Therese Svanström, TCO:s ordförande, skriver för Dagens Samhälle att en rad förbättringar krävs för ett fungerande system för arbetskraftsinvandring. Regeringen har tillsatt en ny utredning för att se närmare på arbetskraftsinvandringen och kompetensutvisningarna. Svanström menar att utredningens största fråga blir att ordna kompetensutvisningarna på ett sätt som inte innebär att man prutar på kravet att lön, försäkringar och övriga villkor ska vara i nivå med svenska kollektivavtal. Prutar man på de kraven ökar risken för exploatering av arbetstagarna, men också för att reglerna missbrukas skriver hon.

Läs hela debattartikeln här!