Borg kommenterar AF-reform

Anders Borg kommenterade nyligen reformeringen av Arbetsförmedlingen och menar att det kan få allvarliga effekter med en så stor och snabb reformering nu när många människor kommit till Sverige och på grund av bostadsmarknaden hamnat i områden där arbetsmarknaden är svag. Borg menar att privata aktörer kan få svårt att etablera sig i mindre orter, även om det fungerar mycket bra i storstadsområdena. Han poängterar också att Arbetsförmedlingen har inte fungerat bra och det finns berättigad kritik mot den. Det finns anledning att göra en bred översyn men man behöver gå försiktigt framåt i mindre städer.

Läs hela artikeln här!