeln här!

Antalet anställda inom handeln väntas minska med upp till totalt 30 000. Störst tapp sker inom detaljhandeln, och då särskilt sällanköpshandeln dör minskningen är 50 000 jobb. Samtidigt ökar dock dagligvaruhandeln, bland annat eftersom vi blir fler invånare. Digitalisering och internationell konkurrens gör att handeln förändras blixtsnabbt. Särskilt gäller det sådant som vi köper sällan, det vill säga allt förutom livsmedel. I stället växer e-handeln, och vi kommer också att köpa mer från andra länder direkt via nätet.

Läs hela artikeln här!

Kompetensbristen är ett av de allra största tillväxthindren i Sverige i dag. Det bekräftas bland annat av Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät från förra året som visar att var fjärde rekryteringsförsök misslyckas, det skriver Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan. Tack vare beslut i riksdagen hösten 2017 har en mycket omfattande utbyggnad av yrkeshögskolan påbörjats. Fullt genomförd 2022 kommer antalet årsplatser ha ökat 45 procent och antalet studerande stigit från 48 000 till ungefär 70 000. Större volymer i yrkeshögskolan ger naturligtvis bättre förutsättningar att svara mot arbetslivets behov av kompetens generellt, men det gör det också lättare att skapa goda villkor för bättre kompetensförsörjning i olika delar av landet.

Läs hela debattartikeln här!

Dagens Samhälle rapporterade från årets Almedalsvecka där näringsminister Ibrahim Baylan intervjuades av deras reporter Joahn Delby kring gymnasieskolan. Baylan menar att gymnasieskolan inte är organiserad för framtidens arbetsmarknad och vill vill göra om gymnasieskolan i grunden. Han aviserar också förändringar av vuxenutbildningen.

Se hela videointervjun här!

Ny lista ute!

Vilka yrken kommer att vara eftertraktade om ett år? Arbetsförmedlingen har släppt en ny lista över vilka jobb som är hetast om ett år, där bland andra civilingenjörer, tekniker, lärare, fritidspedagoger, läkare, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom vård och omsorg är starkt eftertraktade. Men det bästa sättet att öka sina chanser till en fast förankring på arbetsmarknaden är en gymnasie- eller högskoleutbildning, säger Olle Ahlberg, analytiker på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Läs hela artikeln här!

Arbetsförmedlingen ska göras om som en del av regeringens uppgörelse med Centerpartiet och Liberalerna. “Arbetsförmedlingen ska fortsätta att reformeras. Nu ska mer arbete läggas ut på fristående aktörer och då är det viktigt att vi gör det successivt så att det inte blir misstag. Nu får Arbetsförmedlingen i uppdrag att påbörja en försöksverksamhet där fristående aktörer tar ett större ansvar än vad de gjort tidigare”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Ett nytt system baserat på LOV, lagen om valfrihetssystem, ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben. “Det är tänkt att de ska få betalt efter resultat och det är tänkt att de ska kunna jobba både med de som står mycket långt från arbetsmarknaden och med de som står närmare. Det kommer att vara väldigt olika ersättning för när man lyckas få någon i arbete beroende på förutsättningarna”, säger Ylva Johansson.

Läs hela artikeln här!

Hur kommer Arbetsförmedlingens reformering att påverka bemanning, rekrytering och arbetsmarknaden på sikt? Det kan vi än så länge bara sia om, även om det redan nu finns en het debatt kring huruvida reformeringen är rätt väg att gå. Arbetsförmedlare går ut i en artikeln i DN och berättar att nedskärningarna har skett för fort och fel, på så sätt att de förre detta arbetsförmedlarna nu själva måste gå till AF. I en annan ledare menar författaren istället att Arbetsförmedlingens arbete med matchning var ofokuserat och kostsamt och att Arbetsförmedlingen har misslyckats med jobbmatchningen trots att goda förutsättningar med enkla jobb finns.

Läs båda artiklarna här och här!

Ny jobbprognos från AF

Arbetsförmedlingen har släppt en ny prognos som spår att arbetslösheten kommer att öka. I den nya prognosen för 2019 och 2020 beräknar Arbetsförmedlingen att antalet sysselsatta ökar med 120.000 jobb där storstadsregionerna står för mer än 80 procent av jobbtillväxten, men bedömningen är ändå att på längre sikt så kommer arbetslösheten att stiga från 6,4 till 6,5 procent för att nå upp till 6,7 procent under 2020.

De tre största utmaningarna tror AF är att motverka bristen på utbildad arbetskraft, att öka utrikesföddas sysselsättning och motverka långtidsarbetslöshet. Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen menar att det fortsatt kommer finnas stora rekryteringssvårigheter och att det kommer att saknas 100.000 personer med rätt utbildning på fem års sikt.

Läs hela artikeln här!

Svenskt Kvalitetsindex har i en ny undersökning visat att kunderna till bemanningsbranschen är nöjda med sina leverantörer. Bemanningsbranschen har högt förtroende och har hållit en jämn nivå på sin kundnöjdhet i över ett decennium, till skillnad från många andra branscher som Svenskt Kvalitetsindex mäter. I år har bemanningsbranschen lyckats öka sin kundnöjdhet med 1,3 enheter och landar på kundnöjdhetsindex 69,3.
jgfoegjpe

Men i och med Arbetsförmedlingens reformering förväntas spelplanen för hela branschen målas om, och möjligheterna för de privata aktörerna förväntas öka. “De kommande åren blir intressanta att följa i och med den stora förändring som branschen nu står inför när de privata aktörerna får ta ett större ansvar för samhällets kompetensförsörjning i och med Arbetsförmedlingens omfattande reformer” kommenterar Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex.
jgfoegjpe

Läs hela artikeln här!

Vägen till jobb ser olika ut

En ny studie från Malmö Universitet har undersökt hur vägen till arbete ser ut för nyanlända i Sverige, och har kommit fram till fem typiska deltagare i Arbetsförmedlingens etableringsinsatser. Dessa kallas för svensklärande, frustrerade arbetssökande, vilsna etablerare, arbetsfinnare och etablerare med förhinder. Vilka hinder stöter varje grupp på? Och hur kan varje grupp finna vägen till ett arbete?

Läs hela artikeln här!

AI inom logistik

Anders Remnebäck, medgrundare av Optilon, gästade AI-podden nyligen och berättar om AI inom logistikoptimering, i allt ifrån orderprognos till lageroptimering. AI används för att förstärka statistisk analys, som att se säsongmönster där man exempelvis skulle kunna förutsäga lagerbelastningen, och hur olika kampanjer påverkar försäljningen och hur man kan adaptera till dessa. Han berättar om teknik som kan lösa så komplexa problem att en mänsklig medarbetare inte skulle klara av det. Hur kommer det att påverka de människor som arbetar inom lager?

Lyssna på AI-podden här!

Redaktionen

Jobbkonkurrens

Inom en femårsperiod så förväntas arbetsmarknaden förändras en del, och konkurrensen kring kring framtidens jobb har sammanställts av Arbetsförmedlingen i en ny rapport. Allra minst konkurrens kommer det finns inom vårdyrken som läkare och psykologer, men även mjukvaruutvecklare och systemutvecklare kommer att ha låg konkurrens. Konkurrensen spås däremot vara hög för journalister, fotografer och fastighetsmäklare.

Läs hela artikeln och hur ditt jobb kommer ligga till här!

Redaktionen

AI kommer hjälpa AF

Arbetsförmedlingen görs nu om i grunden. I stället för att arbetsförmedla så ska man bedöma arbetsmarknaden och de arbetssökandes behov av insatser. För Arbetsförmedlingens del är AI en viktig komponent för att klara detta nya uppdrag. Det handlar om att lägga själva arbetsförmedlandet på privata aktörer och istället fokusera på de arbetssökandes behov av insatser. “Redan i dag kan vi se att om arbetsgivarna skriver på ett visst sätt så lockar de en viss typ av kandidater, exempelvis kan det vara så att de skriver på ett sätt som attraherar män till it-jobb och om de får förslag på att uttrycka sig annorlunda kan man motverka det – och det kan den här typen av teknik hjälpa till med” menar Magnus Bjelkenhed, Arbetsförmedlingens AI-center.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Nu förändras Arbetsförmedlingen

Nu inleds förändringarna av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska finnas kvar som en viktig myndighet som ska ha närvaro i hela landet, bedriva analyser och göra arbetsmarknadspolitiska bedömningar, kontrollera leverantörer och stå för en infrastruktur för arbetssökande. Själva rustningen och matchandet ska utföras av fristående aktörer, säger Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister. I dag fick man i uppdrag av regeringen att hjälpa till med sin egen omgörning, och att se över hur man ska vara tillgängliga i hela landet.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Oavsett bransch är det tydligt. Allt fler företag söker it-kompetens samtidigt som de allra flesta har svårt att hitta just det, det menar Unionens samhällspolitiske chef Henrik Ehrenberg. Han föreslår flera åtgärder, bland annat att fler ska kunna läsa enstaka kurser inom yrkeshögskolan för att snabbare komma åt kompetensbristen och underlätta yrkesverksammas vidareutbildning .

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Är du ingenjör, utvecklare, systemanalytiker eller it-arkitekt? Då finns du med på den lista över yrken där det är minst konkurrens om jobben enligt den prognos som Arbetsförmedlingen nyligen presenterade. “En del av problematiken kopplar jag till bristande jämställdhet, it – och telekombranschen har inte råd att bara attrahera män. Snedfördelningen börjar redan i utbildningsväsendet där de tekniska utbildningarna lockar få kvinnor. Dessa måste göras attraktiva och relevanta för fler målgrupper” menar Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Snyggt CV är inte längre nog!

“Man räknar med att hälften av den kompetens du har idag är irrelevant inom fem år och även här ökar takten, vilket gör att vi måste se kompetens och kunskap som en färskvara. Förutseende arbetsgivare har redan börjat leta efter egenskaper som förändringsvilja, nyfikenhet och förmåga att samarbeta, snarare än teoretisk kompetens.” det skriver Susanna Reppling från Insight Technology Solutions.  Hon menar att vi inom IT måste sluta rekrytera genom ett snyggt CV och lägger stor vikt vid att inte alla på ett företag kan, eller bör vara, IT specialister. Det är mixen av personligheter, bakgrunder, kön och erfarenheter som skapar innovation.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Jobbet kan vara nyckeln för att bryta ungas psykiska ohälsa, det visar ny forskning från tre olika universitet i Sverige. Som nya på arbetsmarknaden är de unga i en situation karaktäriserad av osäkerhet på vad som förväntas av dem i deras yrkesutövande. De som är unga vuxna idag kommer dessutom ut på en arbetsmarknad som inte har samma kontinuitet och trygghet som tidigare i Sverige. En del studier pekar också på att unga idag har ett annat förhållningssätt till jobbet och andra behov. Att de värdesätter ett större individuellt utbyte av arbetet med en högre grad av autonomi och inflytande och ett ledarskap som är inriktat mot sociala relationer, någonting som dagens arbetsgivare behöver anpassa sig till.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Finansbranschen skakas om

Ny rapport förutspår att finansarbetsmarknaden kommer att skakas om ordentligt i och med AI. För de som arbetar inom branschen innebär det att de arbetsuppgifter som människor kan koncentrera sig på fullt ut kommer att bli allt viktigare, exempelvis att förstå verksamheten eller kundens situation eller att erbjuda mer professionell feedback och insikter och därmed verkligen kunna bygga fördjupade relationer på ett nytt sätt. Människans styrkor och förmågor kontra ”maskinens” kommer att bli än viktigare i framtiden, säger Bo Karlsson, Transformation leader på PwC Sverige som genomfört analysen.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

”Kompetensbristen och förmågan att kunna rekrytera, AI och dess påverkan på dagens roller, samt framträdandet av gigekonomin där människor går in och ut ur uppdrag. Dessa tre delar gör att det idag ställs andra krav på individen och arbetsgivaren” det säger Lisa Gunnarson, Nordenchef på Linkedin i Digitala Influencer-podden.

Lyssna på hela poddavsnittet här!

Redaktionen

Arbetsförmedlingen digitaliseras

Arbetsförmedlingen är under hård press. I början av året varslades 4 500 medarbetare och nyligen fattades beslut om att dra ner kraftigt på antalet kontor – samtidigt meddelar Arbetsförmedlingen att man intensifierar arbetet med sina digitala tjänster. Statskontoret har i en ny rapport visat på att IT-utvecklingen inom AF faktiskt går framåt, även om man nu behöver lägga in en extra växel för att klara den planerade verksamhetsomställningen som ska vara klar 2021 och på kort tid ta fram nya interna it-stöd.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Dagens samhälle publicerade nyligen en text kring den nya rapport som OECD släppt, där det framgår att Sverige ligger i framkant när det kommer till vuxenutbildning, det vill säga vi är oerhört duktiga på att utbilda vuxna framförallt inom vård och omsorg. Däremot befinner vi oss i den absoluta botten när det kommer till utbildningens effekt och kopplingen till arbetsmarknadens behov, där många uppfattar att utbildningen inte har särskilt stor effekt. Detta är mycket  oroväckande menar textens författare, förespråkare för Industriarbetsgivarna.

Läs hela inlägget här!

Redaktionen

Stockholms ekonomi kan vara på väg in i en lågkonjunktur, det visar den nya Stockholmsbarometern från Handelskammaren. “Vi har inte sett en så tydlig och kraftig inbromsning sedan den europeiska skuldkrisen 2010. Jag tror att vi måste ta det på allvar”, säger Andreas Hatzigeorgiou från Handelskammaren. Inom It-sektorn så bedömer man att anställningarna kommer att bli färre framöver, vilket kan kopplas till arbetskraftsbristen. Det mest allvarliga problemet för tillväxt anser de är bristen på lokaler och kompetensbristen, samtidigt som de befarar att efterfrågan på deras tjänster kommer att minska.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Nöjd personal lönar sig

Att satsa på nöjd personal verkar löna sig! Mårten Westberg upptäckte på sitt arbete med undersökningar att de bolag med stigande medarbetarindex också hade stigande aktiekurser, så pass att det ungefär är 2,5 gånger bättre att köpa aktier i ett företag där engagemanget stiger än där det inte gör det, det uppger han i en intervju. Det tycks alltså som en god idé att satsa på rätt rekrytering och att medarbetarna trivs på arbetsplatsen.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Den nya näringsministern Ibrahim Baylan står inför stora utmaningar, till exempel utmaningen att förstärka svensk konkurrenskraft, inte minst inom området forskning och utveckling, menar LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. I en intervju med DI menar Baylan själv att digitaliseringen, klimatet och hoten mot frihandeln kommer att bli de stora utmaningarna under kommande mandatperiod. Andra menar att kompetensförsörjningen borde vara Baylans största prioritering under kommande mandatperiod.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Stor kompetensbrist väntas

Arbetsförmedlingen har släppt en ny rapport som visar på att det inom fem år kommer att fattas 100 000 personer inom olika yrkesgrupper, till exempel systemanalytiker och IT-arkitekter. Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, menar att arbetsgivare kommer behöva göra yrken mer attraktiva för att locka fler till utbildningar som leder till jobb.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Regeringen bör låta huvudstadsregionen och storstäderna agera isbrytare, och visa vägen för en ny arbetsförmedling, det menar Andreas Hatzigeorgiou och Stefan Westerberg vid Stockholms Handelskammare. De menar i en debattartikel för SvD att i Stockholm är kompetenskrisen ett faktum och har redan börjat bromsa tillväxten, och att där finns ett stort utbud av professionella aktörer som kan kliva in och förbättra situationen.

Läs hela debattartikeln här!

Redaktionen

Heterogenitet gynnar arbetsplatsen

“Lyckas du bara rekrytera från en liten pool av människor så är sannolikheten ganska stor att du går miste om den rätta kandidaten. Är ditt företag ojämställt är det en varningsflagga för att ni inte tar tillvara på all kompetens som finns. Arbetsplatser som lyckas få alla att känna sig välkomna ökar också trivsel och välmående.” Det menar en av grundarna till Industripodden, som pekar på att heterogena arbetsplatser tenderar att klara sig bättre än homogena.

Läs mer om podden här!

Redaktionen

Jobbförmedlingen förflyttas

Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden, och själva jobbförmedlingen ska förflyttas till privata aktörer. Sveriges Radio har gjort en inslag som diskuterar hur detta kan komma att se ut i praktiken, och hur det kommer sig att Arbetsförmedlingen blivit så hårt kritiserade.

Lyssna på hela inslaget här!

Redaktionen

Var tredje anställd utvecklare överväger att lämna nio till fem-livet, det visar en färsk undersökning. Det har länge varit stor brist på duktiga utvecklare och att det är arbetstagarens marknad tycks inte ha gått utvecklarna förbi. För att behålla den hett eftertraktade personalen behövs alltså en optimal matchning. Det kan vi på Davvero hjälpa dig med.

Hör av dig till oss här, eller läs hela artikeln här!

Redaktionen

Digitaliseringens revolution når nu branscher som vi tidigare inte trodde att skulle automatiseras, till exempel banker, musikindustrin, resebranschen och medierna gå igenom enorma förändringar i och med den nya tekniken. Det är inte längre bara låglönejobben i tjänstebranschen som nu är utmanade utan också till exempel jurister och revisorer. Företagsexperten Ralf Blomqvist bedömer att de jobb som kräver en social kompetens och de jobb som innehåller mänskliga interaktioner har en större chans att bestå.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Brist på IT-utbildade

Näringslivet skriker efter IT-kompetens, ändå tycks vi inte utbilda fler. Högskolorna erbjuder inte fler utbildningsplatser för IT-relaterade utbildningar, trots att fler än någonsin söker sig till de programmen. Näringsminister Mikael Damberg har också lyft fram digitaliseringen som den viktigaste frågan för Sverige – så varför utbildar vi inte fler?

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Att tekniken och utvecklingen går framåt har nog ingen missat. Men att finna kompetensen och rätt personal är det som de flesta företag brottas med nu, enligt ny rapport. Rapporten menar också att 30 procent av alla IT-jobb inte kommer gå att tillsätta om fem år, och att det därför krävs strategier för att finna den hett eftertraktade IT-personalen. Till exempel kan man höra av sig till oss på Davvero, så berättar vi mer om den personal vi kan erbjuda.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Behovet av IT ökar

Arbetsmarknaden inom IT står inför stora utmaningar 2019. Kompetensen krävs i allt fler branscher, och i takt med att utvecklingen av digitaliseringen och AI går framåt så ökar också behovet av duktig personal. En ny rapport menar till och med att bristen är så stor att den begränsar sysselsättningstillväxten i branschen.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Klarar AF av matchningen?

Ulf Lindberg och Anders Weihe från Teknikföretagen skriver i SvD att en fungerande matchning på arbetsmarknaden är av stor vikt för industrins möjligheter att stärka sin konkurrenskraft, någonting som Lindberg och Weihe menar att Arbetsförmedlingen inte klarar av. De menar att andra reformer behövs för att förbättra matchningen, som att minska arbetsgivarnas risk med att anställa och öka arbetstagarnas möjligheter att få en ny anställning när det behovet uppstår.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Unga får allt fler jobb

Är du ung och söker jobb? Då är dina chanser större än någonsin att få en anställning enligt ny rapport från Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten har sjunkit stadigt i fem år, och unga får allt fler jobb både inom privat och offentlig sektor. Och eftersom fler svenskar är i arbete och arbetsgivarna på många håll istället upplever brist på arbetskraft, ger detta goda förutsättningar för unga att komma in på arbetsmarknaden.

Gå gärna in och kika på vilka lediga jobb vi kan erbjuda dig här, eller läs en sammanställning av Arbetsförmedlingens rapport här.

Redaktionen

Hays har tillsammans med Oxford Economics tagit fram en rapport som ger en inblick i sysselsättning och ekonomi för 33 länder, varav Sverige ingår. I rapporten analyseras arbetsmarknaden och vilka utmaningar som företag står inför när de söker kompetens. Rapporten visar till exempel att IT-utvecklare och testare står högt på listan över de mest efterfrågade kompetenserna.

Läs rapporten här och se vilka jobb inom bland annat IT vi kan erbjuda här!

Redaktionen

I en stor utredning om Arbetsförmedlingen läggs radikala förslag fram på hur organisationen ska förbättras för att kunna möta de nya utmaningarna på arbetsmarknaden. Till exempel föreslås det att kommunerna kan ta över de sociala insatser som idag utförs av AF, och likaså kan a-kassan ta över fler av de uppgifter som rör ersättning vilket skulle lämna Arbetsförmedlingen mer som en första mottagning för att bedöma arbetssökarnas förutsättningar och vilka insatser som är lämpliga. Utredningen diskuterar också möjligheten att privata aktörer ska kunna sköta en större andel av jobbförmedlingen, en fråga som cirkulerat länge bland landets politiker.

Hör P1’s sammanfattning av rapporten här.

Redaktionen

 

Ny kompetens krävs i handeln!

Handeln digitaliseras snabbt. Trots det är branschen sämst på att kompetensutveckla befintliga medarbetare, det skriver Unionens Henrik Ehrenberg i en debattartikel. Branschens tillväxt sker i hög grad på nätet och konkurrensen är global och stenhård. Att jobba inom handeln idag handlar lika mycket om IT och logistik som att kunna möta kunder och sälja varor. Om handeln ska hänga med i den hastiga utvecklingen måste ny kompetens rekryteras men tjänsteman som redan i dag jobbar inom handel måste också få möjlighet att utveckla sin kompetens.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Svenska akademiker tycks bli alltmer diskriminerade på arbetsmarknaden på grund av sin ålder. Åldersdiskrimineringen gäller både yngre och äldre, där den gyllene åldern för att få anställning är mellan 30-40 år, det skriver Dagens Industri. Det innebär ett enormt kompetenssvinn på en arbetsmarknad som står inför många nya utmaningar. Framförallt drabbas kvinnor, som både förväntas vara på toppen av sin karriär, men också i många fall förväntas ha hunnit stadga sig med en familj.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Stark oro inför nya utmaningar

Martin Linder, ordförande för Unionen, uttrycker en stark oro inför hur Sverige kommer att kunna möta de nya utmaningarna som väntar på arbetsmarknaden. “Vi står inför en konjunkturnedgång samtidigt som automatiseringen förändrar arbetsmarknaden i grunden.” skriver Linder i en debattartikel för SvD.

Han menar vidare att reformbehovet är stort och att näringslivet är helt beroende av att de som jobbar kan möta de förändrade kompetenskraven som uppstår. För att möta utmaningarna behöver politikerna underlätta inträdet på arbetsmarknaden, säkra kompetensförsörjningen och underlätta omställningen.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

 

Personalen allt viktigare

De bolag som är duktigast på att ta hand om sin personal kommer i slutändan stå som vinnare. Det menar Konsultföretaget Inhouse i en intervju med Veckans Affärer. Det är av största vikt att ha rätt personer ombord, som har rätt förutsättningar för att kunna tackla de utmaningar som bolaget ställs inför. Det har dessutom aldrig varit svårare att vara chef till sin oerhört viktiga personal, då digitaliseringen och globaliseringen har ökat tempot i näringslivet.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Kan man använda sig av AI när det kommer till allt? DN har skrivit om ett bemanningsföretag som använder sig av en robot för att rekrytera personal. Förhoppningen är att en social robot ska kunna göra ett första urval av människor bättre än människor, rapporterar artikeln.

Vi vet att en av grundbultarna i att matcha uppdragsgivare med medarbetare är det sociala samspelet och den sociala kompetensen. Titta gärna in på den film vi spelade in om hur det kan se ut om AI skulle ersätta mänsklig kontakt här, eller gå in och se vad Sveriges företagsledare anser om den sociala kompetensens betydelse här.

 

Redaktionen

 

Almegas tjänsteindikator visar på en stor kompetensbrist i Sverige. “En stor andel lediga jobb i kombination med många arbetssökande visar att matchningen på den svenska arbetsmarknaden fortsatt fungerar dåligt och att företagen inte hittar den kompetens de behöver”, skriver Almega. Framförallt är det inom branschen datakonsulter och programmering där 9 av 10 företag uppger att de har brist på personal. 4 av 10 företag uppger också att det är just personalbristen som är det största hindret för att kunna öka sin produktion.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

 

Moderaternas ekonomisk-politiska och migrationspolitiska talespersoner har skrivit en debattartikel med 10 reformer för att öka arbetskraftsinvandringen till bristyrken i Sverige. Vi vet att arbetsmarknaden idag skriker efter bland annat programmerare, ingenjörer och tekniker. Men ingenstans bland reformförslagen finns det en lösning för hur företagen och personalen faktiskt ska hitta varandra, ett problem som vi på Davvero har adresserat i många år.

Vi lyckas bygga en stark relation med fler kandidater genom att vi under 20 år har byggt upp en marknadsföringsmetod som når fram. Vi skickar inte ut förfrågningar på måfå på Linkedin och hoppas på det bästa. De svårfångade kräver mer än så. Vi agerar istället som karriärrådgivare åt människor som många företag letar efter, för att rätt företag och rätt konsult ska hitta varandra.

Läs hela debattartikeln här.

Redaktionen

Det råder brist inom många områden på arbetsmarknaden, till exempel saknas hundratusentals offentligt anställda som spås kosta samhället många miljarder kronor de kommande åren. SKL uppger att digitaliseringen och nya sätt att organisera arbetet kommer krävas av de offentliga arbetsgivarna för att klara av bemanningen inom välfärden, och att den som önskar rekrytera yrken som har en bred arbetsmarknad behöver kunna erbjuda intressanta arbetsuppgifter och goda arbetsvillkor.

Vi vet att attraktiva kandidater har många valmöjligheter och konkurrensen om dem är hård, oavsett bransch. Därför är det viktigt att lyfta fördelarna som gör ditt erbjudande till kandidatens självklara val. Utveckling, trivsel och rätt timing är avgörande komponenter när det är dags att byta arbete. Så att alla kan göra rätt val.

Läs hela artikeln om bristen på offentligt anställda här och mer om hur vi finner våra konsulter inom olika bristyrken här!

Redaktionen

 

Från lat till högpresterare

VD:n för appen Duolingo, Luis von Ahn, menar att han har hittat en enkel men extremt effektiv strategi för att omvända den lataste medarbetaren till en högpresterare. Strategin går ut på att sätta sig ner med medarbetaren och berätta att “Det du gör är verkligen viktigt”, eftersom engagemang och tillit till företaget och chefen är avgörande, menar von Ahn.

Vi på Davvero vet att de mest engagerade medarbetarna trivs hos de företag som har motsvarande kultur. Det innebär att vårt jobb handlar om att hitta seriösa uppdragsgivare som har värderingar som matchar våra konsulters. Därmed erbjuder vi våra konsulter deras bästa tänkbara arbetsplats. Och vi kan erbjuda våra uppdragsgivare deras bästa tänkbara medarbetare.

Läs mer om en karriär genom oss här och läs hela artikeln om von Ahns supermetod här.

 

Redaktionen

 

Alliansen föreslår att Arbetsförmedligen ska ersättas av privata aktörer då förtroendet för Arbetsförmedlingen är lågt från såväl arbetssökande som arbetsgivare. Rekryteringsföretag och bemanningsföretag anses bättre klara av att matcha arbetssökande med arbetsgivare. Professor Lars Calmfors föreslår en försiktigare strategi. Läs mer här

IMG_4084

I den allra sista delen av vår serie om de sju dödssynderna på svenska arbetsplatser undersöker vi hur frosseri tar sig uttryck på jobbet och hur mycket svenskar egentligen frossar i sitt arbete. Var går gränsen mellan flitighet och arbetsnarkomani, och skiljer det sig åt mellan män och kvinnor? Äldre och yngre?

Precis som man kan bli uppslukad av en god bok eller en riktigt fin måltid så fann vi att människor också kan frossa i sitt arbete. Hur ska arbetsgivare på bästa sätt hantera när arbetslusten slår över till att bli osund? Och hur finner man på bästa sätt en god balans i sin arbetsflit?

Om frosseri hittar du här!

Redaktionen

En granskning av Riksrevisionen visar att mer än 60 procent av deltagarna i förberedande utbildningar för nyanlända fortfarande är inskrivna vid Arbetsförmedlingen fyra år senare, där drygt 42 000 nyanlända deltog. Riksrevisor Stefan Lundgren fastslår att det saknas kunskap om varför så många av dessa varken arbetar eller är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Samtidigt rapporterar Handelns utredningsinstitut att det är den arbetskraftsintensiva tjänstesektorn som är viktigast för att bryta utanförskapet, och att regeringens näringspolitik behöver riktas in mer på servicenäringarna. Professor Sven-Olov Daunfeldt som hållit i studien säger att de politiska beslutsfattarna behöver inse att det är företagarna som tar anställningsbeslutet, och att det behövs en bredare näringslivspolitik som förbättrar villkoren också för dessa branscher.

Det verkar onekligen finnas fortsatta problem på arbetsmarknaden, och för den som söker personal är det inte alltid lätt att hitta rätt. Vi på Davvero specialiserar oss på att hjälpa personer och företag att hitta varandra, och vår egenframtagna rekryteringsmetod når fler kandidater som matchar ditt företags behov – vi erbjuder till exempel personal inom IT, försäljning, kundservice, ekonomi och administration.

Läs hela artiklarna kring Riksrevisionens och HUIs rapporter här och här!

Redaktionen

 

 

 

 

IMG_4065 - Kopia

Nästa del i vår undersökning om de sju dödssynderna på svenska arbetsplatser finns nu ute! Denna gång undersöker vi hur synden högmod tar sig uttryck på jobbet. Hur självsäkra är vi egentligen i jobbsammanhang, och skiljer det sig åt mellan män och kvinnor eller yngre och äldre? Hur ska arbetsgivare på bästa sätt hantera att människor kan ha en överdriven tilltro till sin egen förmåga, och går det att förhindra att självförtroende slår över till hybris?

Kika in på vår kampanjsite här för att läsa mer om högmod och andra dödssynder på jobbet.

Redaktionen

Det finns få saker som är så frustrerande som att behöva vänta i en lång telefonkö för att komma fram till kundtjänst, oavsett om det gäller Försäkringskassan, elbolaget eller mobiloperatören. Laura Hartman skriver att politiker försöker lösa problemet med olika väntetidsgarantier, garantier som i det långa loppet sällan ger önskan effekt. Visst händer det att väntetiderna går ner något, men detta på bekostnad av annat inom organisationen. Hartman menar att man istället för garantier ska analysera varför, var och hur köerna uppstår samt se över hur man kan tänka nytt i organisationen.

Tech World skriver i sin artikel att allt fler företag med kundtjänst tar bottar till hjälp för att assistera sina kunder, en automatiserad chattmjukvara. De varnar dock för att mänsklig kontakt inte helt kan uteslutas, och att kundtjänster behöver bli bättre på att snabbt lämna över de ärenden som bottar inte förstår eller kan lösa till faktiska kundtjänstmedarbetare som tar hand om de svårare frågorna.

Det tycks alltså som att våra svenska kundtjänster står inför flera utmaningar utan självklar lösning. Oavsett hur man väljer att möta utmaningarna finns det mycket som tyder på att kundtjänst fortfarande kräver mänskliga medarbetare, och bra sådana. Medarbetare som både är tidseffektiva och klarar av att lösa de komplicerade ärenden som bottar går bet på.

Läs båda artiklarna här och här.

Redaktionen

Arbetsmarknadsekonomiska Rådet meddelar i sin sista rapport att utrikes födda som började med lågavlönade jobb på tio år har lyckats närma sig de svenska medellönerna. Men mycket finns fortfarande kvar att göra och enbart låglönejobb är ingen mirakelmedicin, menar Professor Lars Calmfors. De som hade klarat sig allra bäst var de som hade en god arbetsmarknadsanknytning i botten.

Davvero är din personliga karriärrådgivare, och genom oss knyter du kontakter och får jobb hos attraktiva arbetsgivare. Sök alla våra lediga jobb här och läs hela artikeln om nyanlända och etableringsjobb här!

Redaktionen

 

Regeringen väljer att skjuta in 170 miljoner kronor till Tillväxtverket för att få fler nyanlända och arbetslösa i arbetet. Ett av de projekt som Tillväxtverket beskriver som mest framgångsrikt är ett samarbete med ett bemanningsföretag som genom att jobba med bl.a. matchning får ut människor i arbete.

Vi på Davvero specialiserar oss på optimal matchning mellan kandidat och uppdragsgivare för att kunna erbjuda våra konsulter deras bästa tänkbara arbetsplats. Och vi kan då erbjuda våra uppdragsgivare deras bästa tänkbara medarbetare.

Läs hela artikeln om regeringens satsning här!

Redaktionen

Stockholmskonjunkturen bromsar in, och den branschen som ligger mest illa till är IT-branschen. Den största anledningen till inbromsningen tycks vara arbetskraftsbristen, där 80 procent av alla IT-bolag uppger att de lider av arbetskraftsbrist trots att datorprogrammerare är det enskilt vanligaste yrket i Stockholm idag.

Vi på Davvero specialiserar oss på att hitta den mest attraktiva och svåråtkomliga personalen inom bristyrken. Läs mer om oss och vår personal här, och läs hela artikeln om Stockholmskonjunkturen här.

Redaktionen

När det går lite fel

Förvirrande lönesystem, krångliga försäkringar och kaffemaskiner med touchscreen. I mötet med andra människor väger pedagogik lika tungt som yrkeskunskap. Se vår nya film om hur det kan gå när det sociala samspelet fallerar här!

Redaktionen

En ny rapport från Arbetsförmedlingen visar att ungdomsarbetslösheten i landet är nere på den lägsta nivån på 10 år, men samtidigt ökar klyftorna. Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg talar om en vattendelare – en gymnasieutbildning ger mycket goda chanser till jobb, men att stå utan leder till betydande svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

Läs mer HÄR!

Redaktionen

Arbetsförmedlingen har länge kritiserats i media för sina brister i verksamheten.

Trots tiotusentals lediga arbeten och tre gånger så många arbetslösa så fallerar dess verksamhet och syfte – matchningen på svensk arbetsmarknad är sämre än någonsin. Oftast faller det på att kraven från arbetsgivarna, som att kunna tala svenska och att ha fullföljt en gymnasieutbildning, inte mäter sig de arbetssökandes kompetensnivå.

Läs mer om matchningskrisen HÄR!

Redaktionen

 

Det sociala samspelet

Det sociala samspelet är centralt i alla möten med människor, och inte minst på jobbet. Se våra intervjuer med företagsledare och hur fel det kan gå när den sociala kompetensen fallerar här!

Redaktionen

Sverige har internationellt länge varit i framkant när det gäller digitalisering och ny teknik. Nu hårdnar konkurrensen och Sverige rör sig inte ifrån gamla vanor, utan fokus styrs mot det som ansågs vara i framkant för ett flertal år sedan.

Managementkonsultbolaget Bearingpoint har tagit fram en rapport där 80 av Sveriges ledande företag analyseras kring tidigare nämnda faktorer, där de flera av de mest välkända giganterna i år faller ur topplistan.

Läs mer och se topplistan HÄR!

Redaktionen

Vill du byta jobb? Du är inte ensam. En undersökning gjord av Folkuniversitetet visar att allt fler vill ut på arbetsmarknaden. Många upplever sin jobbsituation som frustrerande och vill ta sig vidare i karriären, men saknar vägledning.

De faktorer som påverkar flest är lön och inspirerande arbetsuppgifter.

Läs mer HÄR!

Redaktionen

Jobbhälsobarometern för i år visar att yngre kvinnor i större omfattning än övriga kategorier förknippar sitt arbete med psykiskt obehag. Anledningen tros vara hur olika personer upplever sin arbetsmiljö. Fackförbundet Jusek har även gjort en fördjupad undersökning riktad mot akademiker, där identifierade faktorer som tros vara viktiga för välbefinnandet är bland annat bra relationer, att få utlopp för kreativitet och arbeta i en miljö med högt i tak.

Sammanställningen av Jobbhälsobarometern hittar du HÄR, vill du istället läsa Juseks fördjupning hittar du den HÄR.

Redaktionen

E-sport som merit

Föreningsaktiviteter och sportengagemang är, speciellt hos ungdomar, väl omtalat när man söker jobb. Andjela Kusmuk, krönikör på techsajten Breakit, påstår nu att få ser värdet i gaming-meriter.

Hon menar att E-sport utvecklar många färdigheter meriterande för arbetslivet. Några nämnda exempel är att arbeta som ett lag, hantera stress och att prata engelska, då samtliga blir en naturlig del av personens vardag.

Läs mer HÄR!

Redaktionen

Privat kontakt mellan chefer och anställda via sociala medier blir allt vanligare. Enligt en ny rapport från Unionen accepterar nästan varannan chef sina medarbetare på Facebook. Experterna är kluvna – är det okej att neka en vänförfrågan?

Marina Ådman, vice ordförande på Unionen, påstår det suddar ut gränsen mellan privat- och arbetsliv och att det är de anställda som förlorar på det i det långa loppet.

Läs mer HÄR!

Redaktionen

I en nationell undersökning sammanställd av Academic Work har drygt 11 000 ungdomar berättat om sin syn på arbetslivet. Resultaten uppvisar att en kompetent chef värderas högst i samtliga yrkeskategorier, samtidigt som en hög lön prioriteras lägst.

“Undersökningen visar att dagens unga akademiker inser värdet av hur viktigt det är med en bra chef och gott ledarskap” säger Svante Randlert, kompetensrådgivare på Academic Work.

Läs mer HÄR!

Redaktionen

Arbetsförmedlingen har på senare fått ta emot kritik för vad som sägs vara en bristande verksamhet. AF ligger nu efter med majoriteten av sina mål och utvecklingen fortsätter att gå åt fel håll.

Fortsatt har myndigheten svårt med att göra av med tilldelade medel. 5,2 miljarder kronor, avsatt till åtgärder för arbetslösa, nyanlända och till lönestöd kommer i år att betalas tillbaka.

Läs mer HÄR!

Företag inom IT-branschen har under ett flertal år har vittnat om svårigheter med att rekrytera programmerare. Först ut med en lösning var ett bemanningsföretag som tog fram en intensivutbildning för systemutvecklare.

Nu fortsätter utvecklingen i rätt riktning. Genom att specialanpassa utbildningen ska nu tio personer ges den kompetens som krävs för en tjänst som utvecklare hos IT-företaget Hogia – på 12 veckor.

Läs mer HÄR!

En stark konjunktur och en svårighet att rekrytera inom bristyrken har lett till att bemanningsföretagen går bättre än någonsin. Samtidigt påstås det att Arbetsförmedlingens slentrianmässiga hantering av nyanlända försvårar integrationen.

“Tyvärr hindras vi idag ofta att utnyttja vår kompetens och nätverk. Det är väldigt olyckligt med tanke på hur oerhört viktigt uppdrag integrationen av de nyanlända är” säger Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen.

Läs mer HÄR!

Redaktionen

Enkla jobb syftar till att slussa in fler till arbetsmarknaden och minska arbetslösheten genom lågavlönade tjänster utan stora krav på kunskap eller erfarenhet.

En analys gjord av Statistiska Centralbyrån visar nu att enbart hälften som började ett enkelt jobb 2006 hade lämnat det efter tre år, och att en av tre är kvar efter sju år. Utbildningsnivå, födelseland och kön visar sig ha störst påverkan på inlåsningseffekten.

Läs mer HÄR!

Redaktionen

Ledighet ger tid för att reflektera över sin arbetssituation. En färsk undersökning gjord av Blocket Jobb uppger att var tredje svensk ångrar sitt yrkesval.

Som följd blir det allt vanligare att kontinuerligt se över arbetsmarknaden och läsa jobbannonser för att hålla sig uppdaterad. Det som har visat sig locka mest är nya utvecklingsmöjligheter inom försäljning. Läs mer HÄR!

Är du en av dom som letar efter nästa steg i karriären? Klicka HÄR.

Redaktionen

Hur lat är du?

Har du inte hunnit ställa om dig från semesterlunket fast du är tillbaka på kontoret? Ingen fara! Vi undersöker hur bekväma vi egentligen är på jobbet i nästa del av vår undersökningsserie om de sju dödssynderna på svensk arbetsmarknad.

Vi kikar närmare på hur fliten och latheten tar sig uttryck på jobbet, och tar till exempel reda på hur mycket vi egentligen skulle välja att arbeta om lönen inte påverkades. Klicka dig in på vår kampanjsite för att läsa mer!

IMG_4017

 

Redaktionen

Det råder högkonjunktur i landet och behovet av ny arbetskraft är stort och framförallt märks det stora behovet i Stockholm. Inom vissa sektorer skriker arbetsgivarna efter folk, exempelvis är bristen stor inom IT-sektorn. Det finns flera hinder såsom bostäder, personal och lokaler som försvårar för företagen när de ska växa. Läs mer här.

Redaktionen

Genom att människors vanor ändras med större krav på tillgänglighet och service tror många att robotar kan lösa en del av de krav människor förväntas ställa på framtidens kundservice. Men robotarna kan inte ersätta mänskliga relationer. Kundservicemedarbetarnas arbete kommer däremot att förändras genom att de kommer att behöva samarbeta med robotar istället för att konkurrera med dem. Läs mer här.

Redaktionen

 

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv har länge varit kritiska till Arbetsförmedlingens oförmåga att förmedla jobb och man har därför velat att Arbetsförmedlingen ska reformeras. Svenskt Näringsliv vill nu gå ett steg längre då man menar att det vore bättre att lägga ner Arbetsförmedlingen och istället låta bemannings- och rekryteringsföretag sköta förmedlingen av jobb och låta myndigheten sköta tillsynen av förmedlarverksamheten.

Läs mer här.

Redaktionen

Arbetsförmedlingen är den myndighet som svenska folket har lägst förtroende för enligt undersökningen Myndighetsbarometern. Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg medger att det är ett problem och menar att man aktivt arbetar med att förbättra förtroendet, bla genom att utveckla den digitala servicen. Läs mer här.

Redaktionen

Efterfrågan på ny personal är fortsatt stark hos stora delar av näringslivet. Bristen på personal är framförallt stor inom IT-sektorn och arbetsgivare tävlar om talangerna genom att locka dem från varandra. Andra sätt att lösa efterfrågan på är att anlita rekryteringsföretag och bemanningsföretag samt olika typer av mäklare. Läs mer här om jobbprognosen.

Redaktionen

Att träning ger färdighet är en illa dold hemlighet. Men för att träningen ska ge verklig effekt krävs att den är tydligt målsatt och handledd av en chef eller tränare, menar professor Anders Ericsson. Att få regelbunden och konkret feedback på detaljnivå för att kunna träna på att förbättra sig är ytterligare villkor för att träningen ska ge goda resultat. Läs mer här.

Redaktionen

Behovet av programmerare är stort och förväntas bli betydligt större de kommande åren. Dessutom sker teknikutvecklingen snabbt och en del av den kunskap som finns blir snabbt daterad. Läs mer här om tjejerna som skapar en snabbare väg till nybakade kodare.

Redaktionen

Enligt nationalekonomerna Magnus Carlsson och Stefan Eriksson föredrar arbetsgivare yngre personal när de nyanställer. De menar att de äldre diskrimineras när de söker ett arbete och att chansen att bli kontaktad av en arbetsgivare efter att ha sökt ett arbete faller kraftigt redan i 40-årsåldern. Enligt forskarna anger arbetsgivarna att de sökande som är yngre är mer anpassningsbara, är mer initiativrika och en större förmåga att lära sig nya saker. Detta är egenskaper som blir allt viktigare när digitaliseringen blir mer omfattande och kanske ser arbetsgivarna skillnader i egenskaper mellan yngre och äldre som nationalekonomerna inte förstår värdet av. Läs mer här.

Redaktionen

Arbetsmarknaden kommer att utvecklas mycket starkt de kommande två åren. Det menar arbetsförmedlingens prognoschef som också tror att många av de privata arbetsgivarna kommer att sakna arbetskraft. Han tror också att de kommer att behöva sänka sina krav för att lyckas hitta personal. Bemanningsföretagen och rekryteringsföretagen kommer också att få en ännu viktigare roll för att matchningen ska fungera bättre. Läs mer här.

 

Redaktionen

 

Det är för kostsamt att anställa idag. Det anser Carola Lemne, Svenskt Näringsliv, med flera som skriver en debattartikel där de pekar ut de höga ingångslönerna som en av orsakerna till att många går arbetslösa. I dag saknar ungefär hälften av alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen gymnasieutbildning, och av dem har mer än hälften inte heller en komplett grundskoleutbildning. En majoritet är utrikes födda. Ska fler kunna komma i arbete behövs utbildning, men även fler enkla jobb. Läs mer HÄR.

Kritiken mot arbetsförmedlingen har varit massiv från både oppositionen och från regeringen. Från delar av av oppositionen har det under en längre tid funnits krav på en nedläggning av arbetsförmedlingen. Kritikerna menar att det vore bättre att låta privata aktörer som bemanningsföretag och rekryteringsföretag men också exempelvis fackliga organisationer sköta matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare. Nu flaggar även arbetsmarknadsministern Ylva Johansson för att en nedläggning av arbetsförmedlingen kan vara ett reellt alternativ men vill avvakta vad den pågående utredningen om myndigheten kommer fram till. Läs mer här.

Redaktionen

Nyanlända akademiker med rätt formella meriter och utbildning är en resurs på arbetsmarknaden med stor utvecklingspotential. Potentialen är stor men många behöver få bättre möjligheter att anpassa sig till svenska förutsättningar. Bemanningsföretag och rekryteringsföretag är ofta en väg in på arbetsmarknaden för dem som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden men fler vägar behöver öppnas för att skapa bättre förutsättningar. Läs mer här om Imad Elabdala och hans engagerade arbete.

Redaktionen

 

Det franska bolaget Clustree erbjuder med hjälp av artificiell intelligensen en tjänst som är tänkt att minska fördomsfulla rekryteringar. Många företag anlitar bemanningsföretag och rekryteringsföretag för att effektivt kunna rekrytera ny personal och dessa letar ständigt efter personal som både har rätt yrkeskunskap och social kompetens. För att säkerställa kvaliteten vid rekryteringar och undvika att känslor styr utvecklas nya testmetoder. Läs mer här.

Redaktionen

När digitaliseringen gör att vi är ständigt uppkopplade blir det viktigare att ha pauser i arbetet och samtidigt skaffa sig verktyg för att kunna reflektera. Reflektion gör att vi blir smartare och mer innovativa. För att förbättra förutsättningarna för att lyckas har många företag aktivt börjat arbeta med yoga. Läs mer här om vilka effekter meditation och yoga kan få.

Redaktion

Ibland sker missförstånd mellan människor på arbetsplatser genom att man förutsätter att ens kollegor har förstått vad man menar. Eller lika ofta genom att man själv tror sig ha förstått sin kollega rätt utan att ha fått bekräftat att så faktiskt är fallet. Men det finns knep som minskar missförstånden. Läs mer här.

Redaktionen

Klubbarna i SHL ska i ett samarbete med arbetsförmedlingen hjälpa till att minska ungdomsarbetslösheten. Meningen är att klubbarnas företagspartners ska kunna ta emot praktikanter enligt en modell som Brynäs tidigare har testat. Brynäs menar att klubbarna på ett tydligare sätt behöver visa att de fyller en viktig samhällsroll och tillför andra värden än enbart bra underhållning för att ha ett långsiktigt existensberättigande. Frågan är när hockeyklubbarna blir lika viktiga aktörer som bemanningsföretagen är för unga människor in på arbetsmarknaden. Läs mer här.

Redaktionen

När den anställde avlutar en anställning vill många arbetsgivare att hen ger feedback i ett så kallat avslutningssamtal. Samtalet syftar till att ge arbetsgivaren en bättre bild av möjliga förbättringsområden på arbetsplatsen men också den anställde chansen att få till ett bra avslut. För att samtalet ska ge båda parter ett bra utbyte är det viktigt att samtalet inte sker i affekt. Avslutningssamtal är främst en möjlighet för dem som är etablerade på arbetsmarknaden. Unga människor som ofta arbetar kortare perioder på en arbetsplats inom exempelvis servicenäringen, handeln, på bemanningsföretag etc har sällan samma chanser till ett avslutningssamtal. Detta är ett område som företag som arbetar med många unga behöver utveckla. Läs mer här.

Redaktionen

Att tillåta sig själv att prova olika saker och framförallt ge sig själv chansen att misslyckas är en grundförutsättning för att lära sig nya saker. När man är yngre har man större frihet att testa flera alternativ, både för att lära sig men också för att lära känna vilket jobb man trivs bäst med och vad man passar för. Detta är villkor som framgångsrika rekryteringsföretag behöver förhålla sig till,  läs mer här.

Redaktionen

De senaste tiden har en stor strukturomvandling skett när det gäller tillväxten i svenska bolag. Från att skapats utifrån teknikskiften ser vi nu att många av de 100 största företagen i Sverige växt genom att delar av verksamheter outsourcats till dem eller att den offentliga verksamheten privatiserats. Vart fjärde svenskt storföretag är grundat efter 1995. Läs mer om vad Anders Bornefalk, forskare vid Svenskt Näringsliv, kommit fram till HÄR.

Retar du dig på att din chef undviker konflikter? Då är du inte ensam. Enligt en undersökning som Yougov genomfört anser 21 procent av de tillfrågade att konflikträdsla är den sämsta egenskapen en chef kan ha. På andra plats kommer bristen att tillvarata kompetensen inom företaget. Läs hela topp fem listan HÄR .

Det är stor variation hos unga när de rankar sina drömjobb. Vissa vill arbeta på stora internationella bolag, andra på intresseorganisationer medan det finns de som ser polismyndigheten som sin drömarbetsplats. Att förstå unga människors drivkrafter är viktigt för rekryteringsföretag och bemanningsföretag som ofta erbjuder det första och viktiga steget in på arbetsmarknaden. Läs också här om vad flest studenter drömmer om att arbeta som.

Redaktionen

Det kan ibland vara svårt att veta om man har rätt lämplighet för vissa jobb som innehåller yrkestitlar som tidigare inte fanns. Inom exempelvis IT-sektorn tillkommer jobb som tidigare inte fanns och som det ibland kan vara svårt att veta vad de innebär. Rekryteringsföretag har en roll att fylla som innebär att fylla gapet mellan de arbetssökande och de som letar efter ny personal. Läs mer här.

Redaktionen

Ofta talas det om matchningsproblem på arbetsmarknaden. Arbetsgivare menar att det är svårt att hitta personal med rätt utbildning, yrkeserfarenhet och personlighet. Rektorn på KTH, Sigbritt Karlsson menar att avståndet mellan näringslivet och utbildningsväsendet behöver minska och att utbildningarna än mer behöver anpassas för att passa företagens behov. Läs mer här. Ett livslångt lärande är också något alla behöver förhålla sig till, kunskap behöver ständigt förnyas. Men för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden behöver man förs ta sig in och skaffa sig yrkeserfarenhet. Vi vet att bemannings- och rekryteringsföretag fyller en viktig roll för att erbjuda unga människor som ännu inte är etablerade ett första steg in.

Redaktionen

En ny lag som underlättar för arbetskraftsinvandring förväntas träda i kraft i december i år. I flera fall då arbetsgivare har gjort mindre administrativa missar har personal med spetskompetens tvingas lämna landet även om missarna har rättats till. Såväl rekryteringsföretag som bemanningsföretag ser nu världen som ett fält att söka efter personal där det råder brist i Sverige. Läs mer här.

Redaktionen

 

Det är väl känt att det är svårt för nyanlända att komma i arbete. Arbetsförmedlingen har därför fått i uppdrag av regeringen att hitta nyanlända vars kompetenser efterfrågas på arbetsmarknaden. Men resultaten har uteblivit och Arbetsförmedlingen har fått kritik för bristande matchning. Arbetsförmedlingens svar på kritiken är att det har varit svårt att överföra utländsk kompetens till svenska förhållande. Men det är just matchningen och att hjälpa nyanlända att komplettera sin kunskap som har varit myndighetens uppdrag. Bemannings- och rekryteringsföretag har en viktigt uppdrag att fylla. Bemanningsföretag kan hjälpa människor att komma in på arbetsmarknaden och träna dem i uppdrag som matchar kompetens för att successivt ta sig vidare till mer komplexa uppdrag. Läs mer här

Redaktionen

Meningarna går isär när det gäller frågan om det är bättre eller sämre att arbeta i öppna landskap jämfört med att sitta ostört i ett mindre rum. Kanske är svaret att det är både och. Eller det beror på vad man är ute efter. En fördel är att medarbetare bättre kan snappa upp kunskap från sina arbetskamrater när man sitter i ett öppet landskap. En nackdel är att det kan vara svårare att skapa en kreativ miljö då människor riskerar att bli ständigt avbrutna vilket gör att det svårt att fördjupa sig i en fråga. Läs mer här.

Redaktionen

De personliga egenskaperna blir allt viktigare när företagen anställer nya medarbetare. Framförallt har den sociala kompetensen stor betydelse när företag ska anställa människor som är unga med begränsad arbetslivserfarenhet och referenser. När tjänster ska tillsättas i i servicenäringen är de personliga egenskaperna kanske viktigare än något annat. Läs mer här om hur det påverkar bemanningsföretag.

Redaktionen

Hos arbetsförmedlingen noteras rekordmånga sommarjobb och för många ungdomar är det den första möjligheten till att tjäna pengar och kanske börja spara. I motsats till vad ryktet säger är ungdomarna flitiga sparare och enligt en undersökning genomförd av Sifo har en fjärdedel av ungdomar mellan 13-19 år sparat mer än 10 000 kr. Pengar som senare kan användas för att uppfylla drömmar om resor, körkort eller kanske ett eget boende. Läs mer HÄR

I relativ närtid riskerar många jobb att försvinna och ersättas av robotar. De jobb som involverar människor och som innehåller en relativt hög grad av kreativitet blir svårare att ersätta med artificiell intelligens menar författaren Martin Ford. Lär mer här 

Redaktionen

Ofta blandas social kompetens felaktigt ihop med att man är extrovert. Människor som är mer introverta kan tvärtom mycket väl ha en väl utvecklad social kompetens. De har ofta en väl utvecklad förmåga att fördjupa sig i enskildheter och jobba igenom saker tills dess att de blir klara. Detta är egenskaper som kan vara mycket värdefulla på en arbetsplats. Läs mer här

Redaktionen

 

Kritik kommer nu från fackligt håll när det gäller lagen om anställningsskydd. Den avgående förbundsordföranden i Metall Anders Ferbe menar att las behöver reformeras då den är full av håll som behöver täppas till. Det har vid tidigare förhandlingar funnits krav från fackligt håll att personal som hyrs in från bemanningsföretag ska erbjudas anställning hos kundföretaget efter ett år. Läs mer här

Redaktionen

 

Drygt 10 000 företagsledare och HR-chefer har listat nutidens viktigaste trender inom personalpolitik. Fortsatt väl omnämnt är digitaliseringen och hur den kan komma att påverka ett företags framgång. Det visar sig även att den unga arbetskraften prioriterar möjligheten till karriär och utveckling högre än någonsin vid ett val av ny arbetsgivare.

Läs mer HÄR!

Redaktionen

Samtidigt som arbetslösheten stiger har företagen fortsatta problem med att hitta ny arbetskraft. Utmaningarna är särskilt stora inom industrin. Andra tecken på att arbetsmarknaden kan anses vara överhettad samtidigt som fler nu har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden är att efterfrågan på bemanningsföretagens och rekryteringsföretagens tjänster är fortsatt hög. Läs mer här

 

Redaktionen

Den digitaliseringsvåg vi är inne i och som vi har framför oss kommer att innebära mycket stora förändringar på arbetsmarknaden. Ingen vet exakt vilka jobb som kommer att försvinna och i vilken takt. Det är naturligtvis också svårt att veta vilka jobb som kommer att tillkomma, men det kommer att uppstå många nya möjligheter som vi idag inte känner till. Läs mer här 

Redaktionen

Virtual reality är ett relativt välkänt begrepp som många har ett diffus relation till. Många menar att VR kommer att få en viktig funktion i många av framtidens jobb. Många av de jobb som kommer att innehålla VR i någon form känner vi ännu inte till medan andra redan är här

Redaktionen

Många av dagens bristyrken känner du kanske inte ens till. Utvecklingstakten inom IT-sektorn är extremt hög och många av morgondagens jobb existerar ännu inte. Det ställer stora krav på bemanningsföretag för att de ska lyckas matcha företagens behov och de nya kraven med rätt personal. Läs mer här

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson anser att privata aktörer fyller en viktig funktion när det gäller att förmedla jobb. Samtidigt menar hon att Centern har för stor tilltro till de privata aktörernas förmåga att lösa de stora problem och utmaningar som finns på arbetsmarknaden.

Läs mer här!

 

Redaktionen

Förtroendet för Arbetsförmedlingen har varit lågt under många år hos såväl allmänheten som hos politiker. Förslag på förändringar har varit många för att förbättra resultaten och förtroendet för Arbetsförmedlingen. Centern fortsätter att driva på kring frågan att privata aktörer som exempelvis bemanningsföretag är bättre lämpade att sköta själva förmedlingen av jobb även om ansvaret för själva tillsynen fortsatt ska ligga hos myndigheten.

Läs mer här!

 

Redaktionen

Det råder redan idag brist på programmerare i både Sverige och i Europa. Inom bara några år kan bristen komma att uppgå till 1 miljon programmerare i Europa. Läs om en metod som på sikt kan förbättra förutsättningarna för Sverige och samtidigt minska ungdomsarbetslösheten.

Läs mer här!

 

Redaktionen

En färsk undersökning gjord av LO stärker nu de hinder ungdomar vanligen träffar på inom arbetslivet. Undersökningen visar bland annat att hälften av alla anställda i åldern 16-24 år har en tidsbegränsad anställning, men den påtalar också svårigheterna med att hitta ett heltidsarbete.

Läs hela undersökningen HÄR!

Är du ung och ute efter en trygg anställning? Vi på Davvero värderar hög social kompetens över arbetslivserfarenhet, med en strävan efter att ge unga en väg in i arbetslivet.

Har du vad vi söker? Se lediga jobb HÄR.

 

Redaktionen

Svensk arbetsmarknad ligger i topp vid en jämförelse med andra europeiska länder. Det är framförallt i våra storstäder som arbetsgivarna slåss om arbetskraften. Bemannings- och rekryteringsföretag har en viktig roll genom att vara den naturliga bryggan mellan de som letar efter arbetskraft och de som söker jobb.

Läs mer här!

 

Redaktionen


För dig som vill veta mer...

Läs hela vår undersökning om löner. Fyll i formuläret så skickar vi den till dig.En klar majoritet väljer att avstå en löneförhöjning på 12 000 kr per år om deras kollega med motsvarande kompetens och lämplighet får en ännu högre löneförhöjning. Däremot väljer en av fyra en omotiverad löneförhöjning om den är till deras fördel, det visar en färsk undersökning vi genomfört.

- Det är betydligt fler i gruppen som svarar att det är oviktigt med rättvisa löner som väljer att maximera sin egen lön och allra mest tänker män och de yngre på den egna plånboken. Men även bland dem som säger att rättvisa löner är viktigt väljer många att bortse från rättvisan bara de själva får en högre lön, säger Johan Talenti, grundare av Davvero.

Åtta av tio svarar att det är viktigt med rättvisa löner och det anses viktigt av såväl män som kvinnor och i alla åldersgrupper. De som graderar sin egen empati högt anser generellt i högre utsträckning än de som värderar den lägre att det är viktigt med rättvisa löner. Dock värderar de äldre sin empati betydligt högre än vad de yngre gör, men de bedömer inte att rättvisa löner är viktigare än vad de yngre gör.

- De äldre uppfattar sig i betydligt högre utsträckning än de yngre som empatiska. Det är trots det nästan en lika hög andel i den äldsta gruppen som i den yngsta som väljer en omotiverad löneförhöjning i förhållande till en kollega med motsvarande kompetens om de har möjligheten, fortsätter Johan Talenti.

Fyll i formuläret för att få undersökningen skickad till dig och fortsätta läsa!

Davvero_F_5R3A4108_FLV - Kopia

 

Redaktionen

“Enkla” jobb ifrågasätts

Riksdagspolitiker har länge diskuterat ett ökat antal lågkvalificerade jobb som en lösning för att minska arbetslösheten och släppa in fler unga på arbetsmarknaden. Nu ifrågasätts anställningsvillkoren inom dessa yrken, då sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa visat sig öka kraftigt inom bland annat detaljhandeln.

Vi på Davvero tror på ungdomars förmåga och ger dig en stabilitet i det tidiga arbetslivet, samtidigt som du blir tränad inför framtidens utmaningar.

Läs hela debattartikeln HÄR!

 

Redaktionen

Ett socialt nätverk är idag viktigare än någonsin för den egna karriären. Oavsett om det är en ny anställning, ett förstärkt personligt varumärke eller ett utbrett nätverk som ligger i sikte är Linkedin enligt karriärrådgivaren Charlotte Hågård ett otroligt viktigt verktyg – men hur ska man använda sig av det på bästa möjliga sätt?

Läs mer HÄR!

Är du intresserad av att göra karriär? Davvero kan vara din språngbräda ut till några av landets främsta arbetsgivare. Se lediga tjänster HÄR!

 

Redaktionen

Unga är en viktig motor

Arbetslösheten bland unga fortsätter att minska i Norrbotten, men det är mycket stora skillnader mellan olika orter. Den senaste statistiken visar att arbetslösheten är lägre i Norrbotten än vad den är i riket i sin helhet.

Läs mer här!

 

Redaktionen

Kritiken mot Arbetsförmedlingen fortsätter och förslagen på lösningar är flera. Det finns de som anser att Arbetsförmedlingen ska läggas ner då man menar att den inte fungerar som det är menat. Andra menar att vissa av de uppgifter som Arbetsförmedlingen idag har istället ska skötas av Bemannings- och rekryteringsföretag som har ett mer modernt arbetssätt som snabbare och mer effektivt sätt löser de problem som svensk arbetsmarknad står inför.

Läs mer här!

 

Redaktionen

Fler har mer än ett jobb

Genom att de större arbetsgivarna söker efter större flexibilitet och vill ha  en mindre andel egen personal blir fler anställda genom bemanningsföretag. Men fler det blir också egna företagare genom så kallad egenanställning vilket innebär att man som individ tar en större risk.

Läs mer här!

 

Redaktionen

Fler får jobb nästa år

Antalet människor som kommer i jobb fortsätter att öka de kommande åren. Det är framförallt i storstäderna som jobben blir fler och det är framförallt bland dem som redan har en stark ställning på arbetsmarknaden som arbetslösheten minskar. Däremot är det tuffare för dem som ännu inte har hunnit etablera sig på arbetsmarknaden, tex bland de yngre och de utomeuropeiskt födda.

Därför blir Davvero och andra bemannings- och rekryteringsföretag allt viktigare för att förbättra matchningen mellan de unga som ännu inte har hunnit etablera sig på arbetsmarknaden och arbetsgivare som söker efter ny personal.

Läs mer här!

 

Redaktionen

“Att det som är roligt och lönsamt är eftertraktat av de som befinner sig på arbetsmarknaden är såklart givet. Men frågan är om de förmågor som de medelålders har verkligen är eftertraktade av företagen?”

Läs hela vår debattartikel som Nyheter24 publicerat här!

 

Redaktionen

Under året kommer vi att genomföra en undersökningsserie med de sju dödssynderna som tema och med den svenska arbetsplatsen som utgångspunkt. Hur ska man förhålla sig till vrede, avund eller lust på sitt jobb? Vi är nyfikna på hur man som ung eller ny på arbetsmarknaden ska förhålla sig till dessa eviga frågor, på en arbetsmarknad som är i ständig förändring.

Kika in på vår helt nya hemsida sjudodssynder.davvero.se för att läsa mer om den första synden vi utforskar, girighet.

 

Redaktionen

Sällan har det väl varit så få varsel som i juli i år. Rekordfå rent av.

– I ett historiskt perspektiv så är varslen låga. De var låga redan i fjol, och i år ligger vi på en ännu lägre nivå, säger Andreas Mångs, analytiker på arbetsförmedlingen till SvD/TT.

Ett glädjande tecken på en stark ekonomisk tillväxt, men också en varningssignal för att det kanske går för snabbt. Risken för flaskhalsar i form av brist på arbetskraft inom den offentliga tjänstesektorn kan därmed verka i motsatt riktning och hålla tillbaka sysselsättningsökningen.

Läs hela artikeln här!

 

Redaktionen

Det kommer positiva signaler från Arbetsförmedlingen när det gäller arbetsmarknaden för unga. En tydlig minskning har skett beträffande antalet öppet arbetslösa på so är registrerade på Arbetsförmedlingen. Men det finns moln på himlen. I slutet av 2017 väntas antalet arbetslösa bland unga återigen öka.

Läs hela artikeln här!

 

Redaktionen

Enligt ny forskning av Institutet för Näringslivsforskning kommer digitaliseringen och automatiseringen att kräva högre utbildning av de anställda, då fler och fler av de enklaste jobben fasas ut som en följd av teknikens framfart. Vi på Davvero tror på ungdomars förmåga, och genom att träna vår personal i digitala kanaler tränar vi också vår personal inför framtidens utmaningar.

Läs hela artikeln här!

 

Redaktionen

Studentbild

Hos oss blickar vi framåt och tror på personlighet framför erfarenhet. Hos oss finns det därför inget krav på CV eller personligt brev utan här är det istället viktigt att du är nyfiken, engagerad och har inställningen att alltid vilja lära dig.

När du söker jobb hos oss lägger vi vikt vid:

 • Det intresse du visar för tjänsten och arbetsuppgifterna. För att vara engagerad krävs det att ha ett intresse för det man gör.
 • Din inställning till arbetet. Tänk på att visa din bästa sida, var på gott humör och tänk på att vara glad och trevlig redan vid första kontakten.

Hur visar man intresse på bästa sätt?

Att visa intresse redan i ansökningsfasen kan du göra genom att vara tillgänglig via telefon och mail, det visar att du bryr dig om arbetet. Att själv ringa upp oss även om det inte finns annons om en tjänst och särskilt om det finns en annons ute är ett hett tips, det visar stort engagemang.

TÄNK PÅ! Att lämna namn och kontaktuppgifter så att vi kan få tag på er 🙂

Vart kan man få tag på er för att visa intresse?

Ett annat hett tips är att följa oss på sociala medier som Facebook och Instagram, dels för att få en bild av hur vi är som arbetsgivare men också för att se när det dyker upp tjänster. Vanliga rekryteringskanaler är Arbetsförmedlingen, Blocket och Metrojobb. Det går också att nå oss när vi är ute på mässor, rekryteringsträffar och gymnasium, och såklart via vår mail och telefon!

Känner du dig stolt över ditt CV och gärna vill skicka in det ändå?

Det går såklart jättebra det med. Så vi tänkte bjuda på lite tips från rekryterarna vad som kan vara bra att tänka på vid användning av CV och Personligt brev.

Hur lämnar man in sin ansökan?

Som vi nämnt tidigare är ringa ett tips. Tänk på att personen kan vara upptagen (många av oss sitter i mycket intervjuer) så kom ihåg att lämna ditt namn och nummer eller maila och nämn att du har ringt.

Maila in din ansökan, antingen till en mailadress eller via en hemsida med ett rekryteringssystem.

Lämna in ansökan personligen. Det här tar egentligen mest tid från alla inblandade och kan upplevas som störande, då är det säkrare att boka in ett möte via telefon först.

Hur ska CV:t se ut? 5 snabba tips

 • Dina kontaktuppgifter ska synas tydligt
 • Strukturerad layout – inte för rörigt
 • Kort sammanfattning av vad du gjort på de olika tjänsterna
 • Börja med din senaste anställning först och gå sedan bakåt i tiden
 • Bild är inte nödvändigt

Hur ska personliga brevet se ut? 5 snabba tips!

 • Inte för långt, max 4 stycken på 4 rader var (ungefärligt)
 • Kort sammanfattning i början och slutet gällande varför du passar för tjänsten
 • Ta upp relevanta kompetenser och hur du har haft användning av dem (t.ex. i mitt arbete som kassabiträde fick jag användning av min förmåga att ge service då det är viktigt att alltid ge kunderna ett trevligt bemötande)
 • Har du inte tidigare erfarenhet så går det lika bra att ta upp delar från din personlighet som är viktigt för arbetet
 • Även det personliga brevet ska vara strukturerat och tydlig layout

Tänk på!

Söker du arbete via sociala medier så tänk på hur din profil ser ut utifrån

Mailar du så skriv ett kort mail tillsammans med ansökan om vad du fastnade för med tjänsten

Dubbelkolla att du bifogat filerna

För att söka till våra kontor:

Boden: jobba@silentium.se

Västerås:  jobbaivasteras@silentium.se

Stockholm: arbeta@silentium.se

 

Handelsminister Ann Linde vill modernisera EU:s marknadsregler med fokus på digitala företag och tjänsteföretag. Hon menar att denna sektor kommer öka i betydelse, och att vi bara har sett början till framtiden där digitala plattformar är en förutsättning. Alla företag tillsammans med politiker behöver underlätta omställningen för digitaliseringen och e-handeln, för att vi ska kunna behålla det välstånd som bygger Sverige.

Läs hela artikeln här!

 

Redaktionen

Socialdemokraterna och Moderaterna fortsätter att slåss om bilden av vem som har den bästa politiken för att fler ungdomsjobb ska tillkomma. Områden som skapar många jobb för unga som tex bemanningsbranschen, kundservice, IT-support och helpdesk nämns sällan som exempel från politiskt håll på var de nya jobben tillkommer. Kunskapen behöver öka hos politiker om vad som är de verkliga drivkrafterna för företagen och de unga.

Läs hela artikeln här!

 

Redaktionen

När vi lever allt längre behöver antalet arbetade år bli fler för att välfärdssystem och pensionssystem inte ska äventyras. Detta var en tes som Fredrik Reinfeldt drev som statsminister och som han nu vill driva på export. Det innebär också att det blir viktigare att fler börjar arbeta tidigare vilket ställer andra krav på bemannings- och rekryteringsföretag, arbetsförmedlingen och näringslivet i stort. Att ”utbildas i att arbeta” gör att arbeten inom tex kundservice, butiksjobb, helpdesk och IT-support blir viktigare.

Läs mer här!

 

Redaktionen

I en färsk undersökning som Comhem har genomfört konstateras att störst skepsis till Internets och digitala tjänsters inverkan på människor finns i de yngsta grupperna. Det kan naturligtvis bero på att de yngre har sett fler baksidor av digitaliseringen än vad de äldre har gjort, men också på att digitaliseringen är given för de yngre och de har inte sett något alternativ eller förändring såsom de äldre har gjort.

För att samhället ska klara av den digitala förändring som vi står inför behöver fler utbildas inom IT-området. IT-support, helpdesk och utvecklare är framförallt bristyrken i storstäderna.

Läs hela artikeln här!

 

Redaktionen

Den globala konkurrensen hårdnar och det finns ett växande behov av ökat fokus på innovation inom tjänsteföretag. Almegas forsknings- och innovationsråd menar att politik och myndigheter inte hänger med i den digitalisering som nu sker, där fler och fler företag uppger att det är svårt att hitta rätt kompetens på rätt tid och på rätt plats.

Där finns nu Davvero. Davveros rekryteringsmetod bygger på att vi selekterar hårdare än traditionella bemanningsföretag och vi kan dessutom erbjuda personal som praktiskt tränats i våra egna utvecklingscenter. Vi erbjuder den kompetens som våra kunder behöver – på rätt tid och på rätt plats.

Läs mer om vår tränade personal här och läs hela artikeln här!

 

Redaktionen

Det är viktigt att komma ihåg att arbetsuppgifter i alla tider har försvunnit samtidigt som nya tillkommit, skriver Fores vice vd Anders Bergström. Däremot kan automatiseringen komma att innebära att många av dagens jobb försvinner, och det är därför viktigt att vi rustar arbetskraften för omställning och noga följer den utveckling som redan nu pågår.

Läs hela artikeln här!

 

Redaktionen

Digitaliseringen leder till tusentals nya jobb i Europa de kommande decennierna men de skulle kunna bli betydligt fler. I alla fall om man ska tro på Stockholms Handelskammare som vill bl.a. vill se ett enklare regelverk och förbättrad digitalisering av den offentliga sektorn.

När digitaliseringen ökar försvinner vissa jobb men ersätts av andra.Exempelvis kan vi se ett ökat behov inom IT-support och helpdesk och efterfrågan på nyutbildade programmera fortsätter att öka.

Läs mer här!

Redaktionen

Arbetslösheten i Sverige minskar och framförallt fler unga mellan 18-24 år kommer ut i arbetslivet, visar Arbetsförmedlingen.

Att människor tidigt kommer ut på arbetsmarknaden och får ett första arbete har länge fastslagits vara en viktig faktor för att lyckas med en bra karriärresa. Det är här vi på Davvero kommer in. Davvero är bemanningsföretaget som lär unga människor att lära och ger drivna människor det första jobb som är nyckeln in.

Vi ger unga människor chansen att jobba inom kundservice och försäljning vilket utvecklar de sociala förmågor som krävs av allt fler på dagens arbetsmarknad. Vi vill stötta den positiva förändringen i arbetslösheten, och allt börjar med att fler får ett första arbete, tidigare.

Läs mer om arbetslösheten i Sverige här, och om vår personal här!

Redaktionen

En nyligen genomförd undersökning visar att 7 av 10 unga uppger att har tillräckliga kunskaper om privatekonomi. Ännu fler uppger att de inte känner till vilka levnadsomkostnader en flytt hemifrån skulle innebära.

Detta är exempel på kunskaper som inte lärs ut av varken skola eller arbetsgivare. Det är därför som Davvero behövs. Vi lär unga människor att lära och utveckla både sociala förmågor men också grundläggande kunskap om ekonomi som krävs på arbetsmarknaden idag, oavsett vilken roll i arbetslivet man kommer att besitta.

Läs mer om vår tränade personal här.

Läs hela artikeln om ungas bristande finanskunskaper här.

 

/Redaktionen

Allt fler arbeten förmedlas via nätverk och kontakter vilket missgynnar unga. Betydligt fler skaffar ett arbete via nätverk än via Arbetsförmedlingen. Det kan delvis kan bero på att andra kunskaper såsom samarbetsförmåga, servicekänsla och kreativitet efterfrågas idag vilket är svårare för en arbetsförmedlare att värdera.

Läs mer här!

 

Redaktionen

I den här intervjun får ni träffa vår konsult Frida. Sommaren 2014 började Frida jobba på Silentium (som är Davveros moderbolag) och i slutet av sommaren 2015 tog hon språnget ut och blev Davvero-konsult. Idag jobbar Frida på ett företag som erbjuder utveckling och utbildningar inom ekonomi.

Frida

Frida, ditt jobb innehåller ju ett och annat. Berätta!

Det stämmer! Dels innebär det att jag jobbar på kundservicen där jag har kontakt med företag och privatpersoner genom mail och samtal. Och dels innebär det att jobbar på säljavdelningen och kontaktar företag. T.ex. ringer jag just nu och presenterar en av våra nya kurser. Nu i höst har jag också hunnit delta i en mässa där jag träffade kunder, sålde material osv. Jag gillar att delta på mässor så det var verkligen jättekul!

Har dina kundservice- och säljerfarenheter hjälpt dig i ditt nuvarande jobb och i så fall, på vilket sätt?

I grund och botten är jag nog en serviceminded person men däremot har jag genom mitt jobb på Silentium utvecklat det ännu mer och det gör att jag idag kan hantera olika kundsituationer i verkligheten. Så självklart har de erfarenheterna hjälpt. De gör också att jag idag klarar av att ringa ut till kunder och presentera våra erbjudanden.

Vad ska man tänka på om man vill ha ett liknande jobb som dig?

Bra fråga! Men var serviceminded och var inte rädd att ta för dig. Lär dig sälja och var envis.

Vad vill du göra i framtiden?

Jobba! Min närmaste framtidsplan är att jag vill fortsätta jobba här och mina långsiktiga framtidsplaner är att jag vill fortsätta jobba inom sälj och service. Jag har gått gymnasielinjen ”djurpark och sällskapsdjur” och det är väldigt begränsat med jobb inom det området. Därför har jag gjort ett branschbyte och nu vill jag fortsätta på den här banan – sälja och hjälpa!

 

Är du intresserad av att höra mer om hur det är att jobba som Davvero-konsult samt vilka möjligheter och förmåner vi erbjuder våra anställda? Kontakta oss i så fall på på hej@davvero.se eller på tel. 08-555 415 00 så berättar vi mer!

/Redaktionen

Ny på jobbet?

Ny på jobbet? Är det dessutom ditt första arbete är det inte alltid lätt att veta vad man ska tänka på. Vi på Davvero har sammanställt våra bästa tips till dig som ska börja på ditt första arbete.

Davvero_5R3A4446_max_FLV

1. Anställningsavtal
Se till att du får skriva under ett avtal på ditt nya jobb, och gå igenom avtalet noga. På så sätt är både du och din arbetsgivare överens om vad som gäller.

2. Kollektivavtal
Kolla upp om ditt nya jobb omfattas av kollektivavtal. Det innebär att företaget och facket är överens om vilka regler som ska gälla för dig. Det handlar om frågor rörande pension, lön och sjukersättning, sådant som kan vara användbart för dig i framtiden.

3. Semester
Semestern är någonting som många går och ser fram emot. Kolla upp hur semestern ser ut på just ditt nya jobb. Får du betalda semesterdagar eller semesterersättning? Om du vet hur din semester är utformad kan du lättare planera dina ledigheter och din ekonomi.

4. Lön
För många är en stor mening med jobbet att man faktiskt får ut sin lön varje månad. Acceptera inte att provarbeta gratis utan följ det enkla mantrat att om man jobbar så ska man få betalt för den tiden.

5. Arbetsmiljöpolicy
Kolla upp om din nya arbetsplats har en arbetsmiljöpolicy. En arbetsmiljöpolicy är till för att du som anställd ska må bra och trivas på ditt jobb. Det kan till exempel handla om nolltolerans mot alkohol/droger/sexuella trakasserier/mobbing osv.

6. Fika med gänget
När du är ny på jobbet kan det kännas svårt att finna sin plats bland de väletablerade grupperingarna av kollegor på jobbet. Försök ta en kopp kaffe och prata med dina nya arbetskamrater. De här är människor du kommer att spendera många timmar tillsammans med, och du har även chansen att skapa dig ett användbart kontaktnät för resten av livet.

7. Fråga och anteckna
Våga fråga vad som gäller på ditt nya jobb! Oavsett om det handlar om vilken klädkod som gäller eller hur lång lunch du har. Var inte heller rädd för att anteckna mycket de första dagarna, till exempel underlättar det kommunikationen om du slipper fråga om kollegans namn gång efter gång.

 

Vill du jobba med oss på Davvero? Klicka in dig här för att läsa mer.

Lycka till!

 

Redaktionen

Vi har tidigare utforskat temat ärlighet på anställningsintervju och frågat ut våra duktiga rekryterare om deras tips och råd. Men vad tycker svenska folket? Vi genomförde en undersökning för att få reda på svaret.

Det framkommer av undersökningen att 7 av 10 unga tycker att det är helt okej att förstärka sina styrkor och förminska sina svagheter under en arbetsintervju, och varannan gör det faktiskt i praktiken. ”Att det är främst unga som förskönar sig själva är förståeligt och oklanderligt, med tanke på dagens tuffa arbetsmarknad, men det är samtidigt också sorgligt. Att inte få chans att komma på anställningsintervju endast på grund av ålder eller erfarenhet ger de unga två alternativ; antingen överdriva om sina kunskaper eller lita på att rekryteraren vågar satsa på ungdomar utan erfarenhet. Att välja det första innebär att när du väl får möjlighet att komma på anställningsintervju tycker du att det är värt att ta eventuella konsekvenser som det innebär att överdriva om sin kompetens för att ha chans att gå vidare efter intervjun.” säger Veronika Ribbing Linder, som är rekryterare på vårt Stockholmskontor.

UNGA ANSER SIG ÄRLIGARE ÄN ANDRA

Det framkommer också av undersökningen att de som överdriver mest, alltså de unga, också är de som anser sig själva vara ärligare än andra. ”I och med att man inte rakt ut är villig att erkänna att man överdrev om sin kompetens vill man heller inte erkänna sig själv som oärlig, och man vill speciellt inte erkänna sig oärligare än andra” fortsätter Veronika Ribbing Linder. Hon tror att det är svårt att acceptera för den egna självbilden, då den egna självbilden är central för unga. ”De unga vet att de saknar kompetens och vet att de kommer behöver överdriva sina kunskaper, men man vill inte erkänna att man överdrev sin kompetens i efterhand, det är för tufft för egot helt enkelt” säger Veronika Ribbing Linder.

EN SJÄLVKLARHET ATT MAN FÖRSKÖNAR SIG SJÄLV

”I undersökningen framkommer det att 7 av 10 tror att rekryterare utgår från att människor ljuger, och jag själv anser det vara en självklarhet att man förskönar sig själv, jag förutsätter det.  Rent allmänt så är vi människor benägna att framhäva oss själva som bättre, och att detta förstärks i en sådan konkurrensbaserad situation som en anställningsintervju är inget konstigt” säger Veronika Ribbing Linder. Hon anser att det är rekryterarens uppgift att ta reda på vad som ligger bakom dina formuleringar på intervjun. Hennes tips är därför att du som kandidat bör vara beredd på följdfrågor. ”Du bör vara beredd på följdfrågor som gräver djupare i de kompetenser du beskriver. Glöm inte heller att be rekryteraren om en realistisk bild av tjänsten. Att få en realistisk bild av tjänsten gör att du som kandidat får förståelse för vad tjänsten faktiskt innebär och därmed en bild av ifall du hamnar i situationer som du är kapabel till att hantera och ifall du kommer trivas med arbetet, även en dålig dag.” avslutar Veronika Ribbing Linder.

 

11986373_10153342064723096_998628099257000027_n
SNABB FAKTA
NAMN: Veronika Ribbing Linder
ÅLDER: 23
YRKE: Rekryterare
BOR: Skarpnäck, Stockholm
FAVORITRESEMÅL: Paris

 

Du vet väl om att du kan få träffa Veronika genom att söka jobb hos oss? Gå in här för att läsa mer!

 

Redaktionen

Tidningen Kollega har valt att skriva om vår undersökning om ärlighet på anställningsintervju, och talar med en av våra medarbetare i deras artikel.

Att skarva under en anställningsintervju är helt okej, anser närmare sju av tio personer. Det visar en undersökning som också avslöjar att varannan tillfrågad under 40 faktiskt har förskönat sina egna kunskaper och sopat mindre goda egenskaper under mattan vid en anställningsintervju.
Läs hela artikeln
här!

Davvero_F_6Y7B9536_FLV

Redaktionen

Tredje och sista delen i vår miniserie är här! Denna gång frågar vi ut våra rekryterare om deras knep för att se igenom någon som överdriver under en anställningsintervju.

 – Du glömmer väl inte bort att du kan få träffa Ella, Eva och Ulf genom att söka jobb hos oss? Läs mer om Davvero och gör en intresseanmälan här.

Bild1

Hur märker du om jag överdriver?

Ella: -Genom att ställa rätt frågor så kan man genomskåda en person som överdriver. Om någon skruvar sig på stolen, rör sig mycket och har svårt för att ta ögonkontakt så är det en tydlig varningsklocka – när kroppsspråket säger en sak och det man berättar är en helt annan. Det kan även vara så att det finns luckor i det personen berättar vilket gör att man fattar misstanke om att personen överdriver. En person som är intervjutränad är dock svår att genomskåda.

Ulf: -Ett bra sätt att genomskåda någon är att vara påläst på CV:t och ställa öppna frågor. Var uppmärksam när man låter kandidaten redogöra för sitt CV.  Kolla om det finns luckor samt passager i redogörelsen som personen ifråga vill skynda sig igenom.

Eva: -Ofta kan man ställa en fråga flera gånger men på olika sätt och på så sätt få fram om personen överdriver. Det kan också visa sig i att kroppsspråk om det man säger inte stämmer ihop med sanningen. Till exempel kan man säga att någonting är jättekul men tonläget och minen är allvarlig.

 

Lycka till på anställningsintervjun! 

Redaktionen

Vi fortsätter att utforska temat ärlighet på anställningsintervju genom att släppa del två i vår miniserie. Till vår hjälp har vi återigen Eva från Västeråskontoret, Ulf från Stockholmskontoret och Ella från Bodenkontoret.

Bild1

Ge exempel på uppenbara överdrifter du stött på i en anställningsintervju!

Ella: -Det förekommer att man uppgett positiva egenskaper i sitt personliga brev men när man träffar hen i verkligheten så finns ingenting av det som man angett. Ett exempel är att man uppger sig vara social och utåtriktad men under intervjun sitter man med böjt huvud och endast svarar kort på frågorna. Som rekryterare får man ibland lirka ur personer svar för att få personen att visa sitt rätta jag trots nervositet och ny situation.

Eva: – Till exempel händer det att man säger att man har erfarenhet av försäljning men det visar sig efter ytterligare frågor att man har läst exempelvis marknadsföring eller ekonomi i skolan men inte alls har jobbat med försäljning tidigare. Ett annat exempel är att man beskriver sig som öppen och pratglad men knappt svarar på mina frågor under intervjun.

Ulf: -Jag kommer inte på något konkret exempel just nu, men jag läste om en rekrytering av en lastbilschaufför där det, efter att personen fått sin anställning, visade sig att han inte hade körkort. Personen hade varit så övertygande under intervjun att man glömde kolla den detaljen.

 

Redaktionen

Äntligen är hösten här och för många innebär även hösten en nystart. Det kan handla om att börja studera eller börja ett nytt jobb, det är inte ovanligt att man under semestern inser att det är dags att byta jobb. Därför passar vi på att utforska anställningsintervjuer och närmare bestämt ärlighet på anställningsintervjuer. Balansgången kring hur mycket man ska framhäva och undanhålla kan kännas svår. Vi börjar därför temat ärlighet på anställningsintervju med en tredelad miniserie där vi frågar ut våra egna rekryterare om just den här balansgången.

Till vår hjälp har vi Eva från Västeråskontoret, Ulf från Stockholmskontoret och Ella från Bodenkontoret.

Bild1

Hur ärlig ska man vara på en arbetsintervju när man berättar om sina styrkor och svagheter?

Ella: -Om man överdriver sina kunskaper så kommer det att visa sig. Att vara öppen och ärlig om styrkor och svagheter tyder på en person med bra självkännedom och självinsikt. Har du däremot ett dåligt självförtroende får du inte låta det förstöra dina chanser, det kan ju vara så att du besitter många bra egenskaper och kunskaper men inte vågar framhäva det. Våga framhäva dig själv!

Ulf: -Ärlighet varar längst. Jag tycker att man ska vara helt ärlig som arbetssökande och inte försköna vare sig sina kompetenser eller brister.

Eva: -Man ska vara ärlig eftersom lögner kommer fram i alla fall. Säger man att man är envis så finns det för- och nackdelar med den egenskapen. Berätta gärna själv om i vilka situationer det hjälper respektive stjälper dig så slipper jag ställa frågan.

 

Redaktionen

Hur många gånger fick man inte som ung arbetssökande höra om den där viktiga foten? Hur viktigt det är att få in ”en fot” hos en arbetsgivare. För ifall man lyckades lirka in foten fick man också erfarenhet. Och med erfarenhet skulle arbetslivet börja löpa på: Fler dörrar skulle allteftersom öppnas och äntligen skulle man stå sig bland andra konkurrerande jobbsökanden.

Att de hade rätt de som pratade om foten var inget jag tvivlade på och därför vidare till det som jag tyckte att var det kluriga i kråksången: Erfarenhet var ju det som efterfrågades för alla jobb. Eller ja, ibland vara det ”bara” meriterande med erfarenhet och då råkade det ofta också finnas en sådan där ”meriterad” medsökande som rodde hem jobbet.

Min huvudvärk var alltså hur jag skulle få in en fot för att få tag i erfarenhet då jag behövde erfarenhet för att få in en fot? En omöjlig ekvation.

En annan möjlig väg man ofta fick höra om var de berömda ”kontakterna”, vilket var mitt andra dilemma. Jag undrade vem i hela världen som kunde förväntas ha kontakter när man inte fått in den där attans foten på arbetsmarknaden? Men visst försökte man skapa sig kontakter genom att rycka tag i en släkting eller ringa kompisens förälder.  Dock var det inte givet att de s.k. kontakterna fanns på ställen man själv egentligen var intresserad av att jobba på.

När jag minns utmaningarna man hade som ny i arbetslivet, eller snarare försökte bli ny i arbetslivet, blir jag oerhört glad över att idag jobba på ett företag som tror på unga och som ser deras potential. Vi erbjuder dem jobb, möjligheter att utvecklas och få erfarenhet. Dessutom öppnar vi upp vårt affärsnätverk, våra kontakter, för dem och blir deras språngbräda ut i karriären. Att se våra konsulter vilja och att se dem lyckas är väldigt glädjande och givande. Och det är ett rent nöje att få vara deras fot in till deras nästa arbetsgivare.

 

Ing_Marie_Ohls_5R3A6503 beskärd
Ing-Marie Ohls,
Konsultansvarig

Under Almedalsveckan kommer vi på Davvero att göra en daglig bildserie för att uppmärksamma unga personers arbetsinsatser under veckan. Även politiker och näringstoppar behöver äta, här ser vi en ung man servera mat på en av Visbys gator.

dagens jobbinsats_torsdag

 

Redaktionen

Ni missade väl inte tisdagens jobbinsats? Onsdagens unga jobbinsats tilldelas Jack Lantz, 23, som håller igång kompisgängets tradition om att samla in pantflaskor vilket de gör genom en kombination av nytta och nöje!

IMG_3811 (2)

 

Redaktionen

Under Almedalsveckan kommer vi på Davvero att göra en daglig bildserie för att uppmärksamma unga personers arbetsinsatser under veckan. Almedalens hemsida rapporterar 3485 evenemang denna vecka och dagens bild visar en ung man arbeta med ett scenbygge – det innebär 3485 arbetstillfällen!

Dagens unga jobbinsats_tisdag

 

Redaktionen

Under Almedalsveckan kommer vi på Davvero att göra en daglig bildserie för att uppmärksamma unga personers arbetsinsatser under veckan. Vi vill lyfta de som lätt hamnar i bakgrunden och visa hur olika jobbtillfällen kan se ut för unga. Första bilden visar en av Expressens getingar på plats.

Dagens unga jobbinsats_måndag

 

Redaktionen

Att klä sig inför en arbetsintervju handlar om hur du vill uppfattas av din framtida arbetsgivare, i snitt tar det endast 15-20 sekunder för en rekryterare att göra sig en färdig bild av dig. Glöm därför alla tips som cirkulerar på internet och tänk istället på vilka signaler du vill sända ut.

Vilken färg passar din personlighet?

Att klä sig i svart brukar de flesta tycka känns som ett säkert stilval, men det representerar också drama, auktoritet och makt. Grått å andra sidan är lika stilrent, men sänder ut signaler om att du vill synas men inte dominera över andra.

Färgen brun står för trovärdighet och stabilitet, liksom beige räknas det som en lugnande färg som inbjuder till dialog. Färgen blå passar dig som vill kommunicera ut lojalitet, lugn och tillit. Klä dig i grönt om du hellre vill föra tankarna till framgång, säkerhet och naturen. Vit är färgen som visar på ordning och renlighet.

Förutom dessa färger kan en starkare färgklick göra ett större intryck på en framtida arbetsgivare, och göra att du blir bättre ihågkommen. Rosa för både män och kvinnor kan väcka känslor inom många branscher, och du kan bli tagen på mindre allvar samt verka yngre.

Känsla och efterforskning

Alla arbetsplatser är unika, och klädkoderna varierar från jobb till jobb. Var inte rädd för att göra efterforskning för att få dig en känsla för klädkulturen, gå in på företagets webbsida och se efter hur de anställda verkar klä sig eller ring receptionisten och hör vilken klädkod som gäller. Du kanske har möjlighet att spana in arbetsplatsen och se vilka som kommer och går och hur de väljer att klä sig?

Om du därefter klär dig lite mer uppklätt än de anställda visar du att du är ambitiös och tar jobbet på allvar. Om du istället är något nerklädd signalerar du mer slapphet och nonchalans inför jobbet.

Tänk på!

Tänk på att oavsett vilka signaler du väljer att förmedla till din framtida arbetsgivare så finns det några saker som gäller för alla. För mycket parfym, after-shave liksom cigarrettlukt kan dra fokus från dig som person, likaså för mycket smink eller mycket accessoarer. Även nerbitna eller ovårdade naglar kan gäcka ditt strålande första intryck, det signalerar orolighet och nervositet.

 

Redaktionen

Davvero_F_6Y7B9473_FLV
Att man känner sig mer självsäker när man klär upp sig har säkert de flesta upplevt. Men är det möjligt att man även presterar bättre när man klär upp sig? Och är det i så fall någonting man kan dra nytta av på jobbet? Vi träffade vår produktionsledare Hedra för att höra vad hon tycker.

Det har gjorts en hel del forskning kring kopplingen mellan klädsel och prestation, och professor Pine vid University of Hertfordshire beskriver till exempel att kvinnor iklädda baddräkt gör ett sämre resultat på matteprov än de som bär långärmad tröja. Läkare iförda sina vita rockar presterar också bättre, eftersom de associerar rocken med den kapacitet som förväntas av en läkare.

Hedra jobbar som produktionsledare på ett av våra kontor och hon tror att hur man klär sig och hur man presterar har ett klart samband. ”Sitter mysdressen på så hamnar man i många fall i en lugnare sinnesstämning. Är man däremot uppklädd kan det påverka självförtroende, energin och självkänslan och därmed prestationen” säger hon.

Studier visar också att en formell klädstil gör att vi tänker bredare och leder till ett större helhetstänkande – och du får ta del av fördelarna även om du bär kostym alla veckans dagar. ”Klädsel är ett sätt för oss att uttrycka oss. Klä gärna upp dig ofta, våga variera lite så blir det lite roligare de dagar man inte känner att orken finns. Självklart hamnar man i situationer som är nya och då är det alltid bra att vara redo, man träffar nya människor och vi har bara en chans att göra ett första intryck och här kan klädseln vara viktig att tänka på” fortsätter Hedra.

Eftersom ett allt tydligare samband syns mellan hur man klär sig och hur man presterar på jobbet, kan det vara så att arbetsgivare i framtiden ställer högre krav på anställdas klädsel? ”Det märker vi av redan nu att det är höga krav på klädsel i vissa branscher. Det är inte omöjligt att det ställs högre krav även i andra branscher framöver. Det viktiga är att man är hel och ren och klär sig i det man själv känner sig fin i” avslutar Hedra.

 

/Redaktionen

Det finns många fallgropar när det kommer till hur man bör och inte bör klä sig till arbetsintervjun. Davvero guidar dig igenom hur du förbättrar ditt första intryck genom små medel.

Klicka på bilderna för större.
filip_dålig outfit
filip_bra outfit

Om du ska bära skjorta på anställningsintervjun så tänk på att hellre knäppa en knapp för mycket än för lite. Stryk också skjortan, det tar bara någon minut och ger ett mer seriöst intryck. Ett annat stilknep är att stoppa in skjortan och använda ett snyggt bälte till. Färgen blå signalerar lojalitet, lugn och tillit och passar därför bra när du ska träffa din framtida arbetsgivare.

 

tova_dålig outfit tova_bra outfit
Det är lätt hänt att man överdoserar med smycken, vilket kan ta fokus från dig som person under en intervju. Skramliga armband kan rentav vara störande för rekryteraren. Försök också undvika byxor med slitningar, även om det kan kännas moderiktigt så ger det inte alltid ett professionellt intryck.

 

david_dålig outfit david_bra outfit
Att ha en stickad tröja över skjortan passar bra om klädkoden hos din framtida arbetsgivare inte är så strikt, men tänk då på att stoppa in eventuella skjortflikar och krage. Men även om klädkoden är avslappnad så lämna mössan hemma och stryk gärna bak håret från ansiktet, det utstrålar självsäkerhet. Tänk också på de små detaljerna, sy till exempel upp dina för långa byxor och komplettera med ett armbandsur.

 

Lycka till på arbetsintervjun!

 

/Redaktionen

 

IMG_9712

Vi träffar Gustav över en lunch och ber honom berätta om sitt jobb:

– Jag jobbar som företagsrådgivare på ett telekombolag. Jobbet innebär att man ska behärska en komplett bearbetning av kunder, från tilläggstjänster till omförhandling av avtal. Och det gäller alla fasta och mobila företagstjänster.

Vad gjorde du innan du slog dig in på den här banan?

– Jag gick samhälle och ekonomi på gymnasiet och efter att jag blev klar började jag jobba som snickare och av en slump blev jag kvar inom det ett par år. Men efter två år kände jag att jag ville göra något av min sociala förmåga och letade mig vidare mot försäljningen.

Vad ska man tänka på ifall man vill ha en liknande roll som dig och lyckas?

– Något jag brukar försöka följa är att efter varje kunddialog både lyckats göra kunden och min arbetsgivare nöjda.  Man måste gilla samspelet med kunder, brinna för att förbättra kundens vardag och göra kunden nöjd. Dessutom behöver man ha en bred kunskap inom sitt område för att kunna förstå deras problem och hitta en bra helhetslösning.

– Jag märker också att erfarenheten från telemarketing är en bra grund för mitt nuvarande jobb.  Det handlar om att möta ständiga utmaningar, vinna förtroende och behärska ett högt jobbtempo.

Vad vill du göra i framtiden?

–  Mitt nästa mål är att få en kompetensroll inom organisationen där jag får bidra med allt det jag har lärt mig sedan jag började jobba med försäljningen 2012. Kanske som teamleader eller som kompetenscoach och hjälpa andra medarbetare att utvecklas.

FAKTA
Namn: Gustav
Ålder: 26
Bor: Södermalm
Från: Stockholm

 

/Redaktionen

Davvero_F_5R3A4108_FLV

Ibland kan tyvärr jobbsnacket ta en negativ vändning och bli ett elakt skvaller om en kollega. Här kommer fem tips hur du professionellt kan hantera olika skvallersituationer.

1.Konfrontation. Hur obekväm tanken på konfrontation än känns så är det bästa sättet att angripa kärnan (skitsnackaren) till det onda. Det är mer effektivt än att försöka motarbeta skvallret från alla håll och definitivt ett bättre alternativ än att gå runt och må dåligt.

2. Ta stöd. Ibland kan ett skvaller ha urartat till en så komplicerad och infekterad situation på din arbetsplats att en konfrontation inte är tillräcklig. Eller så har du kanske redan har försökt konfrontera personen. Ta då stöd av din chef eller en HR-ansvarig för att få rättsida på situationen. De kanske även ska delta i möten.

3. Hämndskvallra inte. Det resulterar lätt i en situation som omnämns i punkten ovan och det kommer inte att gynna någon. Allra minst dig själv.

4. Skvallras det om en kollega? Är det ett elakt skvaller (följ din magkänsla)? Ta då fram civilkuraget och säg ifrån. Du hade antagligen uppskattat om din kollega gjort samma sak för dig.

5. Skitsnackande klär ingen. Ifall du själv skvallrar så tänk på att det  finns inget stilfullt i att vara känd som den skvallrande kollegan. Det kan rentav slå till mot din karriär på företaget.

Och kom ihåg! Allt skvaller är inte av ondo. Ibland är skvaller en form av kontaktskapande, ett sätt att närma sig andra eller ett tecken på nyfikenhet och engagemang. Magkänslan brukar hjälpa dig att orientera dig genom vad som är vad. Se gärna vårt videoklipp där vår VD ger exempel på detta.

/Redaktionen

Vår vd Johan Talenti tycker att det är helt okej med skvaller på jobbet. Eller till och med riktigt sunt med skvaller på jobbet. I videon berättar han varför.

Det är alltså dags för oss att avhandla nästa ämne; skvaller på jobbet. Ett fenomen som kan resultera i både problem och välmående på arbetsplatsen.

Redaktionen

 

Ämnet under de senaste veckorna har varit drömjobb. Längs vägen – mot drömjobbet – befinner sig många unga och i det här blogginlägget blickar Florence Galibert tillbaka på hur det var att som 26-åring flytta till Sverige och slå sig in på en ny arbetsmarknad. Hon berättar om de ”ingredienser” som hjälpt henne att lyckas och påminner oss om att det inte finns några dåliga jobb.

”En öl tack” och räkna från ett till tio var hela mitt ordförråd när jag lämnade Frankrike och kom till Sverige 1992, som 26-årig.

Att lära mig svenska så bra som möjligt var mitt första mål: språk är nyckeln som öppnar många dörrar. Utöver franska som modersmål, kunde jag även engelska, tyska och spanska. Detta gav mig en flygande start när jag studerade svenska på SFI. Trots det, tar det tid att lära sig ett nytt språk och det påverkade i största grad vilka jobb jag fick söka, oavsett min utbildning.

Mitt andra mål var att börja jobba så snart som möjligt. Det är det enda riktiga sättet att förstå kulturen och anpassa sig till det nya samhället: viktigt att vara insatt i kl.9.00 och kl.15.00 fikat istället för att hänga vid kaffemaskinen som vi gör i Frankrike, vänja sig vid att dua sin chef istället för att nia, viktigt att passa tider på minuten istället för den franska akademiska kvarten.

Mitt motto blev: det finns inga dåliga jobb! Kopiera, arkivera, mata in adressregister, barnpassning, dela ut reklamblad och vara cirkelledare i franskan var mina första steg på den svenska arbetsmarknaden i några år.

Utöver språket bör man alltid ha med sig: glädje, entusiasm, passion, lojalitet och flexibilitet. Dessa ingredienser banade väg för min vidare utveckling. Jag blev anställd av ett stort bemanningsföretag som i sin tur ledde till att jag fick min första riktiga anställning.
Idag jobbar jag med hela Skandinavien som Sales Channel Manager på ett multinationellt företag.

Florence Galibert

Coacherna hos oss är de som utbildar och stöttar våra medarbetare, och blivande Davvero-konsulter, i deras utveckling. Här berättar Victor vad hans jobb som coach och mentor går ut på samt vad man jobbar med innan man blir konsult.

Hur kommer du som coach och mentor hjälpa mig att utvecklas inom jobbet?

Jag kommer ge dig de rätta verktygen så att du kan arbeta med att förmedla tjänster till både företag och privatkunder. Sen är det viktigt att känna glädje på jobbet och att man trivs på sin arbetsplats. Jag tror att man lär sig mer och gör ett bättre arbete ifall man verkligen har kul på jobbet, så det är något jag vill plocka fram hos alla individer. Glädje ger motivation.

Vilka utbildningar kommer jag att få/vad kommer jag att få lära mig?

Du kommer att få en säljteknikutbildning, produktutbildning och även gå som trainee under en upplärningsperiod bakom andra kollegor. Vi arbetar mycket med uppföljning på individnivå där vi går på djupet i varje individs utveckling och hittar utvecklingsområden. Vi arbetar ständigt med förbättring och givetvis så förstärker vi också de positiva områdena hos varje individ. Det är viktigt att använda sig av verktygen man är duktig med.

Vad kommer jag jobba med innan jag blir Davvero-konsult?

Vi arbetar med några av Sveriges största uppdragsgivare inom bank, försäkring och telekom så det finns många olika projekt att utvecklas på. För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats så förhoppningsvis får du prova på ett par uppdrag under upplärningen innan du är en färdig Davvero-konsult!

Vem är du som coachar mig?

Jag heter Victor Morsing och är 26 år gammal, uppvuxen i en annan del av Köping men flyttade i tidiga ungdomsår till Västerås och sedan vidare till Stockholm. Började på detta jobb för lite mer än fem år sedan. Till vardags sjunger jag och skriver musik i ett musikprojekt som heter ”Victor och Natten”.

VictorM

I den här intervjun träffar vi Viktoria. Viktoria började jobba på Davveros moderbolag Silentium våren 2014. På sommaren övergick hon till att jobba som Davvero-konsult på ett bolag i finansbranschen. Nu när vi träffar Viktoria, våren 2015, kan vi konstatera att hon hunnit med flera steg under det gångna året. Nu senast har hon gått från konsult till fast anställd och har precis bytt ansvarsområde.

Berätta om ditt jobb!

Jag jobbar som handläggare och hittills har jag jobbat mot privatkunder och hanterat deras bankärenden. I början av februari bytte jag ansvarsområde och numera jobbar jag mot företagskunder samt mer administrativt. Det innebär att jag hjälper dem med deras bankärenden, svarar på frågor om konton, krediter, räntor och så vidare.

Vad har du gjort tidigare?

Innan jag började på mitt nuvarande jobb har jag jobbat som telefonförsäljare, i butik och med rådgivning för premiepensioner. Med andra ord service på olika sätt; i telefon, butik och nu detta.

Vad tycker du att man som ung ska tänka på för att öka chanserna att få ett jobb?

Ifall jag utgår från mig själv så har jag alltid försökt vara lyhörd och nyfiken. Sett mig omkring och vad jag kan göra som nästa steg. Så länge man är framåt och vill lära sig så tar man sig fram. Man ska ha drömmar och mål och inte ge upp dem.

Skulle du göra samma karriärval idag med facit i hand eller andra val?

Hade jag fått göra om mina val hade jag valt den här karriärvägen tidigare.

Vad vill du göra i framtiden?

Jag vill jobba med fysiska kundmöten, inom bank och finansbranschen eller med eget företag. Jag har inte så mycket utbildning inom ekonomi så jag får skapa min egen väg utifrån mina egna erfarenheter. Jag kanske inte har mitt drömjobb just nu men det är på god väg dit.

Vilka råd vill du ge till andra som vill göra samma resa som dig?

Var tydlig och ärlig mot din arbetsgivare om vad du vill och fråga vad som krävs för att nå dit. Var hungrig och våga chansa. Och hårt jobb lönar sig alltid.

 

image2

Kort fakta
Namn: Viktoria
Ålder: 24 år
Bor: I Stockholm, kommer från Sundsvall
Jobbar som: Handläggare

 

Redaktionen

I februari grunnade vi över kärlek på jobbet och konstaterade att hos oss är vissa kära i jobbet och andra har blivit kära på jobbet. Men den ena utesluter inte den andra. Den här månaden är det därför dags att se på den andra delen – det vill säga kärleken till jobbet. I mars kommer vi alltså prata drömjobb, hur vägen dit kan se ut och var hittar man drömjobbet?

Davvero_F_5R3A4511_FLV

Redaktionen

Nio av tio svenskar tycker det är okej att två arbetskamrater har en kärleksrelation på jobbet. Dessutom visar det sig att nästan var tredje faktiskt har haft en sådan relation.

Kan också tolkas som en tydlig deklaration för att kärlek såväl som jobb handlar om att dela vardagen och mot alla företagspolicys vars syfte är att förhindra kärleksrelationer på arbetstid. En förlegad syn som snarare får anses hämmande för arbetsmiljön och till viss del kränkande mot människors integritet.

En arbetsgivares rädsla för och svartsjuka mot mellanmänsklig kärlek på arbetstid är dessutom ett stort slag i luften, för den genomsnittlige löntagaren lär ändå ha sex vart sjunde år med en arbetskamrat.

Dagen efter ett debacle i kopieringsrummet på firmafesten är absolut inte bra för den psykosociala stämningen på jobbet. En spirande kärlek mellan två personer som lär känna varandra får däremot motsatt effekt.

Det är dags att skippa alla regler och omfamna kärleken på jobbet. För jobbets och människans bästa.

 

Per,
Redaktionen

Nio av tio är tycker att det är okey att två arbetskamrater har en kärleksrelation men många tycker att det är viktigt att den ena inte är chef över den andre för att kärleksrelationen ska fungera. Både män och kvinnor och alla åldrar har en positiv inställning till kärlek på jobbet, visar en färsk undersökning av rekryteringsföretaget Davvero.

– Av dem som är etablerade på arbetsmarknaden och har jobbat en tid, har nära var tredje någon gång haft en kärleksrelation med en arbetskamrat. Det är bara i den yngsta gruppen som det är mindre vanligt, men det beror sannolikt på att de ännu inte har haft lika lång tid på sig att skapa en kärleksrelation på en arbetsplats, säger Johan Talenti grundare av rekryteringsföretaget Davvero.

Sju av tio av de tillfrågade svarar att de skulle inleda en kärleksrelation om de blev förälskade i en arbetskamrat och bara var tionde skulle låta bli att inleda en relation för att undvika att ställa till problem.

– De tillfrågade i gruppen 30-39 år är mest positivt inställda till att inleda en kärleksrelation med en arbetskamrat. Samtidigt är de tillfrågade i just den gruppen mest skeptiska till att två arbetskamrater har en kärleksrelation om den ena är chef över den andra, fortsätter Johan Talenti.

Mer än varannan av de tillfrågade svarar att de tror att framtidens arbetsgivare kommer att var mer tillåtande till kärleksrelationer på arbetsplatser än vad de är idag. Mest positiva till framtidens arbetsgivares attityder till kärleksrelationer på jobbet är de tillfrågade i gruppen 20-29 år.

– När stora grupper går i pension de kommande åren måste arbetsgivarna hitta nya värden att erbjuda sin personal för att kunna konkurrera om den bästa personalen. En tillåtande attityd till kärlek kostar inte pengar och kan komma att betyda mer än vad vi idag kanske ser, avslutar Johan Talenti.

 

Redaktionen

De blev kära på jobbet

I den här intervjun får ni träffa Rosanna och Mies, två av våra kollegor som fann varandra på jobbet.

bild

Hej, och tack för att vi får intervjua er! Vi undrar om frågan ”vad gjorde du på jobbet idag” fortfarande fungerar vid middagsbordet?

–  Jag tror aldrig att vi ställt varandra den frågan svarar Mies. I och med att vi jobbar på olika projekt så försöker vi bara berätta sånt som den andre inte vet. Men det är klart att vi upprepar saker ibland.

Hur gör ni för att skilja på jobb och fritid, behöver ni tid från varandra på fritiden?

–  Det är något vi inte behöver göra. Vi är väldigt bra på att vara med varandra och mindre bra på att vara ifrån varandra. Så det är inget problem för oss, vi ska ju gifta oss i juni!

Vilka fördelar kan ni se med er situation?

–  Vi får umgås! Vi delar samma liv och har samma rutiner. Vi får gå upp tillsammans, äta frukost och lunch ihop och så vidare.

Vilka nackdelar kan ni se med er situation?

–  Vi har blivit så vana med varandra att vi har svårt att vara ifrån varandra. T.ex. hänger vi ofta med på varandras planer, träffar kompisar tillsammans. Men det ser vi inte heller som en nackdel för att vi har så kul i varandras sällskap.

Hur tror ni att dagens arbetsgivare ser på kärleksrelationer på arbetsplatsen?

–  Som privatpersoner tycker de säkert att det är bra men i sin roll som arbetsgivare ser de nog många nackdelar. Hur påverkar det till exempel arbetet när paret har privata konflikter eller bildat familj?

Har ni tips till andra i samma situation som ni?

–  Kör hårt! Men se till att vara väldigt, väldigt kär. För man spenderar mycket tid tillsammans. Och innan vi blev ihop var det lite läskigt också, som att vara förälskad i en klasskompis och inte veta om kärleken var besvarad.

Vi önskar våra kollegor ett varmt lycka till inför framtiden och deras kommande sommarbröllop!

Medarbetare:
Namn: Rosanna och Mies
Ålder: 24 år respektive 20 år
Bor: I Stockholm
Jobbar som: Kommunikatörer

Davvero + 2015

Det är full fart på 2015 och vi är redan inne på årets andra månad. Det börjar därför bli hög tid för oss att berätta vad som kommer hända här i bloggen och på våra sociala medier under det rådande året.

Vi har bestämt oss för att titta närmare på olika jobbfenomen som vi är nyfikna på. Fenomen som dagligen händer ute på arbetsplatserna och som de flesta av oss har kommit i kontakt med på ett eller annat sätt. Ibland är dessa fenomen givna diskussionsämnen vid lunchbordet och ibland kan de vara obekväma eller till och med knepiga att veta hur man ska förhålla sig till. För att få svar kommer vi att fråga våra egna medarbetare, personer vi möter på stan och ibland även ställa ut en gallup till det svenska folket.

Första ämnet ut är kärlek på jobbet. Hur är det att jobba tillsammans med sin partner och tycker andra att det är okej? Det är två frågor, bland flera, som vi snart hoppas ha svar på.

Välkommen att följa oss och vår jakt på svar om alldeles vanligt ovanliga jobbfenomen ute på arbetsplatserna!

Redaktionen

bild

Den tydliga automatiseringstrenden leder till att konsumenterna ställer större krav på mänsklig hjälp med teknisk support. Det ställs också allt större krav på att personalen i kundtjänsterna utvecklas i samma höga takt som de produkter och tjänster som de jobbar med. Videosamtal som idag är nytt, i morgon kommer det att vara lika nytt som mobiltelefoni.

Läs hela artikeln här.

Johan Talenti,
VD

Davvero är ett nystartat företag som rekryterar och anställer unga människor som ser en möjlighet i att lära sig serviceyrket. Företaget utbildar och tränar personalen i kundservice och försäljning och ger dem samtidigt en riktning in i vuxenlivet.

–  Ungdomarna får lära sig färdigheter som att ge service och träna sin sociala kompetens förutom specifika kunskaper om tex telekombranschen eller pensioner. Det är ofta svårare att lära en 22-åring att passa tider än hur pensionssystemet fungerar, säger Johan Talenti, en av grundarna av rekryteringsföretaget Davvero.

Professor Magnus Henrekson menar att ickekognitiva färdigheter såsom självdisciplin, social kompetens, uthållighet och punktlighet har en avgörande betydelse för unga människors chanser att ta sig in på arbetsmarknaden. Henreksson anser också att man bör öka kraven på eleverna och utbildningstakten måste bli högre. Unga människor som saknar kunskap lär sig oerhört snabbt om de icke-kognitiva förmågorna som uthållighet, arbetsmoral och motivation först tränas upp.

–  Vi ser att det finns ett enormt stort behov hos näringslivet att anställa unga människor som har tränat upp just dessa förmågor. Det är dessutom något man har stor nytta av oavsett vad man senare i livet ska jobba med fortsätter Johan Talenti.

När politiker talar om innovationskraft, kreativitet och reformerade utbildningssystem missar de helt att kunskapen bara kommer om uthållighet, målmedvetenhet och förmågan till att vara kontinuerlig tränas upp. Klokskap och nyfikenheten är ofta stor hos unga människor och i den mån den saknas lär sig unga människor om de får träna på att träna.

–  Vår uppgift är att få ungdomarna att förstå att kunskapen kommer av sig själv om de är beredda att träna och jobba för att skaffa sig den. Det finns en mycket stark efterfrågan på servicetränade unga människor och vi bedömer att vi kommer att kunna rekrytera ut några hundra färdigtränade ungdomar inom något år, avslutar Johan Talenti.