Fler jobb i Stockholm

Ny trendspaning visar att så mycket som 1 av 4 jobb finns i Stockholm, en ökad polarisering av arbetsmarknaden. Det innebär att Sverige sticker ut i jämförelse med andra EU-länder.

Läs hela rapporten här!