Den nya näringsministern Ibrahim Baylan står inför stora utmaningar, till exempel utmaningen att förstärka svensk konkurrenskraft, inte minst inom området forskning och utveckling, menar LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. I en intervju med DI menar Baylan själv att digitaliseringen, klimatet och hoten mot frihandeln kommer att bli de stora utmaningarna under kommande mandatperiod. Andra menar att kompetensförsörjningen borde vara Baylans största prioritering under kommande mandatperiod.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen