Arbetsförmedlingen digitaliseras

Arbetsförmedlingen är under hård press. I början av året varslades 4 500 medarbetare och nyligen fattades beslut om att dra ner kraftigt på antalet kontor – samtidigt meddelar Arbetsförmedlingen att man intensifierar arbetet med sina digitala tjänster. Statskontoret har i en ny rapport visat på att IT-utvecklingen inom AF faktiskt går framåt, även om man nu behöver lägga in en extra växel för att klara den planerade verksamhetsomställningen som ska vara klar 2021 och på kort tid ta fram nya interna it-stöd.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen