Det är för kostsamt att anställa idag. Det anser Carola Lemne, Svenskt Näringsliv, med flera som skriver en debattartikel där de pekar ut de höga ingångslönerna som en av orsakerna till att många går arbetslösa. I dag saknar ungefär hälften av alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen gymnasieutbildning, och av dem har mer än hälften inte heller en komplett grundskoleutbildning. En majoritet är utrikes födda. Ska fler kunna komma i arbete behövs utbildning, men även fler enkla jobb. Läs mer HÄR.