Arbetslösheten ökar inte i samma takt som under den tidiga Coronautvecklingen, utan har nu börjat bromsa in, det rapporterar Arbetsförmedlingen. ”Det är tydligt att pandemin har försvårat arbetsmarknadsläget ytterligare för allt fler grupper inskrivna arbetslösa. Risken att hamna i långtidsarbetslöshet är stor, särskilt bland dem med kort utbildning”, menar Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén.

Läs hela rapporten här!