IMG_4065 - Kopia

Nästa del i vår undersökning om de sju dödssynderna på svenska arbetsplatser finns nu ute! Denna gång undersöker vi hur synden högmod tar sig uttryck på jobbet. Hur självsäkra är vi egentligen i jobbsammanhang, och skiljer det sig åt mellan män och kvinnor eller yngre och äldre? Hur ska arbetsgivare på bästa sätt hantera att människor kan ha en överdriven tilltro till sin egen förmåga, och går det att förhindra att självförtroende slår över till hybris?

Kika in på vår kampanjsite här för att läsa mer om högmod och andra dödssynder på jobbet.

Redaktionen