Ny jobbprognos från AF

Arbetsförmedlingen har släppt en ny prognos som spår att arbetslösheten kommer att öka. I den nya prognosen för 2019 och 2020 beräknar Arbetsförmedlingen att antalet sysselsatta ökar med 120.000 jobb där storstadsregionerna står för mer än 80 procent av jobbtillväxten, men bedömningen är ändå att på längre sikt så kommer arbetslösheten att stiga från 6,4 till 6,5 procent för att nå upp till 6,7 procent under 2020.

De tre största utmaningarna tror AF är att motverka bristen på utbildad arbetskraft, att öka utrikesföddas sysselsättning och motverka långtidsarbetslöshet. Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen menar att det fortsatt kommer finnas stora rekryteringssvårigheter och att det kommer att saknas 100.000 personer med rätt utbildning på fem års sikt.

Läs hela artikeln här!