Heterogenitet gynnar arbetsplatsen

“Lyckas du bara rekrytera från en liten pool av människor så är sannolikheten ganska stor att du går miste om den rätta kandidaten. Är ditt företag ojämställt är det en varningsflagga för att ni inte tar tillvara på all kompetens som finns. Arbetsplatser som lyckas få alla att känna sig välkomna ökar också trivsel och välmående.” Det menar en av grundarna till Industripodden, som pekar på att heterogena arbetsplatser tenderar att klara sig bättre än homogena.

Läs mer om podden här!

Redaktionen