Representanter för Almega, Kompetensföretagen och Utbildningsföretagen har för Di skrivit en debattartikel kring omstruktureringen av AF. De skriver att de välkomnar den planerade omläggningen av hela arbetsmarknadspolitiken. I stället för trögrörliga byråkratiska system ska matchningsföretag i hela landet ges möjligheten att överta Arbetsförmedlingens roll att förmedla jobb. De menar att rätt utformad kan reformen minska arbetslösheten, förbättra matchningen på arbetsmarknaden och minska kostnaderna samt att genom att de arbetssökande får möjlighet att själva välja aktör kommer drivkrafterna för god service och tillgänglighet att vara starka. Men de menar också att det krävs sju grundläggande förutsättningar för att reformen ska lyckas.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen