Kommunerna kritiska mot AF

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har genomfört en undersökning som visar att kommunerna tycker att Arbetsförmedlingen har svårt att uppfylla flera delar av sitt uppdrag, och att myndighetens omställning kommer mycket olägligt.  Roy Melchert, sektionschef för arbetsmarknadsfrågor på SKR menar att Läget är oroande när coronakrisen har slagit till med rekordvarsel och stigande arbetslöshet. Generaldirektör Maria Mindhammar förklarar att hon tar kommunernas synpunkter på största allvar, men håller samtidigt inte med om att Arbetsförmedlingens arbete blir sämre.

Läs hela artikeln här!