Arbetslöshet tros öka

Nu stiger arbetslösheten enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. “Vår bedömning är att arbetslösheten kommer fortsätta öka under hösten 2019 och 2020. Det förklaras dels av ett svagare konjunkturläge och dels av färre subventionerade anställningar”, skriver Anders Ljungberg, enhetschef analys på Arbetsförmedlingen. I slutet av juli var arbetslösheten för kvinnor 6,9 procent och för män 6,8 procent. Men arbetslösheten är tydligt lägre bland unga kvinnor jämfört med unga män, med nivåer på 6,9 respektive 10,0 procent. Starkaste ökningen var i Gävleborgs län och Södermanlands län och lägst var den totala arbetslöshetsnivån i Gotlands län.

Läs hela artikeln här!