En ny modell för att bättre matcha flyktingar med jobb har tagits fram i ett samarbete mellan fem olika universitet i USA, Storbritannien och Sverige. Modellen ser till att med hjälp av maskininlärning bl.a. placera flyktingar i den region där de har bäst möjlighet att få jobb baserat på kompetens. I USA sköts placeringen av kvotflyktingar av nio ideella organisationer och en av dem använder modellen –  vilket resulterat i att 35 procent fler kommit i arbete enligt forskarna. Men huruvida utfallet skulle bli lika gynnsamt i Sverige är osäkert. Tommy Andersson, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet säger i artikeln att “Det skulle definitivt inte bli sämre än i Sverige i dag. När man kommunplacerar i Sverige har man ingen tanke alls bakom, det är nästan slumpmässigt var man hamnar. Sämsta utfallet med vår modell skulle bli som i dag. Men om det blir 15, fem eller två procent bättre det vill jag inte uttala mig om.” Han poängterar också vilken administrativ vinst modellen innebär. “I stället för att ha 70 anställda som sitter och gör manuellt arbete som en dator kan göra på en halv minut så kan de 70 anställda fokusera på exempelvis åtgärder för att bättre integrera de som kommit hit.”.

Läs hela artikeln här!