Lise-Lotte Argulander på Företagarna skriver i SvD en skarp replik till den debattartikel som Göran Arrius för Saco publicerade kring reformeringen av arbetsrätten. Argulander menar att man borde göra lagstiftningen mer kompatibel med dagens arbetsmarknad, eftersom fyra av fem jobb på den svenska arbetsmarknaden skapas av små och medelstora företag som saknar kollektivavtal. Det kommer att gynna Göran Arrius medlemmar i längden då det inte är regeringen som anställer personer långt ifrån arbetsmarknaden, utan företagen skriver hon. Låt utredningen ha sin gång, eller kom med bättre förslag på förändringar menar Argulander.

Läs hela repliken här!