En ny undersökning av TCO med syftet att undersöka vad yrkesarbetande tjänstemän anser om arbetsmiljön under rådande coronapandemin visar att nio av tio vill fortsätta jobba hemifrån åtminstone en dag i veckan även fortsättningsvis. För många har det skapat en bättre balans mellan jobb och privatliv, man kan få livet att gå ihop bättre, men det kan också skapa stress, att man istället jobbar för mycket och att samarbetet mellan kollegor kan vara utmanande när man sitter på olika håll och kanter.

Läs hela artikeln här!