Thomas Erséus, vd på Almega m.fl., har skrivit en debattartikel för NyTeknik där de uppmanar till skarpa åtgärder för att säkra kompetensutveckling. De föreslår kompetensavdrag på 100 procent, tech-checkar och digitalisering av utbildningar. Detta för att rusta näringslivet och arbetskraften för en snabb återstart och för god konkurrenskraft när krisen är över. Nu är det rätt tid att satsa på kompetensutveckling, som är grunden för konkurrenskraft, innovationer och tillväxt.

Men den stora utmaningen är att de arbetsgivare som drabbats hårt av sjunkande efterfrågan under krisen inte har ekonomiska resurser att satsa på kompetensutveckling. Istället menar författarna att arbetsgivare som gör en samhällsinsats och satsar på kompetensutveckling bör kunna kvitta dessa kostnader. De föreslår också en stor satsning på digitalisering av utbildningar och på distansundervisning.

Läs hela debattartikeln här!