SKR, Sveriges kommuner och regioner, har i en utredning tittat på frågor kring kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken när Arbetsförmedlingen reformeras och fristående aktörer ska matcha och rusta arbetssökande för de lediga jobben. SKR menar att ett huvudsakligt bekymmer är att de som bor långt bort från storstäderna eller är långt ifrån arbete kan få det svårt att komma i arbete med utomstående leverantörer. De föreslår därför att regeringen bör teckna särskilda överenskommelser för kommunerna att tillsammans med AF utföra insatser för vissa målgrupper och i vissa geografiska områden. Kruxet är att de tillfrågade kommunerna uppger att de inte alls vill träda in som aktörer på marknaden som fristående aktörer.

Läs hela artikeln här!

En ny undersökning från Wise IT beskriver att allt fler IT-konsulter nu söker fasta anställningar, det rapporterar Svenska Nomader. Flexibilitet angavs som den främsta anledningen till att överväga eller välja en karriär som egenkonsult inom IT-området till att börja med, men sedan pandemin blivit ett faktum har dock trygghet fått än större betydelse för landets IT-konsulter.

Läs hela artikeln här!

Nytt industriavtal på plats

Fack och arbetsgivare har nyligen kommit överens om det nya industriavtalet, som bland annat innehåller bland annat löneökningar på 5,4 procent och en låglönesatsning. “Det är bara att konstatera att en stor andel av de lågavlönade är kvinnor så det här är också att betrakta som en jämställdhetssatsning”, säger Per-Olof Sjöö, förbundsordförande för GS-facken.

Läs hela artikeln här!

Jonas Grafström, forskare inom nationalekonomi vid forskningsinstitutet Ratio och Luleå tekniska universitet har tittat på hur automatisering kommer påverka våra liv, arbetsmarknad och yrkeskarriärer i framtiden. Grafström menar att om vi tittar historiskt så har vi oavsett vilken teknik som kommit så har det utmynnat i mer avancerade jobb som ofta varit bättre betalda. En efterfråga har då skapats på nya produkter och tjänster vi inte trodde vi behövde. Med den snabba utvecklingen av självkörande bilar kan även lastbilschaufförer och taxiförare slås ut samtidigt som en ny infrastruktur kommer att skapa nya arbetstillfällen tror han.

Läs hela artikeln här!