Etableringsjobb får stark kritik

Företrädare för LO, Unionen och Svenskt Näringsliv går nu ut med stark kritik mot regeringen, som de anser har förvanskat överenskommelsen kring etableringsjobb. Syftet med etableringsjobben var att få nyanlända och långtidsarbetslösa in i arbete och underlätta arbetsgivarnas kompetensförsörjning. Men hela processen har tappat styrfart menar författarna. De menar att många nyanlända som kommit till Sverige skulle kunna bidra till att minska brister på arbetsmarknaden men att regeringen under det senaste året istället har ägnat stor kraft åt att förfela modellen.

Läs hela debattartikeln här!