I en stor utredning om Arbetsförmedlingen läggs radikala förslag fram på hur organisationen ska förbättras för att kunna möta de nya utmaningarna på arbetsmarknaden. Till exempel föreslås det att kommunerna kan ta över de sociala insatser som idag utförs av AF, och likaså kan a-kassan ta över fler av de uppgifter som rör ersättning vilket skulle lämna Arbetsförmedlingen mer som en första mottagning för att bedöma arbetssökarnas förutsättningar och vilka insatser som är lämpliga. Utredningen diskuterar också möjligheten att privata aktörer ska kunna sköta en större andel av jobbförmedlingen, en fråga som cirkulerat länge bland landets politiker.

Hör P1’s sammanfattning av rapporten här.

Redaktionen