IMG_4084

I den allra sista delen av vår serie om de sju dödssynderna på svenska arbetsplatser undersöker vi hur frosseri tar sig uttryck på jobbet och hur mycket svenskar egentligen frossar i sitt arbete. Var går gränsen mellan flitighet och arbetsnarkomani, och skiljer det sig åt mellan män och kvinnor? Äldre och yngre?

Precis som man kan bli uppslukad av en god bok eller en riktigt fin måltid så fann vi att människor också kan frossa i sitt arbete. Hur ska arbetsgivare på bästa sätt hantera när arbetslusten slår över till att bli osund? Och hur finner man på bästa sätt en god balans i sin arbetsflit?

Om frosseri hittar du här!

Redaktionen