Antalet anställda inom handeln väntas minska med upp till totalt 30 000. Störst tapp sker inom detaljhandeln, och då särskilt sällanköpshandeln dör minskningen är 50 000 jobb. Samtidigt ökar dock dagligvaruhandeln, bland annat eftersom vi blir fler invånare. Digitalisering och internationell konkurrens gör att handeln förändras blixtsnabbt. Särskilt gäller det sådant som vi köper sällan, det vill säga allt förutom livsmedel. I stället växer e-handeln, och vi kommer också att köpa mer från andra länder direkt via nätet.

Läs hela artikeln här!