A-kassan måste bli en obligatorisk del av den allmänna socialförsäkringen. Alltför många ramlar mellan maskorna i gigekonomin. Det skriver Gunnar Wetterberg, historiker, författare och kolumnist. Han skriver att redan före pandemin visste vi att det närmaste årtiondets digitalisering och robotisering kommer att leda till stora omställningar. Till detta kommer nu coronans brutala framfart i tjänstesektorn, just där många av giggarna och egenföretagarna ska få ihop sitt levebröd. Deras omställning skulle underlättas av den ökade trygghet som en heltäckande a-kassa skulle medföra.

Läs hela artikeln här!

Lagen om anställningsskydd, Las, kom till på 1970-talet och är således femtio år gammal vid det här laget. Sedan dess har den svenska arbetsmarknaden förändrats mycket och det svenska anställningsskyddet bör spegla den förändringen. Det skriver Hanna Marie Björklund i en ledare. Las fungerar som ett skydd som gör att arbetsgivare inte kan avskeda människor på lösa grunder och innebär i sin tur ett skydd för äldre anställda som kanske inte skulle kunna hitta ett nytt jobb. För många arbetsgivare är Las ett problem eftersom dess starka ställning gör företagen rädda för att anställa någon alls, vilket försvårar för människor att komma in på arbetsmarknaden. Björklund menar att en reform är nödvändig för att få till en större rörlighet på arbetsmarknaden.

Läs hela ledaren här!

Pandemin har gjort det svårare för personer med funktionsnedsättning som behöver stöd och hjälp att hitta jobb, menar Myndigheten för delaktighet, MFD. “Personer med funktionsnedsättning är en stor kundgrupp på Arbetsförmedlingen som från ett redan utsatt läge drabbas hårt av de konsekvenser coronakrisen får på arbetsmarknaden”, säger Camilla Arvenberg pressansvarig på MFD. “Det riskerar att sätta personer i ett permanent utanförskap. Det har gjorts en hel del forskning på det här under 90-talskrisen som visade att personer med funktionsnedsättningar var de som fick lämna först och de som hade svårare att komma tillbaka in på arbetsmarknaden sen”, säger Albin Falkmer. kommunikationschef på Samhall, Sveriges största arbetsgivare för personer med funktionsnedsättning.

Läs hela artikeln här!

Di rapporterar om Bluestep-rapporten för 2020 som sammanställer hur svenskarna förutspår att arbetsmarknaden kommer se ut framåt. Svenskarna tror bland annat att 74 procent kommer att jobba hemifrån samt att fler kommer att jobba under andra former än en tillsvidareanställning. Det ställer i sin tur större krav på framtidens banker och deras lösningar.

Läs hela artikeln här!