Framstående forskare om AI

Fei-Fei Li är forskare vid Stanfords Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, som bedriver forskning och utbildning för maskininlärning. Hon säger i en intervju att “AI är i tiden. Det har vuxit från att vara en nisch till att vara en drivande kraft för framtidens mänskliga samhälle”. Lis målsättning är att framtidens teknologi ska vara gynnsam. Hon ser dock ett problem i bristen på diversifiering inom AI och hur forskningen är så fokuserad på maskiner och algoritmer – istället för människor.

Läs hela intervjun här!