Lagen om anställningsskydd, Las, kom till på 1970-talet och är således femtio år gammal vid det här laget. Sedan dess har den svenska arbetsmarknaden förändrats mycket och det svenska anställningsskyddet bör spegla den förändringen. Det skriver Hanna Marie Björklund i en ledare. Las fungerar som ett skydd som gör att arbetsgivare inte kan avskeda människor på lösa grunder och innebär i sin tur ett skydd för äldre anställda som kanske inte skulle kunna hitta ett nytt jobb. För många arbetsgivare är Las ett problem eftersom dess starka ställning gör företagen rädda för att anställa någon alls, vilket försvårar för människor att komma in på arbetsmarknaden. Björklund menar att en reform är nödvändig för att få till en större rörlighet på arbetsmarknaden.

Läs hela ledaren här!